155. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

32/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez desjabetzeko prozedura baten tramitazioa abiarazten baita, honako proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzen duen udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektua Ega ibaiaren arroa hornitzen duen adarraren trazaduraren aldaketari buruzkoa da.

Nafarroako Gobernuak, 2013ko irailaren 25ean hartutako Erabakiaren bidez, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztatuaren 1. fasea handitzeko udalez gaindiko proiektu sektoriala onetsi zuen, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak sustaturik (2013ko 195. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urriaren 9koa). Irailaren 5eko 102/2012 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Ureztatze Planeko jarduketen zerrendan sartzea Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzearen ondoriozko eremu ureztagarria (2012ko 186. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 20koa). Foru dekretu horren bidez onetsi zen egin beharreko jarduketen onura publikoa eta interes orokorra deklaratzea, martxoaren 16ko 7/1999 Foru Legearen 3.1 artikuluari jarraikiz.

Nafarroako Gobernuak 2017ko uztailaren 19an hartutako Erabakiaren bidez (2017ko 155. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 11koa) onetsi zen proiektu hau aldatzeko espedientea: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzen duen udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektuaren xedea da Ega ibaiaren arroa batez ere Leringo eta Carcarko udal-mugarteetan hornitzen duen adarraren trazaduraren aldaketa, eta Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusiak sustatu du.

Erabakian jasotzen denez, “eraiki ahal izateko, desjabetuz lortuko da lurrak okupatzeko bermea, edo Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko 1/2002 Legearen babesaren bidez, nekazaritzako azpiegituren jarduketaren onuradun diren lurren kasuan, Nafarroako Gobernuak jarduketa horretarako dekretua eman ondoren”.

Nafarroako Gobernuaren 2020ko ekainaren 3ko Erabakiaren bidez (2020ko 126. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 11koa), presakotzat deklaratu zen, nahitaez desjabetzearen ondorioetarako, honako proiektu honen lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzen duen udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektua Ega ibaiaren arroa hornitzen duen adarraren trazaduraren aldaketari buruzkoa da. Aguas de Navarra SA sozietatea da desjabetzearen onuraduna.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Desjabetze espediente bat abiaraztea, honako proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzen duen udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektua Ega ibaiaren arroa hornitzen duen adarraren trazaduraren aldaketari buruzkoa da.

2. Jendaurrean edukitzea, hamabost egun balioduneko epean, ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda. Epe horretan, egokitzat jotzen diren oharrak edo alegazioak aurkez daitezke idatziz, eta eranskinean jasotako ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Aguas de Navarra SA sozietate emakidadunari eta Leringo eta Carcarko udalei, eta horiek premiatzea haien iragarki taulan argitara dezaten.

Iruñean, 2020ko ekainaren 22an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 2 SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

TITULARRA

ZORT. EZARP.

ALDI BAT. OKUPAZIOA

KUTX.

