12. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MENDABIA

Deialdia, zerbitzu anitzetako arduradun izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen zerrenda

Mendabiako Udaleko alkateak, 2020ko urtarrilaren 8an, eman zuen ondotik osorik ematen den honako ebazpen hau:

Bukatu da epea eskabideak aurkezteko honako deialdi honetan parte hartzeko: Obra eta Zerbitzuen Udal Zerbitzuko (zerbitzu anitzak) arduradun nagusi izateko lanpostu bat, oposizio bidez betetzeko eta lan-araubide finkoan kontratatzeko. Deialdia argitaratu zen 228. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2019ko azaroaren 19an, eta bidezkoa da, Alkatetzaren 2019ko azaroaren 4ko Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiaren 6.1 oinarriarekin bat etorriz, onartutako izangaien behin betiko zerrenda onesten duen ebazpena ematea, baztertutako pertsonarik ez baitago, eta agintzea argitaratzeko Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian.

Horrenbestez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 g) artikuluan jasotzen den eskudantziarekin bat, enpleguko deialdi publiko hau arautzen duten oinarriei jarraikiz,

EBAZTEN DUT:

1. Izangai onartuen behin betiko zerrenda onestea, Zerbitzu anitzetako arduradun izateko lanpostu bat Mendabiako Udalaren zerbitzura eta lan-araubide finkoan kontratatzeko hautaprobetarako:

ONARTUAK:

ALVAREZ PALACIOS, CARLOS

AMADO BEGINES, HÉCTOR MANUEL

AMATRIA ROYO, JAVIER

ARRASTIA MARTÍNEZ, JOSEBA MANU

CABALLERO LORENTE, ISIDORO

COBO PIÑA, MARÍA JOSE

COTERILLO MARTÍN, CARLOS

DE COSME RIVAS, MARIA ELENA

DURO ARRÓNIZ, ENRIQUE

ENRÍQUEZ BARRASA, FRANCISCO JAVIER

ESPARZA REMÓN, JOSÉ JAVIER

EZQUERRO LABORDA, XABIER

FLORO GALLEGO, EDUARDO

GAINZA ENCINA, LAURA

GARCÍA SEGURA, DANIEL

GIL AMOSTEGUI, PEDRO MARIA

GOYENECHE ISO, PATXI

HERNANDEZ CARPANETO, INTI NEHUEN

HUARRIZ ADOT, JOSEBA

ISARCH SAN MIGUEL, RAUL

LACUNZA HERNANDEZ, IGOR

MIGUEL SÁENZ, GUSTAVO

PEREZ DEL NOTARIO ALEGRIA, DAVID

PEREZ NARCUE, RAFAEL

RAMIREZ DIEZ, ANA PILAR

ROMERO SAGASTI, CARMELO

SAMANIEGO ESPARZA, JAVIER

SANTAMARIA MARTINEZ, IGNACIO

TURZA HERNAEZ, FRANCISCO JAVIER

VELASCO NESTARES, PEDRO

VIDAURRETA DE LA CRUZ, RICARDO

2. Hautapen prozesuko lehen bi probak, hau da, teorikoa eta proba praktikoa, urtarrilaren 28an eginen dira, asteartearekin, arratsaldeko 16:00etan Mendabiako Joaquín Romera DBHI institutuan (Miguel Pérez 7an).

3. Agintzea ebazpen hau argitaratzeko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Udalaren ediktuen taulan eta Udalaren web-orrian.

Mendabian, 2020ko urtarrilaren 8an.–Alkate udalburua, María Josefa Verano Elvira.

Iragarkiaren kodea: L2000203