125. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TUTERA

2020ko plantilla organikoa, funtzionarioen, lan-kontratudunen eta behin-behineko langileen zerrenda. Behin betiko onespena

Bakarra: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 20. artikuluak ezartzen du Nafarroako Administrazio Publikoek urtero prestatuko dutela beren funtzionario guztien zerrenda, eta bertan adieraziko direla haien datu pertsonalak, maila, gradua, lanpostua, egoera administratiboa eta gainerako inguruabarrak, erregelamenduaren arabera zehazten direnak. Zerrenda hori abenduaren 31n itxi beharko da urtero, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu.

Horrenbestez,

ERABAKITZEN DA:

Lehena.–Onestea erabaki honekin batera eransten den Tuterako Udaleko funtzionarioen, lan-kontratudunen eta behin-behineko langileen zerrenda, 2019ko abenduaren 31koa, haien datu pertsonalak, maila, gradua, lanpostua eta egoera administratiboa zehaztuta. Zerrenda onetsi zen tokiko gobernu batzarrak 2020ko maiatzaren 15ean hartu erabakiaren bidez.

Bigarrena.–Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Tuteran, 2020ko maiatzaren 21ean.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero Gil.

TUTERAKO UDALEKO FUNTZIONARIOEN, LAN-KONTRATUDUN FINKOEN
ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ZERRENDA, 2019KO ABENDUAREN 31KOA

KODEA

LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA

DEITURAK ETA IZENA

ARAUBIDEA

GRADUA

MAILA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ALKATETZAREN KABINETEA

0501A05101

INFORMAZIO ZIENTZIETAKO LIZENTZIADUNA

Audera Bardají, Inmaculada

F

6

A

Jardunean

0501D03901

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Plaza Lasheras, Angel

F

3

D

Jardunean

0501D03902

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Ortega Pérez, Pascual

F

4

D

Jardunean

0801C06236

ALKATETZAKO IDAZKARIA

Alonso Pérez, Margarita

BB

Izendapen librea

IDAZKARITZA NAGUSIA

0502A09301

IDAZKARIA

Chivite Sesma, Miguel

F

5

A

Jardunean

0502B09801

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

García Gorri, Jesus María

F

5

B

Jardunean

0502C06201

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Fernández Agorreta, M.ª José

F

5

C

Jardunean

KONTU-HARTZAILETZA

0503A04901

KONTU-HARTZAILEA

Hutsik

0503B09802

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Ciria Pérez, Francisco

F

7

B

Jardunean

0503C06205

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0503C06206

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0503C06207

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Gurría Marco, Gloria

F

5

C

Jardunean

0503C06208

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Ramos Tomás, Teresa

F

5

C

Jardunean

AHOLKULARITZA JURIDIKOA ETA ZUZENEAN ALKATETZAREN MENDE DAUDEN UNITATE ADMINISTRATIBOEN KOORDINAZIO JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA

0505A00901

AHOLKULARI JURIDIKOA

Huguet Madurga, José

F

6

A

Jardunean

0505C06203

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Huguet Rodríguez, Felisa

F

5

C

Jardunean

ARTXIBOA

0504A00601

UDALEKO ARTXIBOZAINA

F

A

Hutsik

0504C06204

ARTXIBOKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA

Pérez Sánchez, Beatriz

F

6

C

Zerbitzu bereziak

0504C01501

ARTXIBOKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA

Pérez Ochoa, Iñigo

F

3

C

Jardunean

0504D03903

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Fernández Miranda, Jesús

F

4

D

Zerbitzu bereziak

0504D03904

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Jiménez Pellejero, Lourdes

F

5

D

Jardunean

1714D05702

GARBITZAILEA

Ansorena Huguet, Inmaculada

LKF

D

Jardunean

ANTOLAKETA, KALITATEA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA

0707A11002

ANTOLAKETA ETA KALITATEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

F

A

Hutsik

0507B09806

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA-Herritarrendako Lag. Zerb.