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

LERINGO UDAL MUGARTEA

LE-001

CORCUERA LARREA, AURELIO

253

1.789

25

10

1465

Leh. alorra

LE-002

RICARTE RAMIREZ, FELISA

297

2.116

-

10

1467

Leh. alorra

RICARTE RAMIREZ, MARIA PILAR

LE-003

ALONSO ARRONIZ, JULIA

178

1.067

-

10

1468

Leh. alorra

LE-004

ILZARBE RIEZU, JAVIER

-

876

-

10

1469

Leh. alorra

LE-005

YERRO OCHOA, FERNANDO LUIS

-

1.311

-

10

1474

Leh. alorra

YERRO OCHOA, FRANCISCO JAVIER

YERRO OCHOA, MARIA ANGELES

YERRO OCHOA, MARIA JESUS

LE-006

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

34

254

-

10

1518

Larreak

LE-007

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

32

248

-

10

1477

Larreak

LE-008

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

188

1415

-

10

1476A

Leh. alorra

LE-009

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

69

535

-

10

1479

Leh. alorra

LE-010

ASTRAIN SEGUIN, PILAR

-

468

-

10

157A

Ureztalurrak

LE-011

GORRICHO VELASCO, JESUS MANUEL

398

2481

-

10

156A

Makaldiak

145

1057

-

10

156B

Makaldiak

LE-012

EL AICH AOUISSI, HAMMOU

-

3

-

10

155A

Urezt. olibadia

-

50

-

10

155B

Makaldiak

LE-013

ETAYO AZANZA, TEODORO

49

384

-

10

152

Makaldiak

LE-014

ETAYO AZANZA, TEODORO

185

1387

25

3

418

Zuhaiztia

LE-015

LERINGO UREZTATZAILEEN ELKARTEA

20

146

-

3

995

Larrea/zuhaiztia

LE-016

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

112

707

-

3

78

Altxonbidea

LE-017

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

118

894

-

3

1070

Larreak

LE-018

CASTELEIRO IPARRAGUIRRE, MARIA PILAR

230

1.666

25

3

474A

Larreak

INCHUSTA APECECHEA, ANTONIO MIGUEL

-

46

-

3

474B

Olibadia

INCHUSTA APECECHEA, JAVIER

INCHUSTA APECECHEA, MARIA TERESA

LE-019

LEON RESA, MARIA LUISA

75

607

-

3

480

Olibadia

LE-020

GARNICA SOTO, RICARDO

190

1.381

-

3

479

Leh. alorra

LE-021

ALFARO CAMPOS, ANTONIO DANIEL

222

1.656

-

3

476

Leh. alorra

LE-022

ONA SOLANO, FELISA

316

2.032

-

3

477

Leh. alorra

LE-023

MAESTU HITA, JOSE

126

1.112

-

3

478A

Leh. alorra

-

37

-

3

478B

Larreak

LE-024

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

29

348

-

3

475

Larreak

LE-025

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

63

468

-

11

278A

Larreak

LE-026

LARRALDE SOLANO, ALBERTO

161

1.232

25

11

274

Leh. alorra

LE-027

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

26

188

-

11

275

Larreak

LE-028

PITILLAS HERNANDEZ, MARIA JESUS

172

1.274

-

11

277

Olibadia

LE-029

LEON YERRO, FRANCISCO

110

831

176

11

276

Leh. alorra

LE-030

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

46

342

-

-

-

Bidea

LE-031

BERAZA MAESTU, MARIA CONCEPCION

855

6.381

-

11

286A

Leh. alorra

LE-032

GARCIA ANDIA, JESUS FRANCISCO

-

104

-

11

288

Olibadia

