12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZANGOZA

32., 34., 35. eta 37. aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

Indarreko legerian ezarrita dagoen jendaurreko epea iragan denez inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu dira aurrekontu-aldaketa hauek:

32 eta 37/2019 espedienteak

Kreditu berezia

6. kapitulua.–Zenbatekoa: 14.385,99 euro.

FINANTZAKETA:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako:

Zenbatekoa: 14.385,99 euro.

34/2019 espedientea

Kreditu berezia

1. kapitulua.–Zenbatekoa: 12.000 euro.

FINANTZAKETA:

Beheititzea, deuseztatzeagatik:

2. kapitulua.–Zenbatekoa: 12.000 euro.

35/2019 espedientea

Kreditu-gehigarria

4. kapitulua.–Zenbatekoa: 20.000 euro.

FINANTZAKETA:

Beheititzea, deuseztatzeagatik:

1. kapitulua.–Zenbatekoa: 20.000.

Zangozan, 2019ko abenduaren 20an.–Alkatea, Lucia Echegoyen Ojer.

Iragarkiaren kodea: L1916466