173. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LODOSA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2/1995 Foru Legean xedatua bete dadin, aditzera ematen da behin betiko onetsi dela udal honen 2020ko aurrekontu orokorra, jendaurreko epea igaro baita inork erreklamaziorik aurkeztu gabe. Aurrekontua hasiera batean onetsi zen 2020ko maiatzaren 7ko osoko bilkuran, eta hari buruzko ediktua 2020ko 101. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, maiatzaren 15ean.

Hauek dira laburpenak:

Gastuen sailkapena programen arabera:

ALORRA

IZENA

UDALA
(euro)

ZAHARREN EGOITZA
(euro)

1

Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

975.070,00

0,00

2

Gizartearen babes eta sustapenerako jarduerak

380.040,00

0,00

3

Lehentasunezko ondasun publikoen produkzioa

1.630.930,00

0,00

4

Jarduketa ekonomikoak

144.420,00

0,00

9

Jarduketa orokorrak

633.653,74

7.000,00

0

Zor publikoa

42.450,00

0,00

Gastuak, guztira

3.806.563,74

7.000,00

Gastuen sailkapen ekonomikoa:

KAPITULUA

IZENA

UDALA
(euro)

ZAHARREN EGOITZA
(euro)

1

Langileria gastuak

1.426.200,00

0,00

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

1.610.360,00

7.000,00

3

Finantza-gastuak

1.000,00

0,00

4

Transferentzia arruntak

389.000,00

0,00

5

Aurreikusi gabeko gastuak

20.353,74

0,00

6

Inbertsio errealak

315.200,00

0,00

7

Kapital-transferentziak

3.000,00

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

0,00

9

Finantza-pasiboak

41.450,00

0,00

Gastuak, guztira

3.806.563,74

7.000,00

Diru-sarreren sailkapen ekonomikoa:

KAPITULUA

IZENA

UDALA
(euro)

ZAHARREN EGOITZA
(euro)

1

Zuzeneko zergak

1.022.000,00

0,00

2

Zeharkako zergak

85.000,00

0,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

347.920,00

0,00

4

Transferentzia arruntak

2.062.800,24

0,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

87.843,50

7.000,00

6

Inbertsio errealak besterentzea

1.000,00

0,00

7

Kapital-transferentziak

200.000,00

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

0,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

0,00

Diru-sarrerak, guztira

3.806.563,74

7.000,00

Lodosan, 2020ko uztailaren 3an.–Alkate udalburua, Pablo Azcona Molinet.

Iragarkiaren kodea: L2007243