LE-033

PELAEZ PITILLAS, JUAN

-

9

-

11

308A

Leh. alorra

-

123

-

11

308B

Larreak

LE-034

GUILLEN MORENO, ANGEL

335

2.313

-

11

309

Leh. alorra

LE-035

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ZAHAR ETXEA

297

2.263

25

11

291A

Leh. alorra

LE-036

GORRICHO MENDIVIL, CARLOS

-

166

-

11

293

Olibadia

GORRICHO MENDIVIL, JAVIER

GORRICHO MENDIVIL, JORGE

GORRICHO SANCHEZ, MARIA JESUS

GORRICHO SANCHEZ, JOSE JAVIER

GORRICHO SANCHEZ, MARIA PILAR

LE-037

ALONSO YANGUAS, EMILIO

-

23

-

11

305A

Leh. alorra

LE-038

INCHUSTA RAMIREZ, PILAR

226

1.447

25

11

292

Larreak

LE-039

RAMIREZ BORJA, ANA MARIA PILAR

614

4.594

-

11

303

Leh. alorra

LE-040

PINILLOS ARRONIZ, ANGEL MARIA

249

1.673

-

11

301

Leh. alorra

PINILLOS ARRONIZ, JOSE IGNACIO

PINILLOS ARRONIZ, MARIA TERESA

LE-041

AZQUETA VISAIRES, FELISA

-

114

-

11

299

Leh. alorra

LE-042

LAINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

-

94

-

11

302A

Leh. alorra

LE-043

SAENZ LEON, DOMINGO

184

1.356

-

11

511A

Zainzuriak

LE-044

CRUZ CELAYA, JESUS MARIA

49

414

25

11

503

Leh. alorra

LE-045

YERRO IBIRICU, JULIA

349

2.603

-

11

504

Leh. alorra

LE-046

PATERNAIN YERRO, FERNANDO

-

201

-

11

506

Leh. alorra

LE-047

MORENO MORALES, FIDEL

579

3.920

-

11

505

Leh. alorra

LE-048

RAMIREZ BORJA, PEDRO MARIA

19

333

-

11

497

Leh. alorra

LE-049

SAENZ LEON, DOMINGO

457

3.425

-

11

496

Leh. alorra

LE-050

MARTINEZ ABADIA, MARIA CARMEN

356

2.513

-

11

485

Leh. alorra

LE-051

GORRICHO VELASCO, DANIEL ALEJANDRO

2

182

-

11

484

Leh. alorra

RESANO BUSTO, MARIA ANGELES

LE-052

CHOCARRO ALTAMIRA, LUIS MIGUEL

213

1.393

-

11

466

Leh. alorra

CHOCARRO ALTAMIRA, PEDRO JOSE

LE-053

ABADIA GORRICHO, ENCARNACION

213

1.806

25

11

465

Leh. alorra

LE-054

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

269

2.000

-

11

468

Leh. alorra

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-055

ASENSIO SANZ, FRANCISCO JAVIER

262

1.979

-

11

462A

Mahastia

GARCIA MORRAS, MARIA CONCEPCION

LE-056

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

264

1.980

25

11

453

Leh. alorra

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-057

EZEZAGUNA

77

579

25

-

-

Bidea/altxonbidea

LE-058

YERRO ANSOAIN, LUIS

67

510

-

11

730A

Leh. alorra

-

220

-

11

730B

Elkorra

LE-059

LARRAURI VELASCO, MARIA CARMEN

178

1.288

-

11

731

Leh. alorra

LE-060

DE JAIME CABEZON, LIDIA

245

1.657

-

11

733

Leh. alorra

LE-061

MAESTU OCHOA, JESUS

170

1.132

-

11

734

Olibadia

MAESTU OCHOA, RAQUEL

MAESTU OCHOA, TERESA

LE-062

BORJA SOLANO, VALENTIN

15

258

-

11

735

Leh. alorra

LE-063

ANAUT ALTAMIRA, FELIX

92

697

-

11

737

Olibadia

LE-064

MAESTU GUEMBE, CIRILO

196

1.441

-

11

738

Leh. alorra

LE-065

GARDE BAZTAN, MARIA ASUNCION

163

862

25

11

