138. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

27/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 8koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KPtik (Olabeko zeharbidea) 22+500 KPra bitarte”.

Proiektu hau aurkeztu da behin-behineko onespena emateko: “N121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KPtik (Olabeko zeharbidea) 22+500 KPra bitarte”.

N-121-A errepide arrunta da, eta interes orokorreko errepide gisa dago sartuta Nafarroako Errepideen Katalogoan.

Haren funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, 2+1 motako errepide bihurtzea erabaki da.

Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu.

2019ko martxoaren 28an, arestian aipatutako proiektua jendaurrean jarri zen, ingurumen prozeduraren barruan. Jasotako alegazioak aztertu ondoren, teknikoki egokitzat jo diren aldaketa batzuk egin zaizkio proiektuari.

Aurreikusi den behin betiko diseinuak ezaugarri hauek ditu:

–10+500 KPtik 11+300 KPra: 11+000 KParen inguruan dagoen jarduera eremuari diseinu berria ematen zaio. Biratzeko mugimendu guztiak segurtasunez egitea ahalbidetzeko, erdian itxarote-errei bat proiektatzen da, eta eskuinaldeko zerbitzugunerako sarbide berri bat, abiadura aldatzeko erreiekin.

Planteatzen dira oinezkoentzako bi pasabide semaforoekin, goraguneekin babestuta, bata Olabeko herrigunean eta bestea Sayoa zaharretxearen parean. Biak egonen dira espaloi berri bati lotuta.

–11+300 KPtik 11+900 KPra: sekzioak bi errei ditu Iruñeko noranzkoan eta bat bakarra Irungo noranzkoan, bai eta 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea ere, hesi metalikoa eta guzti. Ezkerraldean, zerbitzu bide bat sortzen da 11+700 KPan dauden eraikinetarako.

–11+900 KPtik 12+300 KPra: NA-2512 errepidearekiko bidegurutzea (Zandio). Bidegurutze hori “T” itxurako bidegurutze bihurtuko da, alboko biribilgunearekin eta erdiko itxarote-erreiekin. Biribilgunearen ondoan jarriko da autobus geraleku berria.

–12+300 KPtik 14+250 KPra: sekzioak bi errei ditu Irungo noranzkoan eta errei bat Iruñeko noranzkoan, baita 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea ere, hesi metalikoa eta guzti. 12+900 KPan, zerbitzu bide bat sortzen da, eskuinaldean, gatazka puntuak kentzeko.

NA-8109 errepidearekiko bidegurutzea hobetzen da (Ostizko sarbidea), azelerazio-erreia luzatuz, eta egun dagoen biribilgunea handitzen da.

–14+250 KPtik 15+100 KPra: tarte honetako sekzioa bateragarria da Ostitz-Enderitz saihesbideko egituren sekzioarekin; egitura horiek ez dira handituko, hau da, noranzko bakoitzean errei bat eta metro bateko zabalerako erdibitzailea izanen dute.

–15+100 KPtik 15+900 KPra: saihesbideko tartea, egungo plataformaren ezkerraldetik. Bi errei proiektatzen dira Irungo noranzkoan eta bat bakarra Iruñeko noranzkoan, bai eta 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea ere, hesi bertikal eta guzti. Eskuinaldean, landareztatutako lur-ildoarte bat jarriko da, N-121-A errepideak Burutainen eragiten duen soinu- eta ikuspegi-inpaktua gutxitzeko. Zerbitzu bideak eraikiko dira, 4 metroko zabalerakoak, lursailetatik N121-A errepidera zuzenean sartzeko bideak kentzeko.

–15+900 KPtik 16+200 KPra: NA-2510 errepidearekiko bidegurutzea, Burutainen, 40 metroko barruko diametroa duen biribilgune batekin egokituko da.

