14. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRONKARI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 237. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 2an.

Erronkarin, 2019ko abenduaren 27an.–Alkatea, Amparo Viñuales Gale.

LANGILEEN IZENEN ZERRENDA

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU KOP.

ARAUBIDE JURIDIKOA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

MAILA / TALDEA

SARBIDEA

LANALDIA LUZATZEAGATIKO OSAGARRIA

LANPOSTUKO OSAGARRIA

MAILAKO
OSAG.

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

01

Idazkari / kontu-hartzailea

1

F

Merezimendua %10

A

OL

10,00

26,88

-

Hutsik

02

Albientea

1

F

Merezimendua %6

D

OL

8,35

12

Hutsik

03

Administrari laguntzailea

1

L-LP (*)

Merezimendua %10

D

OL

40,00

12

Hutsik

04

Garbiketako enplegatua

2

Aldizk. LK LP

Merezimendua %6

E

OL

11,66

15

Hutsik

Araubide juridikoa:

F = Funtzionarioa.

L = Lan-kontratudun finkoa.

AK = Administrazio-kontratuduna.

L-LP = Lan-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

Aldizk. LK LP = Aldizkako lan-kontratudun finkoa, lanaldi partzialekoa.

BL = Bitarteko lan-kontratuduna.

(*) 2001-12-18ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren baldintzetan.

Iragarkiaren kodea: L1916761