744A

Larreak

LE-066

ABAIGAR CRUZ, MARIA ISABEL

164

1.321

-

11

745

Leh. alorra

LE-067

ABAIGAR CRUZ, MARIA ISABEL

-

348

-

11

743

Leh. alorra

LE-068

ABAIGAR CRUZ, MARIA ISABEL

137

961

-

11

746

Leh. alorra

LE-069

JIMENEZ ARISTIZABAL, CECILIO

252

1.815

-

11

747

Leh. alorra

LE-070

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

-

27

-

12

95

Olibadia

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-071

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

94

500

-

12

96

Olibadia

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-072

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ZAHAR ETXEA

-

203

-

12

97

Olibadia

LE-073

YANGUAS YERRO, CARMEN

177

1.318

-

12

98

Leh. alorra

LE-074

BUENO PEREZ, MARIA SOCORRO

129

988

-

12

99

Leh. alorra

LE-075

BUENO PEREZ, MARIA SOCORRO

118

864

-

12

330

Mahastia

GORRICHO BUENO, ANA ISABEL

GORRICHO BUENO, FELISA

GORRICHO BUENO, MARIA PUY

GORRICHO BUENO, JESUS FERNANDO

LE-076

CHOCARRO RUIZ, JOSE

515

3.641

-

12

100

Leh. alorra

LE-077

JASBEL INVERSIONES SL

-

154

-

12

118

Leh. alorra

LE-078

YERRO CHOCARRO, PORFIRIA

-

146

-

12

173

Leh. alorra

LE-079

ARAMENDIA PITILLAS, MARIA SOLEDAD

147

941

25

12

159

Leh. alorra

LE-080

LEON LOPEZ, ESTEBAN

194

1.442

-

12

161

Leh. alorra

LE-081

MORENO CRUZ, TERESA

221

1.575

-

12

160

Leh. alorra

LE-082

MORENO MORENO, TEOFILO

95

825

-

12

157

Leh. alorra

LE-083

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

281

1.864

-

12

156

Leh. alorra

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-084

RODRIGUEZ DUTREY, MARIA CLARA

15

328

-

12

284

Olibadia

LE-085

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

107

804

-

12

152A

Leh. alorra

23

174

-

12

152B

Bidea

LE-086

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

57

440

-

12

317

Larreak

LE-087

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

44

309

25

12

289

Leh. alorra

LE-088

SAENZ LEON, JOSE MARIA

-

27

-

12

147

Leh. alorra

LE-089

YANGUAS RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

267

1.981

-

12

146A

Leh. alorra

LE-090

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

22

169

-

12

292A

Leh. alorra

18

132

-

12

292B

Larreak

LE-091

ALFARO CAMPOS, ANTONIO DANIEL

224

1.681

-

12

203A

Leh. alorra

28

210

-

12

203B

Larreak

LE-092

GORRICHO MORENO, JESUS

112

832

25

12

204

Leh. alorra

LE-093

GORRICHO MORENO, JESUS

437

3.279

-

12

205

Leh. alorra

LE-094

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

43

326

-

2

56

Altxonbidea

LE-095

INCHUSTA IBIRICU, M.ª ÁNGELES

314

2.273

-

2

503

Leh. alorra

LE-096

ALFARO CAMPOS, ANTONIO DANIEL

-

31

-

2

504

Leh. alorra

LE-097

YERRO MARTÍNEZ, M.ª ROSARIO

212

1.431

25

2

507A

Leh. alorra

-

42

-

2

507B

