10. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez Udalak 2019ko azaroaren 27ko osoko bilkuran hasiera batez onesteko hartu erabakiaren aurka, argitara ematen da 2020. urteko plantilla organikoaren behin betiko onespena. Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 9an.

Antsoainen, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

1. ERANSKINA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU

KOPURUA

ARAUBIDE

JURIDIKOA

MAILA

TALDEA

SARBIDEA

ESKLUSIBOTASUNA

LANS. OSAG.

LANPOSTUA

LANALDIAREN
LUZAPENA

ARRISKUA

BERARIAZ.

OSAGARRIA

MAILAKO OSAG.

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

EGOERA

1.–ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

1001

Idazkaria

1

F

A

OL

55

-

33,72

-

-

-

-

C1

H

1002

Kontu-hartzailea

1

F

A

OL

55

-

17,72

-

-

-

-

E

H

1003

Administrari-ofiziala, herritar. harrera buleg. ardurad.

1

F

C

OL

-

-

48,36

-

-

-

12

C1

H

1004

Administrari-ofiziala

Tributu-kudeaketa

1

F

C

OL

-

-

43,36

-

-

-

12

C1

J

1005

Administrari-ofiziala

Adm. orokorra

1

F

C

OL

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

H

1011

Administrari-ofiziala

Adm. finantz.

1

F

C

OL

-

-

38,36

-

-

-

12

E

H

1006

Gordailuzaina

1

LK

C

OL

48,36

12

E

H

1007

Administrari-ofiziala. Erregistroa

1

LK

C

OL

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

J

1008

Administrari-ofiziala. Errolda

1

LK

C

OL

-

-

38,36

-

-

-

12

C1

J

1009

Administraria

Lanaldi 1/2

1

F

C

C0

-

-

38,36

-

-

-

12

E

H

1010

Mezulari-mendekoa (lanaldi 1/2)

1

F

E

O

-

-

33,21

-

5

-

15

B1

H

1012

Giza baliabideetako eta laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

1

F

B

OL

33,57

E

H

1013

Lan aholkularia eta giza baliabideak (lanaldi 1/2)

1

BB

IL

J

2.–HAUR ESKOLA

2001

Zuzendaria

1

F

B

OL

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

H

2002-2007

Hezitzailea

6

F

C

OL

-

-

28,36

-

-

-

12

C1

1J

5H

2008

Sukaldaria

1

F

D

OL

-

-

27,99

-

-

-

12

E

H

2009

Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea

1

F

E

OL

-

-

33,21

-

5

-

15

E

H

2010-2011

Hezitzailea

2

LK

C

OL

-

-

28,36

-

-

-

12

E

1J

1H

2012

Garbiketako enplegatua

1

LK

E

OL

-

-

33,21

-

5

-

15

E

H

3.–KIROL INSTALAZIOAK

3001

Instalazioen arduraduna

1

F

C

OLM

-

-

38,36

5

5

-

12

E

J

3002-3004

Zerbitzu anitzetako enplegatua

3

F

D

O

-

-

32,99

-

5

-

12

B1

J

3006 - 3007

Zerbitzu anitzetako enplegatua

2

F

D

O

-

-

32,99

-

5

-

12

E

2J

3009

Instalazioetako sarreren kontrola

1

F

D

O

-

-

18

-

-

14,99

12

B2

J

3010

Instalazioetako sarreren kontrola

1

F

D

0

-

-

18

-

-

-

12

B2

H

3011

Instalazioetako sarreren kontrola

1

F

D

O

-

-

18

-

-

-

12

B2

H

4.–UDALTZAINGOA

4001

Udaltzaingoko burua

1

BB

IL

-

-

-

-

-

-

J

4002-4003

Agente lehena

2

F

C

OLM

-

24,44

-

-

45

-

E

2J

4004

Agente lehena

1

F

C

OLM

-

24,44

-

-

45

-

C1

A

4006 4007 4008 4010 4012 4013 4014 4017 4018 4019 4020

Udaltzaina

11

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

E

11J

4009 4015

Udaltzaina

2

F

C

O

-

13,53

45

C1

J

4011

Udaltzaina

1

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

C1

H

4016

Udaltzaina

1

F

C

O

-

13,53

-

-

45

-

C1

1HE (IL, 4001 kod.)

5.–MANTENTZE-LAN OROKORRAK

5001

Mantentze-lanetako arduraduna

1

F

C

OLM

-

-

38,36

5

5

12

E

A

3005, 5002,5003, 5006

Zerbitzu anitzetako enplegatua

4

F

D

OL

-

-

32,99

-

5

12

E

2J

2H

5004

zerbitzu anitzetako enplegatua. Igeltseroa

1

F

D

OL

-

-

47,99

-

5

12

E

J

5005

Zerbitzu anitzetako enplegatua. Iturgina

1

F

D

OL

-

-

47,99

-

5

12

E

J

5007 - 5025 eta 5027 - 5028

Garbiketako peoia

21

(Lanaldi oso bat (5018). Gainerakoek, lanaldi partzialak).

