196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRA

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko uztailaren 9ko osoko bilkuran onetsi ziren, hasiera batez, 2020ko 11. aurrekontu-aldaketa eta 2020ko aurrekontu luzatua betearazteko oinarriak. 2020ko 166. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 28an, hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, jarraikiz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari, zeinaren bidez garatu baitzen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan.

Hona hemen kapituluka laburturik:

LABURPENA

APARTEKO KRED.

OSAGARRIA

I. KAPITULUA

45.000,00

0,00

II. KAPITULUA

75.000,00

59.550,00

IV. KAPITULUA

293.650,00

26.500,00

VI. KAPITULUA

131.000,00

275.500,00

544.650,00

361.550,00

Finantzaketa:

KAPITULUA

FINANTZAKETA

VIII. KAPITULUA

667.348,29

BAJA VI. KAPITULUAN

238.851,71

BATURA

906.200,00

Lizarran, 2020ko abuztuaren 20an.–Alkatea, Koldo Leoz Garciandia.

Iragarkiaren kodea: L2009348