12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARRALDA

2019ko aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 233. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 26an, eman zen argitara aurrekontu-aldaketa egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (FD horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

1.–Kreditu-gehigarria:

2. kapitulua.–Zenbatekoa: 1.464,11 euro.

4. kapitulua.–Zenbatekoa: 1.010,85 euro.

6. kapitulua.–Zenbatekoa: 10.723,67 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Zenbatekoa: 13.198,63 euro.

Garraldan, 2019ko abenduaren 20an.–Alkatea, Gurutz Gorraiz Armendariz.

Iragarkiaren kodea: L1916470