Sánchez Fernández, Silvia

F

4

B

Jardunean

0507C01201

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

Pueyo Rocafort, Paula Consuelo

LKF

C

Jardunean

0507C01202

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

Garro Galarreta, José Luis

F

5

C

Jardunean

0507C01203

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

F

C

Hutsik

0507C01204

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

Sebastián Ciria, Jesús Javier

F

3

C

Jardunean

0507C01205

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

Gracia Enériz, María Antonia

F

3

C

Jardunean

0507C01206

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

De Miguel San Martín, Esther

F

4

C

Jardunean

0507C01207

TRAMITAZIOKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

Lanz Peon, Irache

F

2

C

Jardunean

0507C06231

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Ustarroz Ruiz, Carmen

F

6

C

Jardunean

0507D01005

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Gil Chavarría, Amalia

F

6

D*

Jardunean

LANGILERIA

0708A11001

GIZA BALIABIDEETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

F

A

Hutsik

0508B09803

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

0508B04301

LAN-HARREMANETAKO GRADUDUNA

Zubieta Mozaz, Elena

F

5

B

Jardunean

0508C06220

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Gárate Martínez, Ana Carmen

F

4

C

Zerbitzu bereziak

0508C06221

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Zueco Sánchez, Jesús Miguel

F

4

C

Jardunean

1208C06222

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

1208B10301

LANEKO ARRISKUEN TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

IKTak

0509A10001

INFORMATIKAKO TEKNIKARIA A

López de Ondategui Gorraiz, Javier

LKF

A

Jardunean

0509B10001

INFORMATIKAKO TEKNIKARIA B

F

B

Hutsik

0509C10201

INFORMATIKAKO TEKNIKARIA B

Martínez Losantos, Alicia

F

4

B**

Zerbitzu bereziak

UDALTZAIN-AGENTEA

0506A05001

UDALTZAINBURUA

Ruiz Gómara, Juan Cruz

BB

Izendapen librea

0506B09201

INSPEKTOREORDEA

F

Hutsik

0506B09202

INSPEKTOREORDEA

Ruiz Gómara, Juan Cruz

F

6

B

Zerbitzu bereziak

0506B09203

INSPEKTOREORDEA

Casamián Gil, Ricardo

F

3

B

Jardunean

0506C01801

AGENTE LEHENA

Hornedo Ajo, Florentino

F

6

C

Jardunean

0506C01802

AGENTE LEHENA

Varón Beltrán, Juan Manuel

F

5

C

Jardunean

0506C01803

AGENTE LEHENA

Agramonte Redrado, José Antonio

F

5

C

Inspektoreorde izendatua bitarte baterako

0506C01804

AGENTE LEHENA

F

C

Hutsik

0506C01805

AGENTE LEHENA

F

C

Hutsik

0506C01806

AGENTE LEHENA

Mendi Dublán, José Francisco

F

6

C

Jardunean

0506C01807

AGENTE LEHENA

Vicuña Lapuerta, Javier

F

3

C

Inspektoreorde izendatua bitarte baterako

0506C01808

AGENTE LEHENA

Arellano Miranda, Alberto

F

5

C

Jardunean

0506C01809

AGENTE LEHENA

Orta Quinto, Fco. José

F

5

C

Jardunean

0506C01810

AGENTE LEHENA

F

C

Hutsik

0506C00201

UDALTZAIN-AGENTEA

Aguerri Perales, Agustín

F

4

C

Jardunean; Charlie 1en, osasun kalteagatik

0506C00202

UDALTZAIN-AGENTEA

Aguilera Pérez, Vicente

F

5

C

Jardunean

0506C00203

UDALTZAIN-AGENTEA

Arbiol Moya, Fernando

F

5

C

Jardunean

0506C00205

UDALTZAIN-AGENTEA

Artola Vela, Carlos

F

5

C

Jardunean

0506C00206

UDALTZAIN-AGENTEA

Buñuel Garnica, Alberto

F

5

C

Jardunean; Charlie 1en, osasun kalteagatik

0506C00208

UDALTZAIN-AGENTEA

Casadaban Munárriz, Luis J.

F

5

C

Jardunean

0506C00209

UDALTZAIN-AGENTEA (zerbitzu-eginkizunak)

Malumbre Barrio, Jaime

F

3

C

Hutsik

0506C00211

UDALTZAIN-AGENTEA

Ciriza Larrasoain, José I.

