12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GASTIAIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 247. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren hemezortzian.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko udal aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 1.202,03 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 16.508,49 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 0,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.743,96 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 0,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 29.568,16 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Gastuak, guztira: 49.022,64 euro.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 0,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 0,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 3.178,75 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 17.760,85 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 13.717,82 euro.

6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 7.714,85 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 6.650,37 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 49.022,64 euro.

Gastiainen, 2020ko urtarrilaren 10ean.–Kontzejuko burua, Laura Landa Gil.

Iragarkiaren kodea: L2000288