12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

Carcarko Udalak gutun-azal itxien bidezko enkantea iragartzen du, jarraian aipatzen den alepo pinuko basu-aprobetxamendua saltzeko:

Lote bakarra.

–Alepo pinua.

–Alderdia: alderdi batzuk, udal-mugarte osoan zehar barreiatuak.

–Jarduketaren azalera: 107,63 ha.

–Azalera, zuhaitzen adinaren eta ezaugarrien arabera: zuhaitz helduko 33,02 ha eta zuhaitz gazteko 74,61 ha.

–Zuhaitz kopurua: 2.982 (oinak zenbatuz inbentariatutako zuhaitz-masak); 35.121 (lurzatika inbentariatutako zuhaitz-masak).

–Enbor txikiko bolumena: 572 m³ (oinak zenbatuz inbentariatutako zuhaitz-masak).

–Biomasa, berdean (%50eko hezetasuna): 2.111 t (lurzatika inbentariatutako zuhaitz-masak).

–Balorazio ekonomikoa: enbor txikia (4.576 euro gehi BEZa); biomasa (4.222 euro gehi BEZa). Guztira: 8.798 euro gehi BEZa.

Enkantean parte hartzeko proposamenak Carcarko Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira, 20 egun naturaleko epean, enkantearen iragarkia Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Baldintza ekonomiko-administratibo partikularren agiria interesdunen eskura dago Carcarko Udaleko bulegoetan eta www.carcar.es web-orrian.

Carcarren, 2019ko abenduaren 19an.–Alkatea, Teresa Insausti Sola.

Iragarkiaren kodea: L1916358