F

5

C

Jardunean

0506C00212

UDALTZAIN-AGENTEA

Coloma Lavilla, Eugenio

F

5

C

Jardunean

0506C00213

UDALTZAIN-AGENTEA

Elía Marín, Javier

F

6

C

Jardunean

0506C00214

UDALTZAIN-AGENTEA

García Guardia, Juan Pablo

F

5

C

Jardunean

0506C00215

UDALTZAIN-AGENTEA

Gómara Mendijón, José María

F

5

C

Jardunean

0506C00216

UDALTZAIN-AGENTEA

Chueca Martínez, Diana

F

1

C

Jardunean

0506C00218

UDALTZAIN-AGENTEA

Gutiérrez Molinos, Lázaro

F

5

C

Jardunean; Charlie 1en, osasun kalteagatik

0506C00220

UDALTZAIN-AGENTEA

Igea Jiménez, Agustín

F

6

C

Jardunean

0506C00222

UDALTZAIN-AGENTEA

Jiménez Jiménez, Benito I.

F

5

C

Jardunean

0506C00228

UDALTZAIN-AGENTEA

Martínez Villafranca, Julio

F

3

C

Jardunean

0506C00232

UDALTZAIN-AGENTEA

Pérez Arnaiz, Ignacio

F

3

C

Zerbitzu bereziak

0506C00233

UDALTZAIN-AGENTEA

Pérez Ibáñez, Eugenio

F

5

C

Jardunean

0506C00234

UDALTZAIN-AGENTEA

Pérez Lucas, Cesar

F

5

C

Jardunean

0506C00235

UDALTZAIN-AGENTEA

Rodríguez Garnica, Roberto

F

4

C

Agente lehen izendatua bitarte baterako

0506C00236

UDALTZAIN-AGENTEA

Rodríguez Garnica, Rubén

F

5

C

Jardunean

0506C00237

UDALTZAIN-AGENTEA

Ruiz Rota, Blas J.

F

5

C

Jardunean

0506C00238

UDALTZAIN-AGENTEA

Sánchez Belloso, Juan Ramón

F

5

C

Jardunean

0506C00240

UDALTZAIN-AGENTEA

Urzainqui Fernández, Rafael

F

4

C

Agente lehen izendatua bitarte baterako

0506C00301

UDALTZAIN-AGENTEA

Anuncibay Urra, José I.

