12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BASABURUA

2020. Urterako tasa eta zergak

Basaburuko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egindako osoko bilkuran, ondoren zehazten diren zerga eta tasak onartu zituen 2020. urterako.

–Uraren tasak:

 • Ur kontsumoa 0,275 euro/m³.
 • Ur horniduraren kuota: 20,08 euro (seihilabeteko).
 • Saneamendu kuota: 20,08 euro (seihilabeteko).
 • Ur lotura: 267,51 euro.

–Hiri kontribuzioa: 0,235.

–EIOZ zerga %5ean finkatzen da. Aurreko urteko balioa mantentzen da.

–1,19ko indizea ezarri da JEZ zerga kobratzeko.

–Lurren balioen igoeraren zerga 2019ko foru legearen arabera mantentzen da.

Urtebetetik beherakoa

0,09

Urtebete

0,09

2 urte

0,18

3 urte

0,28

4 urte

0,20

5 urte

0,06

6 urte

0,06

7 urte

0,06

8 urte

0,06

9 urte

0,06

10 urte

0,06

11 urte

0,06

12 urte

0,06

13 urte

0,06

14 urte

0,06

15 urte

0,06

16 urte

0,16

17 urte

0,29

18 urte

0,43

19 urte

0,56

20 urte edo hortik gorakoa

0,63

–Karga: %25a.

–Aizarozko epaitzak: Prezio publikoa finkatuko da gastua sortzen denean, eta pisuaren arabera kobratuko.

–Aizarozko baratzeen erabilpena: Hitzarmenean sinatu bezala, 13 euro baratzeko kobratuko dira KPIa igoz, kontuan hartuta baratzeak lur patrimonialean kokatuak daudela eta hortaz lursail horregatik ordaindu beharrekoa errenta bezala kontuan hartuko dela.

–Hirigintza tasak:

 • Aurreko urtetan bezala mantentzea erabaki dute bildutakoek.
 • Obra baimenen tramitazioa:
 • < 5000 aurrekontua: 50,00 euro.
 • >5000<15000: 70,00 euro.
 • >15000<30000: 140,00 euro.
 • <30000<60000: 210,00 euro.
 • <60000<150000: 280,00 euro.
 • >150000<300000: 350,00 euro.
 • <300000<600000: 420,00 euro.
 • Eranskina, zuinketa akta eta kontsultak: 70,00 euro.
 • Urbanizatu ezin den lurrean eraikitzeko baimena: 105 euro.
 • Sailkatutako jarduera baimena edo erantzukizunpeko adierazpena: 140 euro.
 • 4D eranskineko jarduerak: 172 euro.
 • Ikuskaritza bisitak: 365 euro.
 • Lehen erabilera baimenak, obra bukaerak: 230 euro.
 • Irekiera baimena edo erantzukizunpeko adierazpena: 245 euro.
 • 4A, 4B eta 4C eranskinetako jarduera sailkatuak: 443 euro.
 • 4D eranskineko jarduerak: 260 euro.
 • Ikuskaritza bisitak: 365 euro.
 • Eranskina: 70 euro.
 • Lursailen zatiketa baimenak: 205 euro.
 • Ikerketa edo memorietarako hirigintza kontsultak, xehetasun azterlanak eta reparzelazio proiektuak: 210 euro.
 • Udal Planaren aldaketa zehatzak: 245 euro.
 • Hirigintza arauen aldaketa, plan partzialak: 315 euro.
 • Bestelako informeak, alegazioak: 175 euro.

–Jauntsaratseko Kiroldegiko argia erabiltzeko tasa:

 • Kirol batzordean ere tasak mantentzea erabaki dute; hortaz, hauek izanen dira polikiroldegia erabiltzeko tasak 2020an:
 • 2 euro/ordua frontoiko argia erabiltzeko.
 • 3 euro/ordua kantxako argia erabiltzeko
 • 5 euro/ordua kiroldegi guztiko argia erabiltzeko (frontoia eta kantxa).

Bildutakoek aho batez onartzen dituzte 2020. urterako tasa eta zergak eta agintzen dute akordio hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua izan dadin.

Basaburuan, 2019ko abenduaren 20an.–Alkatea, Esther Lacasta Perez Ilzarbe.

Iragarkiaren kodea: L1916453