Leh. alorra

LE-098

MARTÍNEZ ABADÍA, FELICITAS

207

1.210

-

2

502

Leh. alorra

LE-099

MORENO MORENO, FRANCISCO JAVIER

6

501

-

2

501

Leh. alorra

PELLEJEROS GORRICHO, MARIA ASUNCION

LE-100

JASBEL INVERSIONES SL

118

657

-

2

500

Leh. alorra

LE-101

ANDUEZA CRUZ, MARIA ASUNCION

44

701

-

2

924

Olibadia

YERRO VILLANUEVA, JOSE MARIA

LE-102

IRIGOYEN TRES, FRANCISCO JAVIER

50

349

-

2

480

Leh. alorra

IRIGOYEN TRES, JESUS

LE-103

ONTORIA PEREZ, JOSE LUIS

-

291

-

2

499

Olibadia

LE-104

MACUA GONZALEZ, JAVIER

272

1.609

-

2

497A

Leh. alorra

LE-105

JASBEL INVERSIONES SL

147

1.175

-

2

498

Olibadia

LE-106

MORENO MORALES, MIRIAM

-

21

-

2

524

Leh. alorra

LE-107

MORENO MAESTU, FELIX

-

116

-

2

492A

Olibadia

LE-107

MORENO MAESTU, FELIX

207

1.427

-

2

492B

Leh. alorra

LE-108

MORENO MORALES, MIRIAM

316

2.236

25

2

491

Leh. alorra

LE-109

LOPERENA INCHUSTA, IÑIGO XABIER

645

3.837

-

2

490

Leh. alorra

LE-110

GORRICHO VELASCO, DANIEL ALEJANDRO

-

596

-

2

489

Leh. alorra

RESANO BUSTO, MARIA ANGELES

LE-111

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

91

1.177

-

2

534A

Larreak

21

212

-

2

534B

Leh. alorra

LE-112

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

65

499

25

2

535A

Larreak

LE-113

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

37

282

-

2

934

Leh. alorra

LE-114

GORRICHO VELASCO, DANIEL ALEJANDRO

134

983

-

2

536

Leh. alorra

RESANO BUSTO, MARIA ANGELES

LE-115

GARCIA ANDIA, JESUS FRANCISCO

19

218

-

2

544

Olibadia

RUIZ DE ARRIBA, JOSEFA

LE-116

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

29

175

-

2

541

Larreak

LE-117

CRUZ RICARTE, MARIA

236

1.711

-

2

540A

Olibadia

13

139

-

2

540B

Larreak

LE-118

OCHOA ARRONIZ, JESUS

219

1.644

-

2

570

Leh. alorra

LE-119

BERAZA SANCHEZ, MARIA TERESA

200

1.500

25

2

571

Leh. alorra

LE-120

SOLANO YERRO, MARIA TERESA

112

840

-

2

572

Leh. alorra

LE-121

ABAIGAR MORENO, JESUS

167

1.252

-

2

575

Leh. alorra

LE-122

ABAIGAR MORENO, JESUS

43

722

-

2

577

Leh. alorra

LE-123

GARCIA ANDIA, JESUS FRANCISCO

254

1.504

-

2

576

Almendrondoak

LE-124

ABAIGAR MORENO, JESUS

65

489

-

2

578

Leh. alorra

LE-125

MORENO LARRAURI, BERTA ISABEL

92

687

-

2

579

Leh. alorra

MORENO LARRAURI, MARIA DEL MAR

LE-126

MACUA GONZALEZ, FLORENCIO CARMELO

144

1.082

-

2

580

Leh. alorra

TABAR INCHAURRONDO, MARIA TERESA

LE-127

BORJA DIAZ DE CERIO, JOSE IGNACIO

199

1.246

-

2

920

Leh. alorra

LE-128

BORJA YERRO, JORGE

-

232

-

2

581A

Leh. alorra

LE-129

YERRO CASTILLO, JOSE JAVIER

-

302

-

2

583

Leh. alorra

LE-130

CRUZ RICARTE, MARIA

27

194

-

2

584

Olibadia

LE-131

LARRAURI AZQUETA, GEORGINA

80

429

-

2

585

Larreak

MACUA GONZALEZ, JUAN IGNACIO

LE-132

VIVEROS HERMANOS IÑIGO ESPARZA,S.L.