–16+200 KPtik 17+400 KPra: zeharkako sekzioak bi errei ditu Iruñeko noranzkoan eta errei bat Irungo noranzkoan, baita 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea ere, hesi metalikoarekin. Lubeta berriak egiteak ingurumenaren gaineko ukipenik ez izateko, eskuinaldean hormak proiektatu dira, guztira 225 metro egiten dutenak, plataformari gehituko zaion eremuari eusteko.

–17+400 KPtik-17+800 KPra: NA-2514 errepidearekiko bidegurutzea (Etulain). Bidegurutze hori “T” itxurako bidegurutze bihurtuko da, alboko biribilgunearekin eta erdiko itxarote-erreiekin. Biribilgunearen ondoan jarriko da autobus geraleku berria.

–17+800 KPtik 20+600 KPra: Olagueko saihesbideari dagokion tarte honetan plataforma bat jarriko da, bi erreirekin Irungo noranzkoan eta errei batekin Iruñeko noranzkoan, eta 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea, hesi bertikala eta guzti.

–20+600 KPtik 22+100 KPra: egungo plataforma handitzen da, Iruñeko noranzkoan bi errei eta Irungo noranzkoan errei bat dituen zeharkako sekzioa lortzeko, baita 2 m-ko zabalera duen erdibitzailea ere, hesi bertikala eta guzti.

–22+100 KPtik proiektua bukatzen den puntura arte: NA-2523 errepidearekiko bidegurutzea (Lantz). “T” itxurako bidegurutze bat proiektatzen da, alboko biribilgunearekin eta erdiko itxarote-erreiekin. Biribilgunearen ondoan jarriko da autobus geraleku berria.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Behin-behineko onespena ematea eraikuntza proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KPtik (Olabeko zeharbidea) 22+500 KPra bitarte”.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari (eranskinean jaso da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Bidezkoak diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz, denbora horretan. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web orrian eta Olaibarko, Odietako, Anueko eta Lanzko udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Olaibarko, Odietako, Anueko eta Lanzko udalei, eta horiek premiatzea bakoitzak bere iragarki taulan argitara dezan.

Iruñean, 2020ko ekainaren 8an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“N-121-A ERREPIDEA 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO TRAZADURA PROIEKTUA, 10+500 KP-TIK (OLABEKO ZEHARBIDEA)
22+500 KP-RA BITARTEKOA”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-01

