12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 228. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 19an, aurrekontu-aldaketa hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz.

GASTUAK:

PARTIDAREN KODEA

KONTZEPTUA

ALDATU BEHARREKO ZENBATEKOA
(euroak)

Kreditu-gehigarria

1 1533 69200

La Ontina, zolaketa eta saneamendua

60.000,00

GUZTIRA

60.000,00

DIRU-SARRERAK:

PARTIDAREN KODEA

KONTZEPTUA

ALDATU BEHARREKO ZENBATEKOA
(euroak)

870

Diruzaintzako gerakina

60.000,00

GUZTIRA

60.000,00

Oibarren, 2019ko abenduaren 19an.–Alkatea, Aritz Burguete Blasco.

Iragarkiaren kodea: L1916407