138. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Cierzo” eguzki instalazio fotovoltaikoa, Suno Energía 4, SLk sustatua, Corellako udal-mugartean (5004-CE).

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan eta energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako administrazio baimen honen eskaera:

–Eskatzailea: Suno Energía 4, SL.

–Xedea: proiektua eta ingurumen-inpaktuaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea, eta onura publikoa deklaratzea.

–Instalazioen deskribapena: “Cierzo” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta energia ateratzeko azpiegiturak (66 kV-eko linea elektrikoa eta “Cierzo” azpiestazioa, 20/66 kV-ekoa).

–Proiektua baimentzeko organo eskuduna: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Informazioa jendaurrean egonen da Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan eta https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/instalacion-solar-fotovoltaica-cierzo-termino-municipal-corella-ce-5004 web-orrian, interesdunek kontsultatu ahal izan dezaten, eta, kasua bada, egoki deritzeten alegazioak, iradokizunak eta oharrak egin ditzaten.

Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua; -31005 Iruña), 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko ekainaren 3an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuaren zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.

CIERZOKO (CORELLA, NAFARROA) ENERGIA ATERATZEKO 66 KV-EKO AIREKO LINEAK UKITUTAKO ONDASUN
ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

TITULARRA ETA HELBIDEA

KATASTROKO DATUAK

UKIPENAK

OHARRAK

Jabea

Herria

Pol.

Lurzatia

Katastroko erreferentzia

Izaera / Laborea

Euskarri zk.

Eusk.
okup. (m²)

Linearen luzera
(m)

Lurgaineko azalera (m²)

Aldi baterako okupazioa (m²)

Sarbide zortasuna (m²)

(Zuhaitzak, etab.)

Martinez-Losa, Solana, Jose

Corella

1

1084

310000000001140629EY

Ureztalurrak

-

-

-

Valer, Ortega, Maria Luz

Corella

-

-

-

Arellano, Valles, Julio

Corella

1

1085

310000000001140630QR

Ureztalurrak

-

-

40

160

Aroca, Rodriguez, Luis

Corella

1

1088

310000000001473556SQ

Ureztalurrak / eraikuntza

AP-AUX-14

7,29

38

152

300

200

Aroca, Rodriguez, Africa

Corella

-

-

-

Aroca, Rodriguez, Luis

Corella

-

-

-

Aroca, Rodriguez, Africa

Corella

-

-

-

Puente, Monreal, Delia

Corella

1

1089

310000000001140633RU

Ureztalurrak

-

-

25

100

Puente, Monreal, Delia

Corella

1

1090

310000000001140634TI

Ureztalurrak

-

-

10

40

Puente, Monreal, Delia

Corella

1

1091

310000000001140635YO

Ureztalurrak

-

-

23

92

Muñoz, Perez, Maria Paz

Corella

1

1092

310000000001140636UP

Ureztalurrak

-

-

36

144

Corellako Udalaren herri-lurrak

Corella

1

1093

310000000001140637IA

Elkorra / Basoa-Larreak

AP-AUX-12

7,29

50

200

300

200

AP-AUX-13

7,29

400

200

Pina, Crespo, Elisa Esperanza

Corella

1

1198

310000000001140737AF

Ureztalurrak

-

-

24

96

Lazaro, Serrano, Victor Manuel

Corella

-

-

-

Sanz, Marcilla, Maria Angeles

Corella

1

1201

310000000001140740AF

Ureztalurrak

AP-AUX-15

7,29

70

280

300

200

Sanz, Marcilla, Consuelo

Corella

-

-

-

Sanz, Marcilla, Manuel

Corella

-

-

-

Sanz, Marcilla, Maria Teresa

Corella

-

-

-

Arellano, Urra, Juan Cruz

Corella

1

1202

310000000001140741SG

Ureztalurrak

-

-

55

220

Iragarkiaren kodea: F2005790