12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EGUESIBAR

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Eguesko Kontzejuaren Batzarrak, 2019ko abenduaren 19an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2019ko aurrekontuan aldaketa egiteko I. espedientea.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 223. eta 236. artikuluetan xedatua betetzeko; gisa hartara, herritarrek eta interesdunek espedientea ikusten ahalko dute eta bidezko iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkeztu, hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Jendaurreko epe horretan inork ez badu erreklamaziorik aurkezten, behin betiko onetsitzat joko da.

Eguesen, 2019ko abenduaren 19an.–Kontzejuko burua, Angel Valdezate Royo.

Iragarkiaren kodea: L1916408