138. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Guardian” eguzki instalazio fotovoltaikoa, Suno Energía 5, SLk sustatua, Corellako udal-mugartean (5005-CE).

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan eta energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako administrazio baimen honen eskaera:

–Eskatzailea: Suno Energía 5, SL.

–Xedea: jendaurrean jartzea proiektua eta ingurumen-inpaktuaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea.

–Instalazioen deskribapena: “Guardian” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta energia ateratzeko azpiegiturak (66 kV-eko linea elektrikoa eta “Guardian” azpiestazioa, 20/66 kV-ekoa).

–Proiektua baimentzeko organo eskuduna: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Informazioa jendaurrean egonen da Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan eta https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/instalacion-solar-fotovoltaica-guardian-termino-municipal-corella-ce-5005 web-orrian, interesdunek kontsultatu ahal izan dezaten, eta, kasua bada, egoki deritzen alegazioak, iradokizunak eta oharrak egin ditzaten.

Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua; 31005 Iruña), 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko ekainaren 3an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuaren zuzendaria. Laura Larraya Irigoyen.

Iragarkiaren kodea: F2005794