196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, 2020an euskarazko udalekuetan (D eredua) parte hartzeko dirulaguntzena. Laburpena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, argitara ematen da deialdiaren laburpena. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsultatu daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 521769.

Lehena.–Onuradunak:

Udalerriko pertsonak, euskarazko udalekuetan parte hartu dutenak. Honako baldintza hauek bete beharko dituzte: LHko edo DBHko D ereduko ikaslea izatea (ikastetxe publikoan edo ikastolan), Zizur Nagusian erroldaturik egotea udalekuak irauten duen bitartean eta dirulaguntza eskatu eta ebazten den bitartean.

Bigarrena.–Xedea:

Eduki ludikoak, kiroletakoak eta/edo naturarekin harremanetan egotekoak proposatzen dituzten euskarazko udalekuak, D ereduko ikasleentzat antolatzen direnak, sortzen duen gastua hein batean finantzatzea.

Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak:

Euskarazko udalekuetarako dirulaguntzen deialdia (D eredua). 2020. urtea.

Laugarrena.–Zenbatekoa:

1.500 euro.

Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea:

Eskabideak irailean aurkeztuko dira, Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatuko Erregistro Orokorrean. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina izango da.

Zizur Nagusian, 2020ko ekainaren 10ean.–Kultur Patronatuko burua, Karlos Terés Suescun.

Iragarkiaren kodea: L2009863