157. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BAZTAN

Deialdia, Baztan aldean gizarte arloko proiektuak eta jarduerak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko talde, kolektibo eta elkarteei dirulaguntza emateko. Laburpena

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko ekainaren 24an onetsia.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identif.): 513406.

Lehendabizikoa.–Onuradunak.

Baztanen egoitza izanik, Baztanen bertan esku hartzen duten talde, entitate, kolektibo eta elkarteak dira dirulaguntzen xede. Edota, egoitza Baztandik kanpo izanik ere, Baztanen dihardutenak.

–Irabazi-asmorik ez izatea.

–Prebentzioaren, laguntzaren, gizarte-laguntasunaren, aisia eta denbora librearen eta gizarteratzearen arloko lana egiten dutenak. Eta gutxienez, aurreko urtean ekintza edo proiekturen bat garatu izana.

–Behar bezala erregistratuak daudenak Nafarroako Gobernuko Elkarteen Erregistroan. Baldintza hau betetzen ez badute, 10 egun izanen dute erregistroa gauzatzeko.

–Zerga-betebeharrak Ogasunean eta Gizarte Segurantzan ordainduak izatea. Ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

–Baztango Udalarekin zorrik ez izatea, Udalak ofizioz ziurtatuko du.

Bigarrena.–Xedea.

Deialdi honen xedea da Baztanen esku hartu eta gizarteratzea sustatzen duten irabazi-asmorik gabeko talde, entitate, kolektibo eta elkarteei dirulaguntzak emateko sistema ezartzea.

Dirulaguntzen helburua dira prebentzioaren, laguntzaren, aisia eta denbora librearen eta gizarteratzearen arloko lana eginez herritarren ongizatea bultzatuko duten programak sustatzea; hots, espresuki kolektibo ahulei, behar bereziak dituztenei edo gizarteratzeko zailtasunak dituztenei zuzenduta dauden programak sustatzea.

Beti ere dirulaguntzaren xedea entitateak babestea da eta ez osorik finantzatzea. Hau da, entitateek bertze diru iturriak izan beharko dituzte egitasmoak aitzinera ateratzeko.

Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak:

http://www.baztan.eus

Laugarrena.–Zenbatekoa.

Dirulaguntza honen finantzaketa Baztango Udaleko Gastuen Aurrekontuetako 1-2311-4820000 “Dirulaguntza Ongintzazko Erakundeendako” kontu-sailarekin ordainduko da, 16.208,00 euroko diru kopurua duena.

Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.

Proiektuak, behar bezala beterik, Baztango Udalaren Erregistroan aurkeztu beharko dira, astelehenetik ortziralera, 9:00etatik 14:00etara, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 20 egun naturalen epean. Sarrera bertze entitate publikoetako erregistro ofizialetan ere eman daiteke; aitzitik ez dira onartuko gizarte zerbitzuko emailera igorritako eskaerak, ez baitute erregistro ofizialik.

Elizondon, 2020ko ekainaren 24an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.

Iragarkiaren kodea: L2006960