BORIA ALTUNA, JOSE JAVIER

26

3

250

A

Larreak

OLA-02

OLABEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

3

3

339

A

Zuhaixkak

OLA-03

LIZOAIN EGOZCUE, VICENTE

1

3

4

A

Lurzorua

OLA-04

JOFER INSTALACIONES HOSTELERAS SL

72

3

2

A

Lurzorua

OLA-05

OLABEKO KONTZEJUA

113

3

3

A

Lurzorua

OLA-06

PASCAL SATRUSTEGUI, JOAQUIN

7

3

67

A

Leh. alorra

PASCAL SATRUSTEGUI, JUAN ANGEL

OLA-07

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

143

3

340

A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, MARIA ISABEL

OLA-08

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

47

3

344

A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, MARIA ISABEL

OLA-09

BORIA ALTUNA, BEGOÑA

80

3

354

A

Leh. alorra

BORIA ALTUNA, ELISA

BORIA ALTUNA, INMACULADA

BORIA LUZURIAGA, LUIS IGNACIO

BORIA ALTUNA, JOSE JAVIER

BORIA LUZURIAGA, MARIA LEYRE

OLA-10

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

34

3

359

A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, MARIA ISABEL

4

3

359

B

Larreak

OLA-11

URIZ VILLANUEVA, BASILISA

50

3

365

A

Belardia

URIZ VILLANUEVA, FRANCISCO

URIZ VILLANUEVA, JOSÉ ANTONIO

URIZ VILLANUEVA, MARCELINA

URIZ VILLANUEVA, M.ª BEGOÑA

URIZ VILLANUEVA, MARÍA

URIZ VILLANUEVA, JOSÉ LUIS

URIZ VILLANUEVA, M.ª ANGELES

URIZ VILLANUEVA, M.ª JESÚS

OLA-12

EGUARAS VILLANUEVA, MARIA ANGELES

114

3

60

A

Leh. alorra

OLA-13

HOTALIA ALOJAMIENTOS SL

792

3

372

A

Lurzorua

OLA-14

EQUIZA GURBINDO, PETRA JOSEFA

365

3

85

A

Elkorra

EQUIZA GURBINDO, MARÍA LUISA

EQUIZA GURBINDO, MARÍA CONCEPCIÓN

EQUIZA GURBINDO, MARAVILLAS

EQUIZA GURBINDO, JUAN ESTEBAN

EQUIZA GURBINDO, AGUSTÍN

EQUIZA GURBINDO, ELISA PAZ

OLA-15

ESTACION DE SERVICIO BAZTAN SL

236

267

3

3

59

59

A

B

Elkorra

Lurzorua

OLA-16

SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL NORTE SL

263

3

377

A

Lurzorua

OLA-17

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

158

3

58

A

Larreak

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

OLA-18

ELIZARI HERMANOS

48

3

379

A

Lurzorua

OLA-19

BORIA ALTUNA, JOSE JAVIER

1

3

57

A

Larreak

OLA-20

PASCAL SATRUSTEGUI, JOAQUIN

9

3

56

A

Larreak

PASCAL SATRUSTEGUI, JUAN ANGEL

OLA-21

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

84

3

54

A

Larreak

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

OLA-22

BORIA ALTUNA, JOSE JAVIER

12

3

55

A

Larreak

OLA-23

OLABEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

12

3

380

A

Ibarbasoa

OLA-24

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

371

3

53

A

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, M.ª COVADONGA

OLA-25

EQUIZA GURBINDO, PETRA JOSEFA

453

3

51

A

Larreak

EQUIZA GURBINDO, MARÍA LUISA

EQUIZA GURBINDO, MARÍA CONCEPCIÓN

EQUIZA GURBINDO, MARAVILLAS

EQUIZA GURBINDO, JUAN ESTEBAN

EQUIZA GURBINDO, AGUSTÍN

EQUIZA GURBINDO, ELISA PAZ

OLA-26

IGARGUETA SL

743

4

6

A

Larreak

OLA-27

GONZALEZ FERNANDEZ, ESTHER

52

4

3

O

Elkorra

OLA-28

IGARGUETA SL

868

4

10

A

Larreak

OLA-29

LIZOAIN EGOZCUE, JUSTO

110

4

2

A

Leh. alorra

LIZOAIN EGOZCUE, VICENTE

OLA-30

NUIN EUGUI, JUAN

220

6

26

A

Belardia

OLA-31

RIDRUEJO LATASA, JESÚS MARÍA

20

6

25

A

Belardia

OLA-32

NUIN EUGUI, JUAN

