196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, 2020ko uztailaren 9an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontuan 6/2020 aurrekontu-aldaketa egiteko espedientea.

Iragarkia 2020ko 166. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 28an; inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aldaketa behin betiko onetsirik gelditu da. Hona hemen haren laburpena:

GASTUAK:

KAPITULUA

IZENA

ZENBATEKOA

2

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

-84.447,35

6

Inbertsio errealak

98.000,00

GUZTIRA

13.552,65

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

IZENA

ZENBATEKOA

4

Transferentzia arruntak

13.552,65

GUZTIRA

13.552,65

Carcarren, 2020ko abuztuaren 18an.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti Sola.

Iragarkiaren kodea: L2009361