39

218

-

2

586

Olibadia

LE-133

JASBEL INVERSIONES SL

34

214

-

2

587

Larreak

LE-134

SOLANO LEON, MARIA TERESA

199

1.488

-

2

588

Olibadia

LE-135

JASBEL INVERSIONES SL

-

166

-

2

589

Olibadia

LE-136

ARAMENDIA SANCHEZ, JOSEFINA

271

1.625

-

2

591

Leh. alorra

LE-137

JASBEL INVERSIONES SL

-

243

-

2

590

Olibadia

LE-138

MAESTU HITA, JOSE

168

1.321

25

2

593

Leh. alorra

LE-139

MORENO PELLEJEROS, ANGEL

54

683

-

2

927A

Olibadia

283

1.681

-

2

927C

Almendrondoak

LE-140

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

-

59

-

2

553A

Zuhaiztia

83

654

-

2

553G

Almendrondoak

231

1.761

-

2

553H

Larreak

LE-141

AZCONA HERNANDEZ, MARIA ROSARIO

53

359

-

2

634

Leh. alorra

LE-142

CHOCARRO MARTINEZ, JOSE ENRIQUE

137

1.025

-

2

635

Ureztalurrak

LE-143

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

-

443

-

2

638A

Larreak

-

9

-

2

638B

Ureztalurrak

LE-144

CHOCARRO MARTINEZ, JOSE ENRIQUE

136

1.002

-

2

636

Ureztalurrak

LE-144.1

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

4

487

-

2

639

Ureztalurrak

LE-145

LEON RESA, MARIA BLANCA

388

2.469

-

2

637

Ureztalurrak

LE-145.1

MARTINEZ PELLEJERO, ANTONIO RAFAEL

292

1.757

25

2

640A

Ureztalurrak

LE-146

LERINGO UREZTATZAILEEN ELKARTEA

45

220

-

2

918

Leh. alorra

LE-147

LARRAURI IBIRICU, BLANCA TERESA

33

404

-

2

644

Urezt. olibadia

LE-148

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

54

334

-

2

646A

Larreak

LE-149

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

53

395

-

13

547

Larreak

LE-150

LEON ZUBIRI, TERESA

84

596

-

13

546A

Ureztalurrak

21

172

25

13

546B

Larreak

LE-151

LOPEZ RUBIO, MARIA ANGELES

134

1.009

-

13

545

Ureztalurrak

LE-152

GARNICA SADABA, MIGUEL

261

1.957

-

13

544

Ureztalurrak

LE-153

ECHARRI RUIZ, MANUEL IGNACIO

185

1.383

-

13

543

Ureztalurrak

LE-154

MORENO GOCHICOA, ANTONIO

98

736

-

13

542

Ureztalurrak

LE-155

ZUBIRI GORRICHO, ELOISA

94

704

-

13

541

Ureztalurrak

LE-156

LUQUIN YANGUAS, MANUEL CARMELO

32

469

-

13

526

Ureztalurrak

YANGUAS RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION

LE-157

ZUBIRI GORRICHO, ELOISA

111

836

-

13

527

Ureztalurrak

LE-158

ANSOAIN YERRO, ANGEL MARIA

99

579

-

13

525

Zainzuriak

LE-159

ANSOAIN YERRO, ANGEL MARIA

-

24

-

13

524

Zainzuriak

CHALEZQUER SADABA, EMILIA

LE-160

CRUZ SAENZ, FRANCISCO JAVIER

193

1.322

-

13

523

Ureztalurrak

LE-161

CRUZ SAENZ, FRANCISCO JAVIER

-

14

-

13

521

Ureztalurrak

LE-162

SAENZ LEON, DOMINGO

170

1.259

-

13

522

Ureztalurrak

LE-163

ARTOLA ZUBILLAGA, AITOR

91

686

25

13

519A

Urezt. mahastia

SUKIA ESNAOLA, IOANA

LE-164

MANGADO SANJUAN, SANTIAGO

141

1.057

-

13

518

Urezt. olibadia

LE-165

ALONSO SANCHEZ, ISABEL

103

724

-

13

517B

Almendrondoak

ALONSO SANCHEZ, MARIA

ENRICH ALONSO, ALICIA

ENRICH ALONSO, DAVID

LE-166

MORENO MARTINEZ, JESUS MARIA

202

1.517

-

13

511A

Ureztalurrak

LE-166

MORENO MARTINEZ, JESUS MARIA

31

255

25

13

511B

Larreak

LE-167

YERRO RESANO, JOSE LUIS

125

934

-

13

513

Urezt. olibadia

LE-168

GARNICA MORENO, JOSE VICENTE

265

1.929

-

13

514A

Ureztalurrak

17

155

-

13

514C

Larreak

LE-169

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