F

5

C

Jardunean

0506C00302

UDALTZAIN-AGENTEA

Caparroso Ultra, Oscar

F

5

C

Jardunean

0506C00303

UDALTZAIN-AGENTEA

García Izquierdo, Fernando

F

3

C

Jardunean

0506C00304

UDALTZAIN-AGENTEA

Urra Urra, Roberto

F

5

C

Jardunean; Gizarte Ongizatean, osasun kalteagatik

0706C00210

UDALTZAIN-AGENTEA

Martínez Aguado, Noel

F

3

C

Jardunean

0706C00224

UDALTZAIN-AGENTEA

Garbayo López,Ángel Ignacio

F

3

C

Jardunean

0706C00225

UDALTZAIN-AGENTEA

Pérez Arnaiz, Miguel

F

3

C

Agente lehen izendatua bitarte baterako

0706C00243

UDALTZAIN-AGENTEA

Lizuain Hernando, Ainhoa

F

2

C

Agente lehen izendatua bitarte baterako

0706C00248

UDALTZAIN-AGENTEA

Gayarre Vicente, Víctor

F

2

C

Jardunean

0706C00250

UDALTZAIN-AGENTEA

Mainz Blanco, Alberto

F

2

C

Jardunean

0706C00251

UDALTZAIN-AGENTEA

Sierra Sola, Rebeca

F

2

C

Jardunean

0706C00252

UDALTZAIN-AGENTEA

Castillo Elena, Rubén

F

2

C

Jardunean

0706C00253

UDALTZAIN-AGENTEA

Gracia Bustarviejo, Ana

F

2

C

Jardunean

0506C00207

UDALTZAIN-AGENTEA

Sagaseta Pérez, Javier

F

2

C

Jardunean

0506C00217

UDALTZAIN-AGENTEA

Antón Aguado, Carlos

F

2

C

Jardunean

0506C00230

UDALTZAIN-AGENTEA

Arriazu Fernández, Fco. Javier

F

2

C

Jardunean

0706C00249

UDALTZAIN-AGENTEA

Marquina Oliveros, Ángel

F

2

C

Jardunean

0906C00204

UDALTZAIN-AGENTEA

Lavilla Pascual, Hugo

F

2

C

Jardunean

0906C00219

UDALTZAIN-AGENTEA

Gómez Molina, Fernando

F

2

C

Jardunean

0906C00241

UDALTZAIN-AGENTEA

Lostado Martínez, Rebeca

F

2

C

Jardunean

0506C00221

UDALTZAIN-AGENTEA

Catalán Ayuso, José Miguel

F

3

C

Jardunean

0506C00223

UDALTZAIN-AGENTEA

Salicio Sanmartín, Miguel A.

F

3

C

Jardunean

0506C00226

UDALTZAIN-AGENTEA

Navarro Les, Néstor

F

1

C

Jardunean

0506C00227

UDALTZAIN-AGENTEA

Romo Rey, Ruddy

F

1

C

Jardunean

0506C00229

UDALTZAIN-AGENTEA

Pardo Arigita, Eduardo

F

3

C

Jardunean

0506C00231

UDALTZAIN-AGENTEA

Ibañez Ibarra, José A.

F

2

C

Jardunean

0506C00239

UDALTZAIN-AGENTEA

Ayala Sánchez, Fernando

F

2

C

Jardunean

0906C00242

UDALTZAIN-AGENTEA

Marquina Oliveros, Andrea

F

1

C

Jardunean

0906C00254

UDALTZAIN-AGENTEA

Tomás Cordón, Alberto

F

2

C

Jardunean

0906C00255

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0906C00256

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0906C00257

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0906C00258

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0906C00259

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0906C00260

UDALTZAIN-AGENTEA

F

C

Hutsik

0506C06209

ADMINISTRARI-OFIZIALA

De la Parra Gil, José Rafael

F

4

C

Jardunean

0506C06210

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Melero Marín, Inés

F

2

C

Jardunean

0506C06211

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Castellano Cordova, Marta

F

3

C

Jardunean

EKONOMIA ETA OGASUN ALORRA

0510A03402

ALORREKO ZUZENDARIA

Lahoz García, Inés

BB

A

Izendapen librea

0510B09802

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

0511C06214

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Gil Rodríguez, Mercedes

F

6

C

Jardunean

0511C06215

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Sebastián Ciria, Ana Cristina

F

5

C

Jardunean

0511C06216

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0511C06217

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0511C06219

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Gurría Marco, Ascensión

F

4

C

Jardunean

0511C06212

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Jiménez Álvarez, Eva

F

6

C

Jardunean

1010C06238

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0510D01006

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Valero Gómez, Ana Rosa

F

4

C*

Zerbitzu bereziak

Perales García, Inmaculada

F

5

C*

Aldi baterako atxikia, osasun kalteagatik

0610D01008

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Larraga Bailo, Silvia

F

2

C*

Zerbitzu bereziak

MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ENPLEGUA

0810A11001

SUSTAPEN, GARAPEN ETA BERRIKUNTZAKO TEKNIKARIA

F

A

Hutsik

0510D03923

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Berrozpe Gracia, Francisco

F

7

D

Jardunean

0510D09502

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Iturre Arriazu, Ángel

F

7

D

Jardunean

OGASUNA, KATASTROA, ONDAREA ETA EROSKETAK

DIRUZAINTZA

0511A10401

DIRUZAINA

García Sánchez, Víctor

F

5

A

Kontu-hartzailea izateko gaitua eta izendatua

TURISMOA

0610B09701

TURISMO JARDUERETAKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

LURRALDEAREN ANTOLAMENDUKO ALORRA

0512A03403

ALORREKO ZUZENDARIA

Erro Landa, Eduardo

BB

A

Izendapen librea

0512A05301

ZUZENBIDEKO LIZENTZIADUNA

F

A

Hutsik

0512B09804

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Enériz Salvatierra, M.ª Eugenia