129

16

6

6

20

20

A

B

Belardia

Larreak

OLA-33

RIDRUEJO LATASA, JESÚS MARÍA

907

6

27

A

Belardia

OLA-34

NUIN EUGUI, JUAN

929

6

33

A

Belardia

OLA-35

NUIN EUGUI, JUAN

38

6

34

A

Larreak

OLA-36

OLAIBARKO UDALAREN HERRI-LURRAK

45

6

40

B

Larreak

OLA-37

NUIN EUGUI, JUAN

410

6

23

A

Belardia

OLA-38

NUIN EUGUI, JUAN

63

6

42

A

Zuhaixkak

OLA-39

NUIN EUGUI, JUAN

403

93

6

6

43

43

A

B

Larreak

Zuhaixkak

OLA-40

URIZ VILLANUEVA, JOSÉ ANTONIO

102

6

46

A

Belardia

OLA-41

URIZ VILLANUEVA, JOSÉ ANTONIO

57

7

14

A

Belardia

OLA-42

URIZ VILLANUEVA, JOSÉ ANTONIO

3

7

13

A

Belardia

OLA-43

GALARRAGA MORENO, CESAR

21

68

7

7

34

34

A

C

Belardia

Lurzorua

GALARRAGA MORENO, PABLO

MORENO PURROY, FERNANDO

OLA-44

LOPEZ FERNANDEZ, ANSELMO

496

859

65

7

7

7

23

23

23

B

F

I

Belardia

Larreak

Bidea

VERGARA GOÑI, MARIA JOSEFA

OLA-45

GALARRAGA MORENO, CESAR

8

7

33

C

Larreak

GALARRAGA MORENO, PABLO

MORENO PURROY, FERNANDO

OLA-46

IGARGUETA SL

59

7

29

B

Hariztia

OLA-47

OLAGUE ZUBIRI, ALBERTO

90

7

24

A

Larreak

OLAGUE ZUBIRI, MARIA YOLANDA

OLA-48

OLAGUE ZUBIRI, ALBERTO

455

7

25

A

Belardia

OLAGUE ZUBIRI, MARIA YOLANDA

OLA-49

IGARGUETA SL

964

7

28

Og

Larreak

OLA-50

ENDERIZKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

572

109

7

7

26

26

A

B

Elkorra

Askot. zuhaitzak

OLA-51

ENDERIZKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

13

1

143

A

Ibarbasoa

ODIETAKO UDAL-MUGARTEA

ODI-01

ESLAVA IGOA, JESUS

8

9

223

A

Askot. zuhaitzak

ODI-02

BARAIBAR ELIZAGA, MARIA ISABEL

6

9

317

A

Larreak

JUVERA IRURITA, ANTONIO

JUVERA IRURITA, JUAN

JUVERA IRURITA, MIGUEL MARIA

ODI-03

BARAIBAR ELIZAGA, MARIA ISABEL

20

9

196

A

Larreak

JUVERA IRURITA, ANTONIO

JUVERA IRURITA, JUAN

JUVERA IRURITA, MIGUEL MARIA

ODI-04

SEGURA MUÑOZ, JESUS

26

9

316

A

Belardia

VERGARA GARCIA, ANTONIO

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-01

BURUTAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

16

8

519

A

Larreak eta zuhaitzak

ANU-02

VILLANUEVA MURILLO, MIGUEL MARIA

594

8

424

A

Belardia

ANU-03

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

2.373

8

423

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-04

VILLANUEVA MURILLO, MIGUEL MARIA

3.236

8

422

A

Belardia

ANU-05

BURUTAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

445

8

434

A

Larreak

ANU-08

VILLANUEVA MURILLO, FERMINA

3.430

8

492

A

Larreak

VILLANUEVA MURILLO, JOSE ANTONIO

VILLANUEVA MURILLO, MIGUEL MARIA

ANU-09

BARAIBAR ECHEVERRIA, FRANCISCO

5.049

756

8

8

421

421

A

B

Larreak

Askot. zuhaitzak

BARAIBAR ECHEVERRIA, MARIA PILAR

OSTIZ ARAÑA, FRANCISCO

OSTIZ ARAÑA, MARIA-AGUSTINA

OSTIZ LIZARRAGA, MAGDALENA

OSTIZ ARAÑA, MARIA CRISTINA

OSTIZ LIZARRAGA, FRANCISCA

OSTIZ LIZARRAGA, SATURNINO

ANU-10

BURUTAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1.178

8

236

A

Hariztia

ANU-11

ARANGUREN ORRIO, MANUEL

5.791

8

420

A

Belardia

ARANGUREN ORRIO, MARIA JESUS

ANU-12

BARAIBAR ELIZAGA, ROSA MARIA

2.358

8

490

A

Belardia

ANU-14

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

1.682

8

444

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-15