15

152

-

13

515A

Larreak

73

542

-

13

515B

Larreak

LE-170

ARBELOA YERRO, JOSE JAVIER

156

1.095

-

13

448

Ureztalurrak

LE-171

SANCHEZ GORRICHO, ANGEL

225

1.665

-

13

446

Ureztalurrak

LE-172

YERRO YERRO, TERESA

306

2.270

-

13

109

Leh. alorra

LE-173

DRONDA RINCON, MARIA ANGELES

232

2.091

-

13

110

Leh. alorra

MORENO CASADAMON, MARIA PILAR

LE-174

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

358

2.125

25

13

111A

Pinudia

LE-175

INCHUSTA ARBELOA, ALICIA

435

2.197

-

13

263

Leh. alorra

LE-176

DRONDA RINCON, MARIA ANGELES

-

80

-

13

333

Leh. alorra

MORENO CASADAMON, MARIA PILAR

LE-177

DEL RIO ANDUEZA, ALFONSO

-

1.147

-

13

332A

Ureztalurrak

DEL RIO ANDUEZA, FRANCISCO

-

12

-

13

332B

Bidea

DEL RIO ANDUEZA, MARIA CARMEN

LE-178

INCHUSTA ARBELOA, ALICIA

1.203

6.848

25

13

264

Leh. alorra

LE-179

VILLANUEVA MARTINEZ, SANTOS

1.372

9.807

25

13

257

Ureztalurrak

LE-180

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

141

1.374

25

13

607A

Larreak

LE-181

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

-

193

-

13

604

Ureztalurrak

LE-182

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

718

3.916

25

13

600

Ureztalurrak

LE-183

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

5

1.800

-

13

594

Urezt. mahastia

LE-184

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

810

4.455

-

13

599

Ureztalurrak

LE-185

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

-

1.337

-

13

596

Urezt. mahastia

LE-186

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

656

3.726

25

13

598

Urezt. mahastia

LE-187

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

417

3.114

-

13

203A

Ureztalurrak

LE-188

ECHEVERRIA ARANA, MARIA CRUZ

88

800

-

13

204A

Ureztalurrak

LE-189

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

207

1.388

198

13

202

Larreak

LE-190

RICARTE RAMIREZ, MARIA

272

2.035

-

13

200A

Ureztalurrak

LE-191

RICARTE RAMIREZ, MARIA

1.187

8.895

-

13

199A

Ureztalurrak

LE-192

GORRICHO MENDIVIL, CARLOS

406

2.872

25

13

180

Ureztalurrak

GORRICHO MENDIVIL, JAVIER

GORRICHO MENDIVIL, JORGE

GORRICHO SANCHEZ, MARIA PILAR

LE-193

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

56

469

-

13

172

Altxonbidea

LE-194

ANDUEZA CRUZ, JOSE MIGUEL

130

972

-

13

179

Ureztalurrak

LE-195

ANDUEZA BORJA, LUCIA

136

1.019

-

13

176

Ureztalurrak

LE-196

SANCHEZ SOLANO, DANIEL PEDRO

496

3.718

-

13

175A

Ureztalurrak

LE-197

PEREZ DIAZ DE RADA, JOSEFINA

64

540

-

13

174

Ureztalurrak

LE-198

LERINGO UDALAREN HERRI LURRAK

104

686

25

13

173B

Larreak

CARCARKO UDAL MUGARTEA

CA-199

PEREZ MATEO, BENIGNO

275

2.054

25

8

2A

Ureztalurrak

PEREZ MATEO, JOAQUIN

81

622

-

8

2B

Zuhaiztia

CA-200

GUILLEN ARRONIZ, JOSE MARIA

248

1.783

-

8

3A

Ureztalurrak

33

172

-

8

3B

Bidea

CA-201

GUILLEN ARRONIZ, JOSE MARIA

-

93

-

8

4A

Ureztalurrak

-

79

-

8

4B

Bidea

CA-202

CARCARKO UDALAREN HERRI LURRAK

-

62

-

8

58

Larreak

CA-203

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

-

369

-

8

1061

Altxonbidea

CA-204

EZCURRA OROZ, PEDRO

-

648

-

8

950

Almendrondoak

CA-205

SADABA PARDO, FELIPE

1

59

25

8

951

Almendrondoak

Iragarkiaren kodea: F2006579