F

3

B

Jardunean

0512C06224

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Sanz Sopeña, Inmaculada

F

6

C

Jardunean

0512C06225

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0512C06226

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Urdániz Hernández, María Paz

F

6

C

Jardunean

0512C06227

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Hernández Arrondo, César

F

5

C

Jardunean

0512D01002

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Jiménez Sánchez, Laura

F

4

C*

Jardunean

0512D01003

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0510D01007

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C*

Hutsik

0512C06404

BULEGO TEKNIKOKO ETA ZERBITZU KONTRATATUETAKO ZAINTZAILEA

Ruiz Hernández, Lorenzo

F

5

C

Jardunean

HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA OSASUNA

0512A00701

GOI MAILAKO ARKITEKTOA

Galán García, Juan Pablo

F

6

A

Jardunean

0512B00801

ARKITEKTO TEKNIKOA

López Burgaleta, Ignacio

F

4

B

Jardunean

1212AB0501

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

Hutsik

0512D10901

OBRETAKO ZAINTZAILEA

Pérez Ostiz, Pedro

F

4

D*

Zerbitzu bereziak

0510A05201

ALBAITARITZAKO LIZENTZIADUNA

Sanz de Galdeano Barricarte, M.ª Luisa

F

5

A

Jardunean

0510A05202

ALBAITARITZAKO LIZENTZIADUNA

Ciordia Sola, Gloria

F

4

A

Jardunean

0510D04101

EHORZLEA

F

D

Hutsik

0510D04102

EHORZLEA

F

D

Hutsik

0509C06405

1. MAILAKO IGELTSERO-OFIZIALA

F

C

Hutsik

1912A00702

GOI MAILAKO ARKITEKTOA

F

A

Hutsik

0812B04701

HERRI LANETAKO INGENIARI TEKNIKOA

F

B

Hutsik

0512C02801

DELINEATZAILEA

F

C

Jardunean

0512C02802

DELINEATZAILEA

García Serrano, José Luis

F

5

C

Jardunean

0512C02001

ARDURADUNA

F

C

Hutsik

0512C06601

PALA GIDARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0512D06801

IGELTSERO-OFIZIALA

Hernández Valles, Miguel Ángel

F

3

D*

Zerbitzu bereziak

0512D06802

IGELTSERO-OFIZIALA

Irisarri Samanes, Juan Carlos

F

3

D*

Jardunean

0512D06803

IGELTSERO-OFIZIALA

Muñoz Castellanos, Fco. Javier

F

4

D*

Zerbitzu bereziak

0512C06402

IGELTSERO-OFIZIALA

Arcos Gracia, Rufino

F

5

C

Jardunean

0512C04201

ITURGIN-OFIZIALA

Rota Sesma, José Luis

F

5

C

Jardunean

0512D06901

PINTORE-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0512D07201

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Enciso López, José Luis

F

4

D

Jardunean

0512D07202

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Gil Gil, Emilio

F

5

D

Jardunean

1712D07203

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

Hutsik

ZERBITZU KONTRATATUAK

0512A05401

KONTRATAZIO PUBLIKOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

F

A

Hutsik

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA MENDIAK, INGURUMENA, ANIMALIEN BABESA ETA AGENDA 21

1612B04501

NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA

F

B

Hutsik

0512D04401

LANDAZAINA

F

C

Hutsik

1712C04402

LANDAZAINA

F

C

Hutsik

0512D02201

PALA GIDARI-OFIZIALA

Ruiz Huguet, Juan Pedro

F

4

D*

Jardunean

0512D03905

MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALA

Orta Escalada, Víctor

F

6

D*

Jardunean

0512D07401

URETAKO ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

HIRI BIZITZAREN KALITATERAKO ALORRA

0513A03401

ALORREKO ZUZENDARIA

Zubieta Mozaz, Jesús

BB

A

Izendapen librea

0513B09805

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Zubieta Mozaz, Jesús

F

4

B

Zerbitzu bereziak

0513C06228

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Arto Alonso, M.ª Paz

F

6

C

Borondatezko eszedentzia

0513C06229

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Carrascosa Ridruejo, Julia

F

5

C

Jardunean

0513C06230

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Tabuenca Arriazu, Milagros

F

6

C

Zerbitzu bereziak

0610C06236

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Miranda Latorre, Aurora

F

3

C

Jardunean

0513D01004

