12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

2019ko 1etik 5era bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2019ko 205. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 16an, aurrekontuan aldaketa egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

1. ALDAKETA

Kreditu berezia

GASTUA:

1-2390-4620001.–Laguntzak Tafallako uholdeetarako: 1.000,00 euro.

FINANTZAKETA:

1-87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 1.000,00 euro.

2. ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

GASTUA:

1-9120-1000001.–Alkatearen soldata: 9.326,37 euro.

1-9120-16000.–Alkatearen gizarte segurantza: 8.324,24 euro.

FINANTZAKETA:

1-9200-16000.–Langileen gizarte segurantzaren kuota: -5.377,20 euro.

1-87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 12.273,41 euro.

3. ALDAKETA

Kreditu berezia

GASTUA:

1-3121-62200 Osasun kontsultategiko obra: 40.000,00 euro.

FINANTZAKETA:

1-7508009.–Nafarroako Gobernuaren laguntza: 24.000,00 euro.

1-87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 16.000,00 euro.

4. ALDAKETA

Kreditu gerakinak sartzea

GASTUA:

1-1532-6190001.–Kale Nagusiko sareak eta zoladura:477.312,50euro.

1-1601-6190001.–Kale Nagusiko euri-uren sarea: 67.464,60 euro.

1-1601-6190002.–Kale Nagusiko sareak eta saneamendua: 158.455,81 euro.

FINANTZAKETA:

1-7630002.–Saneamendu sarea eta ura (Mank): 158.455,81 euro.

1-87100.–Diruzaintzako gerakina gastu atxikietarako: 399.873,37 euro.

1-91300.–Kale Nagusiaren finantzaketa: 144.903,73 euro.

5. ALDAKETA

Kreditu berezia

GASTUA:

1-3410-44900.–Transferentzia Askalats SLri: 4.000,00 euro.

FINANTZAKETA:

1-87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 4.000,00 euro.

Arbizun, 2019ko abenduaren 20an.–Alkatea, Francisco Javier Razquin Flores.

Iragarkiaren kodea: L1916835