196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SANTAKARA

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 166. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 28an, urte bereko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, espedientea behin betiko onetsi da eta, beraz, argitara ematen. Hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

1/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

–Gastuak:

Aurrekontu-aplikazioa.

3420.6220001.–Padel pista: 38.000,00 euro.

3410.62900.–Bigantxen harmailak eta hesiak: 9.000,00 euro.

–Finantzaketa.

Aurrekontu-aplikazioa.

3380.22620.–Herriko festak: 47.000,00 euro.

2/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

–Gastuak:

2318.22199.–Produktuak eta materiala COVID-19aren aurka: 15.000,00 euro.

–Finantzaketa.

870, 2019ko superabita.–Diruzaintzako gerakina: 15.000,00 euro.

3/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

–Gastuak:

Aurrekontu-aplikazioa.

4590.6090007.–Transformazio zentroa: 22.000,00 euro.

3420.6320003.–Areto-futboleko pistako zelai artifiziala: 22.000,00 euro.

3420.6320004.– Kirol-instalazioak ixtea: 22.500,00 euro.

3420.63300.–Areto-futboleko pistako argiteria: 6.500,00 euro.

–Finantzaketa:

Aurrekontu-aplikazioa.

3380.22620.–Herriko festak: 73.000,00 euro.

Argitara ematen da, orok jakin dezan, eta ohartarazten da ezen, onespen honen kontra, errekurtso hauek paratzen ahal direla:

1.–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, hau argitaratzen den egunetik hasita.

2.–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jurisdikzio horretan eskumena duen organoari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki honen biharamunetik hasita.

Santakaran, 2020ko abuztuaren 24an.–Alkate udalburua, Jesús Luis Caparroso Ruiz.

Iragarkiaren kodea: L2009586