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Jiménez Ayllón, Raquel

F

4

C*

Zerbitzu bereziak

0613D01001

ADMINISTRARI-OFIZIALA

LKF LP

C*

Hutsik

0672D02301

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Doiz Pérez, Cristina

F

4

D

Jardunean

KIROLAK

0513A02701

KIROL TEKNIKARIA

Sangüesa Ochoa, José Luis

F

5

A

Jardunean

0513A05501

MEDIKUNTZAKO LIZENTZIADUNA

Segura Casado, Luis

F

6

A

Jardunean

0513D09501

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Vázquez Izquierdo, Javier

F

6

D

Jardunean

0513D03907

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D03918

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Alvero Coloma, Eva M.ª

F

4

D

Jardunean

0513D03919

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

González Marco, Fco. Javier

LKF

D

Erretiro aurreratua hartu du

0913D03921

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Felipe Saenz, Ana

F

5

D

Jardunean

0513D03912

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D03915

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D03911

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D03916

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0913D03920

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0913D03922

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Pérez Omeñaca, M.ª Cruz

LKF

D

Jardunean

0913D03923

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D07604

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Fernández Vázquez, Fco. Javier

Ald. LKF

D

Jardunean

0513D05701

GARBITZAILEA

Ullate Hernández, Anunciación

LKF

D

Jardunean

HEZKUNTZA, GAZTERIA ETA GIZARTE ETXEAK

0513B02501

GIZARTE ETXEETAKO TEKNIKARIA

Ciordia Osta, Miguel Angel

F

4

B

Jardunean

0813B11101

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

1613B11202

HEZKUNTZAKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

UDAL LUDOTEKA

0513D06101

LUDOTEKAKO MONITOREA

Romanos López, M.ª Teresa

Ald. LKF

C*

Jardunean

0513D06102

LUDOTEKAKO MONITOREA

Moreno Gil, Ana María

Ald. LKF

C*

Jardunean

UDAL IKASTETXEAK

0513D09601

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

0513D03906

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Varona Rodano, Jose Antonio

F

5

D*

Atxikia, osasun kalteagatik

0513D02401

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

1013D02402

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

F

D

Hutsik

“SANTA ANA” HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

0513B03501

“Santa Ana” HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO (0-3) IKASTETXEKO ZUZENDARIA

Barea Serrano, Elena

LKF

B

Jardunean

0513C03702

HAUR-HEZITZAILEA

Borobia Rubio, Carmen

LKF

C

Jardunean

0513C03703

HAUR-HEZITZAILEA

Sánchez García, Begoña

LKF

C

Jardunean

0513C03705

HAUR-HEZITZAILEA

LKF

C

Hutsik

0513C03704

HAUR-HEZITZAILEA

Floristán Mozaz, Inés

F

4

C

Jardunean

0513C03707

HAUR-HEZITZAILEA

Burgos Ausejo, Marta

F

6

C

Beste lanpostu bati atxikia, mugigarritasun funtzionalagatik

0513C03701

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0513C03706

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0513C03708

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0513C03709

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0513D02101

SUKALDARIA

Laplaza García del Pozo, M.ª Jesús

LKF

C

Jardunean

1713C02102

SUKALDARIA

LKF LP

Hutsik

0513D07501

GARBITZAILEA

Antón Irujo, M.ª Josefina

LKF

D

Jardunean

0513D07502

GARBITZAILEA

Arriazu Arriazu, Soledad

LKF

D

Jardunean

0513D07503

GARBITZAILEA

LKF

D

Hutsik

0813D07505

GARBITZAILEA

LKF

D

Hutsik

0513D03922

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Martínez Cisneros, Ana Cristina

F

4

D

Zerbitzu bereziak

“LOURDES” HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

0813B11701

“LOURDES” HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO (0-3) IKASTETXEKO ZUZENDARIA

