153. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BETELU

01/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betikoz onetsirik gelditu da aurrekontuko 01/2020 aldaketa, 2020ko maiatzaren 22an hasiera batean onetsi eta 2020ko ekainaren 5eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean 121. alean argitaratua. Hona hemen laburpena:

Gastuak goititzea.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 6.000,00 euro.

Guztira: 6.000,00 euro.

Gastuen gutxitzea.

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetan ohiko gastuak: 6.000,00 euro.

Guztira: 6.000,00 euro.

Eta hau guztia argitara ematen da, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Betelun, 2020ko ekainaren 30ean.–Alkatea, Miguel Javier Recalde Goldaraz.

Iragarkiaren kodea: L2006956