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

13.485

8

419

A

Belardia

ANU-16

VILLANUEVA MURILLO, FERMINA

2

8

445

B

Belardia

VILLANUEVA MURILLO, JOSE ANTONIO

VILLANUEVA MURILLO, MIGUEL MARIA

ANU-17

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

38

8

508

A

Lurzorua

ANU-18

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

53

8

507

A

Lurzorua

ANU-19

BURUTAINGO KONTZEJUA

65

8

506

A

Lurzorua

ANU-20

IRAOLA LARRAMENDI, MARIA LUZ

4

8

15

A

Lurzorua

ZARO IRAOLA, ANA

ANU-21

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

116

8

1

A

Lurzorua

ANU-22

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

5.157

8

418

A

Belardia

ANU-23

BARAIBAR ELIZAGA, ROSA MARIA

1.584

8

416

A

Belardia

ANU-24

HRISTOVA POPOVA, ZHANA

142

8

64

A

Lurzorua

KRASIMIROV PRAPORSKI, DANIEL

ANU-29

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

650

8

6

A

Lurzorua

ANU-30

MARTIN LOPEZ CARBURANTES SLU

1.051

141

23

343

83

8

8

8

8

8

412

412

412

412

412

C

Ig

E

F

G

Lurzorua

Elkorra

Larreak

Bidea

Larreak

ANU-31

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

33

98

8

8

411

411

A

C

Belardia

Bidea

ANU-32

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

466

8

212

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-33

LOPERENA SETUAIN, MARIA PAZ

235

8

211

A

Belardia

ANU-34

VILLANUEVA MURILLO, MIGUEL MARIA

235

8

209

A

Belardia

ANU-35

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

181

8

210

A

Belardia

ANU-36

LOPERENA SETUAIN, MARIA PAZ

157

8

208

A

Belardia

ANU-37

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

131

8

207

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-38

IBARRA ZANDIO ALEJANDRO ETA BERRAONDO EGAÑA BLANCA

364

8

206

A

Belardia

ANU-39

MARTIN LOPEZ CARBURANTES SLU

618

484

8

8

415

415

A

C

Larreak

Bidea

ANU-40

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

2.442

593

8

8

413

413

A

B

Belardia

Larreak

ANU-41

CIGA UNZU, ANA MARIA

1.005

8

414

A

Larreak eta zuhaitzak

ANU-42

BURUTAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

66

8

496

A

Hariztia

ANU-43

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

216

9

166

A

Pagadia

ANU-44

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

263

9

119

A

Askot. zuhaitzak

ANU-45

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

44

9

118

A

Askot. zuhaitzak

ANU-46

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Donejakue Bidea)

89

9

165

A

Donejakue Bidea

ANU-47

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1.879

9

56

A

Askot. zuhaitzak

ANU-48

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

5.601

269

9

9

120

120

C

D

Pagadia

Harrobia

ANU-49

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

4.639

9

121

D

Askot. zuhaitzak

ANU-50

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1.182

9

48

A

Askot. zuhaitzak

ANU-51

NUNES-SOUZA, BERNARDETTE

390

9

32

A

Larreak

ORMAECHEA BELLO, OSCAR JESUS

ANU-53

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

220

9

124

A

Askot. zuhaitzak

ANU-54

CIGA UNZU, ANA MARIA

116

9

132

C

Leh. alorra

ANU-55

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Donejakue Bidea)