F

B

Hutsik

0813C03717

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03718

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03719

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03720

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03721

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03722

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03723

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03724

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03725

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

“MARÍA REINA” HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEA

1613B03801

“MARÍA REINA” HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO (0-3) IKASTETXEKO ZUZENDARIA

Gil Galarreta, Teresa

LKF

B

Jardunean

1613B03901

IRAKASLEA

Martínez Navarro, Ana José

LKF

B*

Sindikatuko liberatua

1613C03717

HAUR-HEZITZAILEA

Martínez Jarauta, María José

LKF

C

Jardunean

1613C03718

HAUR-HEZITZAILEA

Olloqui Vallés, M.ª Dolores

LKF

C

Jardunean

1613C03719

HAUR-HEZITZAILEA

Pablo Viguera, M.ª Pilar

LKF

C

Jardunean

0813C03710

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03711

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03712

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03713

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03714

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03715

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0813C03716

HAUR-HEZITZAILEA

F

C

Hutsik

0513D1701

SUKALDARIA

León Barrero, M.ª Angeles

LKF

C

Jardunean

1713C1702

SUKALDARIA

LKF LP

C

Hutsik

“FERNANDO REMACHA” UDALAREN MUSIKA ESKOLA/KONTSERBATORIOA

ESKOLAKO ZUZENDARIA

Ramírez Parra, Diego

F

B

Jardunean

IKASKETABURUA

Cuartero Zardoya, Raquel

F

B

Jardunean

IDAZKARIA

Huarte del Barrio, Raquel

F

B

Jardunean

0613B08301

PIANO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

F

B

Hutsik

0613B08302

PIANO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Segura Sesma, Cristobal

F

6

B

Jardunean

0613B08303

PIANO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

F

B

Hutsik

0613B08304

PIANO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Odriozola Ortiz, Aitor

F

2

B

Jardunean

0613B08001

FLAUTA ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Montes Sanz, Emilio

F

5

B

Jardunean

0613B08701

TRONBOI ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Ferrer Chasco, Vicente

F

5

B

Jardunean

0613B08101

GITARRAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Hernández Adeva, Enrique

F

6

B

Jardunean

0613B08901

BIOLIN ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Cuartero Zardoya, Raquel

F

3

B

Ikasketaburu lanpostuari atxikia

0613B07701

AKORDEOI ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Bernardo Prada, Milagros

F

5

B

Jardunean

0613B07801

KLARINETE ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Goldaracena Asa, Arturo

F

5

B

Jardunean

0613B08501

SAXOFOI ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Martínez Grau, Valentín

F

4

B

Jardunean

0613B08601

TRONPETA ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Santos Villafranca, Jesús M.ª

F

4

B

Jardunean

0613B08201

MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Rodrigo Vicente, Rosalía

F

3

B

Jardunean

0613B07901

HAURRENDAKO MUSIKA HEZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Hualde Moreno, Amaya

LKF LP

B

Jardunean

0713B08305

PIANO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Huarte del Barrio, Raquel

LKF

B

Idazkari lanpostuari atxikia

0713B08402

PERKUSIO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

Ramírez Parra, Diego

LKF

B

Zuzendari lanpostuari atxikia

0713B08306

IRAKASLEA, PIANOKO LAGUNTZAILEA

Gutierrez Sanz, Edurne

LKF

B

Jardunean

0613B08801

BIOLONTXELO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

LKF LP

B

Hutsik

0613B08401

PERKUSIO ETA MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAKASLE LAGUNTZAILEA

LKF LP

B

Hutsik

1113B09501

TUBAKO IRAKASLEA

LKF LP

B

Hutsik

1013B09001

OBOEKO IRAKASLEA

LKF LP

B

Hutsik

1113B09601

ORKESTRA ETA ABESBATZA ZUZENDARITZAKO IRAKASLEA

LKF LP

B

Hutsik

1213B09701

HARMONIA ETA ANALISIKO IRAKASLEA

LKF LP

B

Hutsik

GIZARTE ZERBITZUEN ALORRA

0514A03401

ALORREKO ZUZENDARIA

Reviriego González, Diego

BB

A

Izendapen librea

0514A05302

ZUZENBIDEKO LIZENTZIADUNA

F

A

Hutsik

0514B09807

ADMINISTRAZIOKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Montoya Sánchez, M.ª Carmen

