196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TIRAPU

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 165. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 27an, 1/2020 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia, Udalak hartu zuena 2020ko ekainaren 26ko osoko bilkuran. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren espedientea behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

Kreditu-gehigarria:

GASTUAK

1.4540.21000

Jarduketak landa eremuetan

7.000,00

DIRU-SARRERAK

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

7.000,00

Tirapun, 2020ko abuztuaren 18an.–Alkatea, Iñaki Lafuente Gorriz.

Iragarkiaren kodea: L2009351