37

9

160

A

Donejakue bidea

ANU-56

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

102

9

168

A

Pagadia

ANU-57

AGUIRRE BAINES, BEATRIZ

431

9

131

A

Larreak

AGUIRRE BAINES, JOSE MIGUEL

AGUIRRE SALABURU, MIGUEL

ANU-58

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

62

9

169

A

Hariztia

ANU-59

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

40

9

167

A

Larreak

ANU-60

LOS ARCOS GALBETE, ANTONIO

201

13

27

A

Larreak

LOS ARCOS GALBETE, FRANCISCO JAVIER

LOS ARCOS NAGORE, ALVARO JOSE

LOS ARCOS NAGORE, JOSE LUIS

LOS ARCOS NAGORE, CAROLA MARIA CRISTINA

ANU-61

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

188

13

18

A

Hariztia

ANU-62

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

16

13

9

A

Askot. zuhaitzak

ANU-63

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

931

29

29

34

13

13

13

13

13

13

13

13

A

F

K

L

Belardia

Pinudia

Leh. alorra

Askot. zuhaitzak

ANU-64

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

27

13

14

A

Askot. zuhaitzak

ANU-65

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

157

28

13

13

25

25

A

B

Belardia

Askot. zuhaitzak

ANU-66

LOS ARCOS GALBETE, ANTONIO

63

162

11

11

634

634

A

C

Belardia

Hariztia

LOS ARCOS GALBETE, FRANCISCO JAVIER

LOS ARCOS NAGORE, ALVARO JOSE

LOS ARCOS NAGORE, JOSE LUIS

LOS ARCOS NAGORE, CAROLA MARIA CRISTINA

ANU-67

GARCIA ZOZAYA, JOSE JOAQUIN

60

11

614

A

Belardia

GARCIA ZOZAYA, MARIA ANGELES

ZABALZA ZOZAYA, JOSE FELIX

ZABALZA ZOZAYA, PEDRO

ZABALZA ZOZAYA, JUAN MARIA

ANU-68

MANUEL ALTUNA SL

7

11

535

A

Belardia

ANU-69

LARRALDE ZANDIO, JESUS MANUEL

117

11

527

B

Larreak

ANU-70

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

2.814

873

466

11

11

11

528

528

528

A

B

C

Belardia

Belardia

Larreak

ANU-71

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

195

49

11

11

530

530

A

Belardia

Belardia

ANU-72

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

19

11

125

D

Larreak

ANU-73

ERVITI URROZ, MARTIN MIGUEL

723

11

525

A

Belardia

ANU-74

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1.032

370

577

11

11

11

521

521

521

A

Q

R

Belardia

Larreak

Askot. zuhaitzak

LANZKO UDAL-MUGARTEA

LAN-01

LANZKO UDALAREN HERRI-LURRAK

611

6

155

A

Hariztia

LAN-02

NAFARROAKO ODOL-EMAILEEN ELKARTEA

148

6

154

A

Larreak

LAN-03

LANZKO UDALAREN HERRI-LURRAK

571

6

153

C

Belardia

LAN-04

GOÑI LEOZ, FRANCISCO

747

5

47

A

Belardia

GOÑI LEOZ, JESUS MIGUEL

GOÑI LEOZ, JOSE MARIA

GOÑI LEOZ, MARIA LOURDES

GOÑI LEOZ, JUAN ANTONIO

LAN-05

LANZKO UDALAREN HERRI-LURRAK

638

176

1

5

5

5

46

46

46

C

F

I

Leh. alorra

Belardia

Larreak

LAN-06

CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS SA

152

5

256

A

Zoladura

LAN-07

GALARREGUI ECHENIQUE, MAXIMO

3.714

5

266

A

Leh. alorra

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

ULT-01

IPARREA ITURRALDE, SINFORIANA

2.666

8

1

B

Belardia

Instalazio osagarriek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-14

EQUIZA GURBINDO, PETRA JOSEFA

1.650

3

85

A

Elkorra

EQUIZA GURBINDO, MARÍA LUISA

EQUIZA GURBINDO, MARÍA CONCEPCIÓN

EQUIZA GURBINDO, MARAVILLAS

EQUIZA GURBINDO, JUAN ESTEBAN

EQUIZA GURBINDO, AGUSTÍN

EQUIZA GURBINDO, ELISA PAZ

OLA-15

ESTACION DE SERVICIO BAZTAN SL

1.060

3

59

A

Elkorra

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-54

CIGA UNZU, ANA MARIA

24

4.196

9

9

132

132

B

C

Larreak

Leh. alorra

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-07

BARAIBAR ECHEVERRIA, FRANCISCO

21.248

1.311

8

8

442

442

A

B

Leh. alorra

Askot. zuhaitzak

BARAIBAR ECHEVERRIA, MARIA PILAR

OSTIZ ARAÑA, FRANCISCO

OSTIZ ARAÑA, MARIA-AGUSTINA

OSTIZ LIZARRAGA, MAGDALENA

OSTIZ ARAÑA, MARIA CRISTINA

OSTIZ LIZARRAGA, FRANCISCA

OSTIZ LIZARRAGA, SATURNINO

ANU-48

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

2.841

3.693

9

9

120

120

A

Askot. zuhaitzak

Harrobia

ANU-54

CIGA UNZU, ANA MARIA

16.651

9

132

C

Leh. alorra

ANU-58

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

43

9

169

A

Hariztia

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea

Zuntz optikoa, telefono lineak, hornidura eta argiteria.

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

(ml-m²)

EUSKARRIA-KUTX.

ALD. BAT. OKUP.

(m²)