F

5

B

Jardunean

0514C06232

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0514C06233

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

C

Hutsik

0514C06234

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Galarreta Pérez, María Angeles

F

4

C

Jardunean

0514C06235

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Hernández Ortín, Jesús

F

4

C

Jardunean

0514D03920

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

Doiz Pérez, M.ª Jesús

F

5

D

Jardunean; lanpostu egokitua, osasun kalteagatik

GIZARTE ONGIZATEA, ETXEGABEEN ATERPETXEA ETA EMAKUMEA ETA BERDINTASUNA

0514B10501

GIZARTE-LANGILEA

Juanarena Apesteguía, Edurne

F

6

B

Jardunean

0514B10502

GIZARTE-LANGILEA

Díaz Sádaba, Gloria

F

5

B

Jardunean

0514B10503

GIZARTE-LANGILEA

Lizaldre Escalada, Ignacio

F

5

B

Jardunean

0514B10504

GIZARTE-LANGILEA

González Arcas, Eva

F

4

B

Jardunean

0514B10701

GIZARTE-LANGILEA

Bea Jiménez, Amelia

F

2

B

Jardunean

0814B10505

GIZARTE-LANGILEA

Ayensa Asenjo, Amaya

F

2

B

Jardunean

1414B10506

GIZARTE-LANGILEA

F

B

Hutsik

0514A05601

PSIKOLOGIAKO LIZENTZIADUNA

Chávarri Gómara, M.ª Carmen

LKF LP (L ½)

A

Jardunean

0514C00401

ERAGILE SOZIOKULTURALA

F

C

Hutsik

0514C03601

HEZITZAILE ESPEZIALIZATUA

Tanco Lanas, Concepción

F

5

B

Jardunean

0514C03602

HEZITZAILE ESPEZIALIZATUA

Aragón Celigueta, José Antonio

F

5

B

Jardunean

0514C03603

HEZITZAILE ESPEZIALIZATUA

Larrauri Ugarte, Pilar

F

4

B

Jardunean

1714B03604

HEZITZAILE ESPEZIALIZATUA

F

B

Hutsik

0814B11201

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

F

B

Hutsik

0514B10601

GIZARTE-LANGILEA (Etxeko Laguntza Zerbitzuaren arduraduna)

Guerendiain Biurrun, M.ª Pilar

F

6

B

Jardunean

0514B03001

ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA

Bienes Calvo, M.ª Ángeles

F

6

B

Jardunean

0514D10801

FAMILIA-LANGILEA

Garrido Cobo, M.ª Soledad

F

6

D

Jardunean

0514D10802

FAMILIA-LANGILEA

Aguirre Hernández, Ana Carmen

F

3

D

Jardunean

0514D10803

FAMILIA-LANGILEA

Sedano Escudero, Elena

F

4

D

Zerbitzu bereziak

0514D10804

FAMILIA-LANGILEA

Martínez Arregui, M.ª Puy

F

5

D

Jardunean

0514D10805

FAMILIA-LANGILEA

Salvatierra Pascual, M.ª Pilar

F

5

D

Jardunean

0514D10809

FAMILIA-LANGILEA

Galarreta Martón, Esmeralda

F

4

D

Jardunean

0514D10806

FAMILIA-LANGILEA

F

D

Hutsik

0514D10807

FAMILIA-LANGILEA

F

D

Hutsik

0514D10808

FAMILIA-LANGILEA

F

D

Hutsik

0814D10810

FAMILIA-LANGILEA

LKF LP

D

Hutsik

0514D01101

GARBITZAILE LAGUNTZAILEA-Etxeko Laguntza Zerb.

Mangado Mateo, Concepción

F

6

D

Jardunean

0514E01102

GARBITZAILE LAGUNTZAILEA-Etxeko Laguntza Zerb.

F

D

Hutsik

Iragarkiaren kodea: L2005101