117. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Laburpena, dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdiarena, garapenaren aldeko sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak gauzatze aldera. 2020. urtea

Oharra: testu osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 507513.

Deialdi honen xedea da Iruñeko lurralde-esparruan egin beharreko garapenaren aldeko sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak -biztanle orori zein talde jakin batzuei zuzenduak- beste hainbatekin batera finantzatzea.

Iruñean, 2020ko martxoaren 17an.–Zinegotzi ordezkaria, María Caballero Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2005219