ZER. MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-15

ESTACION DE SERVICIO BAZTAN SL

-

88

8

-

196

10

-

-

5

63

468

59

ZO

ZO

TL

3

3

3

59

59

59

A

B

B

Elkorra

Lurzorua

Lurzorua

OLA-17

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

78

220

18

600

TL

3

58

A

Larreak

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

OLA-19

BORIA ALTUNA, JOSE JAVIER

42

77

-

224

TL

3

57

A

Larreak

OLA-30

NUIN EUGUI, JUAN

14

41

4

192

TL

6

26

A

Belardia

OLA-33

RIDRUEJO LATASA, JESÚS MARÍA

49

144

4

469

TL

6

27

A

Belardia

OLA-34

NUIN EUGUI, JUAN

58

167

8

561

TL

6

33

A

Belardia

OLA-36

OLAIBARKO UDALAREN HERRI-LURRAK

2

ZO

6

40

B

Larreak

OLA-43

GALARRAGA MORENO, CESAR

3

ZO

7

34

A

Belardia

GALARRAGA MORENO, PABLO

48

32

-

291

ZO

7

34

C

Lurzorua

MORENO PURROY, FERNANDO

7

10

6

90

TL

7

34

C

Lurzorua

OLA-45

GALARRAGA MORENO, CESAR

4

3

-

15

TL

7

33

C

Larreak

GALARRAGA MORENO, PABLO

MORENO PURROY, FERNANDO

OLA-46

IGARGUETA SL

3

1

-

125

TL

7

29

B

Hariztia

OLA-47

OLAGUE ZUBIRI, ALBERTO

-

-

-

45

HH

7

24

A

Larreak

OLAGUE ZUBIRI, MARIA YOLANDA

OLA-48

OLAGUE ZUBIRI, ALBERTO

-

-

-

70

HH

7

25

A

Belardia

OLAGUE ZUBIRI, MARIA YOLANDA

OLA-49

IGARGUETA SL

128

344

2

1.015

TL

7

28

Larreak

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-06

ZARO BERAZA, JUANA

56

44

-

334

TL

8

435

A

Belardia

ANU-13

BARAIBAR ELIZAGA, ROSA MARIA

4

0

-

267

TL

8

443

A

Belardia

ANU-14

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

32

93

12

299

TL

8

444

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-17

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

5

4

-

40

AR

8

508

A

Belardia

ANU-18

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

27

54

-

136

AR

8

507

A

Lurzorua

ANU-20

IRAOLA LARRAMENDI, MARIA LUZ

5

15

-

56

AR

8

15

A

Lurzorua

ZARO IRAOLA, ANA

ANU-21

LOPERENA LAQUIDAIN, MARIA SOCORRO

32

15

57

29

4

7

203

141

AR

TL

8

8

1

1

A

A

Lurzorua

Lurzorua

ANU-25

LOPERENA SETUAIN, MARIA PAZ

42

117

-

277

TL

8

3

A

Lurzorua

ANU-26

NAVARLAZ ATOZQUI, MARIA CARMEN

20

42

-

110

TL

8

4

A

Lurzorua

ANU-27

OZCOIDI APEZARENA, MIGUEL ANGEL

2

15

-

45

2

-

32

97

ZO

TL

8

8

67

67

A

A

Lurzorua

Lurzorua

SANCHEZ JIMENEZ, ANA MARIA

ANU-28

ASURMENDI ARTETA, MIGUEL ANGEL

-

14

-

41

-

31

114

ZO

TL

8

8

66

66

A

A

Lurzorua

Lurzorua

ANU-29

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

-

32

4

-

76

6

-

12

-

50

248

27

ZO

TL

TL

8

8

8

6

6

6

A

A

B

Lurzorua

Lurzorua

Belardia

ANU-32

