196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

01/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Araizko Udalak, 2020ko uztailaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aurrekontuko 01/2020 aldaketaren espedientea.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legeko 212. artikuluan eta ondorengoetan xedatuarekin bat egin da aldaketa.

Aurrekontuen eta gastu publikoaren arloan, Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin bat, espediente hau jendaurrean egonen da 15 egun balioduneko epean, Udalaren idazkaritzan, nahi duenak aztertu eta bidezko juzgatzen dituen erreklamazioak aurkez ditzan.

Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, onetsitako espedientea behin betikotzat joko da.

Araitzen, 2020ko abuztuaren 20an.–Alkatea, Jose Manuel Zubillaga Muguerza.

Iragarkiaren kodea: L2009558