10. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BIDAURRETA

Alkateordearen izendapena

Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren bitartez onetsitako Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduko 41, 3 eta 46. artikuluetan ezarritakoari jarraituz,

EBAZTEN DUT:

1. Bidaurretako Udaleko alkateorde izendatzea María Jesús Goicoechea Tabar.

2. Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, egiten den lehenbiziko bilkuran.

Bidaurretan, 2019ko abenduaren 11n.–Alkatea, Enara Rabina del Río.

Iragarkiaren kodea: L1916059