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

65

195

-

502

TL

8

212

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-35

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

36

109

-

294

TL

8

210

A

Belardia

ANU-36

LOPERENA SETUAIN, MARIA PAZ

25

76

-

202

TL

8

208

A

Belardia

ANU-37

ABETE OLONDRIZ, FRANCISCO JAVIER

22

65

-

175

TL

8

207

A

Belardia

ABETE OLONDRIZ, MARIA CONCEPCION

ABETE OLONDRIZ, PEDRO MARTIN

ANU-38

IBARRA ZANDIO ALEJANDRO ETA BERRAONDO EGAÑA BLANCA

59

177

-

473

TL

8

206

A

Belardia

ANU-40

SANMARTIN ERVITI, ANTONIO

-

20

-

50

-

12

107

229

TL

TL

8

8

413

413

A

B

Belardia

Larreak

ANU-44

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

-

-

-

21

TL

9

119

A

Askot. zuhaitzak

ANU-48

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

305

886

36

3.290

HH

9

120

C

Pagadia

ANU-49

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

129

375

12

1.496

HH

9

121

D

Askot. zuhaitzak

ANU-51

NUNES-SOUZA, BERNARDETTE

38

115

-

406

HH

9

32

A

Larreak

ORMAECHEA BELLO, OSCAR JESUS

ANU-51.1

NUNES-SOUZA, BERNARDETTE

-

-

-

146

HH

9

31

A

Larreak

ORMAECHEA BELLO, OSCAR JESUS

ANU-52

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

-

-

-

42

HH

9

123

A

Larreak

ANU-53

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

140

307

-

1.303

HH

9

124

A

Askot. zuhaitzak

ANU-55

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (Donejakue Bidea)

5

9

-

40

HH

9

160

A

Donejakue bidea

ANU-56

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

3

2

-

68

HH

9

168

A

Pagadia

ANU-57

AGUIRRE BAINES, BEATRIZ

182

-

511

-

-

-

1.661

3

HH

ZO

9

9

131

131

A

A

Larreak

Larreak

AGUIRRE BAINES, JOSE MIGUEL

AGUIRRE SALABURU, MIGUEL

ANU-59

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

-

-

3

78

ZO

9

167

A

Larreak

ANU-63

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

-

-

-

100

TL

13

13

A

Belardia

ANU-64

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

-

-

-

35

HH

13

14

A

Askot. zuhaitzak

ANU-65

LOSARCOS ELIO, JOSE LUIS

-

-

-

-

-

-

274

24

HH

HH

13

13

25

25

A

B

Belardia

Askot. zuhaitzak

ANU-70

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

74

16

220

44

2

-

220

44

TL

TL

11

11

528

528

B

C

Belardia

Larreak

ANU-73

ERVITI URROZ, MARTIN MIGUEL

107

318

3

318

TL

11

525

A

Belardia

ANU-74

OLAGUEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

177

13

5

516

39

3

4

-

-

516

39

3

TL

TL

TL

11

11

11

521

521

521

A

Q

R

Belardia

Larreak

Askot. zuhaitzak

Iragarkiaren kodea: F2005735