196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Udalak, 2020ko ekainaren 25ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2/2020 aurrekontu-aldaketa egitea, eta erabaki hori 2020ko 165. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 27an. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren espedientea behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Kreditu transferentzia:

Gastuak goititzea:

1.1650.61900

Argiteria publikoa hobetzea

5.500,00

Gastu-egozpenaren kreditu-transferentzia:

1.3380.2262001

Herriko festak

5.500,00

Adiosen, 2020ko abuztuaren 18an.–Alkatea, Miguel Ansa Reta.

Iragarkiaren kodea: L2009353