LK

E

O

-

-

10

-

5

-

15

E

H

6.–PARKEAK ETA LORATEGIAK (*)

6001

Lorezaintzako enplegatua

1

F

D

OL

-

-

32,99

-

5

-

12

E

J

6002

Lorezaintzako enplegatua

1

F

D

OL

-

-

32,99

-

5

-

12

E

J

6003

Lorezaintzako enplegatua

1

F

D

OL

-

-

32,99

5

-

12

E

J

6004

Lorezaintzako enplegatua

1

F

D

OL

32,99

5

12

E

H

6005

Lorezaintzako enplegatua

1

F

D

OL

32,99

5

12

E

H

6006

Lorategietako arduraduna

1

F

C

OLM

38,36

5

12

E

H

7.–KIROL SUSTAPENA

7001

Kirol alorreko arduraduna

1

F

B

OL

55

-

3,57

-

-

-

-

C1

J

7002

Administrari laguntzailea

1

F

D

OL

-

-

48,49

-

-

-

12

B2

H

8.–EUSKARA ZERBITZUA

8001

Euskara teknikaria

1

LK

B

OL

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

J

9.–IKASTETXE PUBLIKOA

9001-9002

Etxezaina

2

LK

D

O

-

-

12,99

-

-

-

12

B2

1J

1H

10.–SUSTAPEN SOZIO-KULTURAL KOMUNITARIOA

10001

Teknikari sozio-kultural komunitarioa

1

F

B

OL

-

-

33,57

-

-

-

-

C1

H

10002

Administrari laguntzailea

1

F

D

OL

-

-

48,49

-

-

-

12

B2

H

11.–BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA

11001

Berdintasuneko teknikaria

1

LK

B

OL

-

-

3,57

-

-

-

-

B2

H

LABURDURAK:

–Araubide juridikoa:

F = Funtzionarioa.

LK = Lan-kontratuduna.

LKF = Lan-kontratudun finkoa

BB = Behin-behinekoa.

–Sarbidea:

O = Oposizioa.

OL = Oposizio-lehiaketa.

OLM = Oposizio-lehiaketa murriztua.

IL = Izendapen librea.

ML = Merezimendu-lehiaketa.

–Administrazio egoera:

ZB = Zerbitzu bereziak.

H = Hutsik.

J = Jardunean.

HE= Hutsik erreserba.

ZE = Zerbitzu eginkizunetan.

–Arrazoia:

P.L.H.= Plantillako lanpostu hutsa

(*) Lorategietako arduradunaren lanposturako barne igoera murriztua bukatu ondoren, baldin lanpostu hori lortzen duena lorategien zerbitzukoa bada, horren lanpostua amortizatu eginen da. Baldin lanpostua lortzen duena beste udal zerbitzu batetik heldu bada, ezartzen da ezen, betiere, parkeen eta lorategien zerbitzuak 5 kide izanen dituela gehienez.

2. ERANSKINA

Funtzionarioen izen zerrenda

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE

JURIDIKOA

MAILA

GRADUA

LANPOSTUA

EGOERA

1.–ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

1001

HUTSIK

Idazkaria

H

1002

HUTSIK

F

A

Kontu-hartzailea

-

1003

HUTSIK

F

C

Administrari-ofiziala. Herritar. harrera buleg. ardurad.

-

1004

ANTOÑANA BERMEJO, ARANTZA

F

C

4

Administrari-ofiziala; Tributuen kudeaketa

J

1005

HUTSIK

F

C

Administrari-ofiziala-Adm. Orokorra

H

1010

HUTSIK

F

E

Mezulari-menpekoa

H

1011

HUTSIK

F

C

Administrari-ofiziala-Adm. Finantz.

H

1012

HUTSIK

F

B

Giza Baliabideetako teknikaria

H

2.–HAUR ESKOLA

2001

HUTSIK

F

C

Zuzendaria

H

2002

HUTSIK

F

C

Hezitzailea

H

2003

AGUIRRE COLOMO, MARÍA ANGELES

F

C

6

Hezitzailea

J

2004

HUTSIK

F

C

Hezitzailea

H

2005

HUTSIK

F

C

Hezitzailea

H

2006

HUTSIK

F

C

Hezitzailea

H

2007

HUTSIK

F

C

Hezitzailea

H

2008

HUTSIK

F

D

Sukaldaria

H

2009

HUTSIK

F

E

Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea

H

3.–KIROL INSTALAZIOAK

3001

FERNÁNDEZ IRIARTE, JOSÉ RAMÓN

F

C

5

Instalazioen arduraduna

J

3002

AGUIRRE AYENSA, SEBASTIÁN

F

D

4

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

3003

PALACIOS BELLOSO, JULIO MARÍA

F

D

4

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

3004

BIZKAI ITURRI, DAVID

F

D

5

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

3006

HERNÁNDEZ DÍEZ DE ULZURRUN, CÉSAR

F

D

3

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

3007

CHAVES MUÑOZ, ANTONIO

F

D

6

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

3009

ONEKA OTAEGUI, JULIAN

F

D

2

Instalazioetako sarreren kontrola

J

4.–UDALTZAINGOA

4002

PIZ: 02

F

C

6

Agente lehena

J

4003

PIZ: 09

F

C

4

Agente lehena

J

4004

PIZ: 11

F

C

4

Agente lehena

J

4006

PIZ: 06

F

C

5

Udaltzaina

J

4007

PIZ: 07

F

C

5

Udaltzaina

J

4008

PIZ: 04

F

C

5

Udaltzaina

J

4009

PIZ: 28

F

C

2

Udaltzaina

J

4010

PIZ: 05

F

C

5

Udaltzaina

J

4011

F

C

-

Udaltzaina

H

4012

PIZ: 12

F

C

4

Udaltzaina

J

4013

PIZ: 08

F

C

4

Udaltzaina

J

4014

PIZ: 10

F

C

4

Udaltzaina

J

4015

PIZ: 31

F

C

1

Udaltzaina

J

4016

PIZ: 21

F

C

3

Udaltzaina

HE

(bitartekoa, kod: 4001)

4017

PIZ: 18

F

C

4

Udaltzaina

J

4018

PIZ: 19

F

C

3

Udaltzaina

J

4019

PIZ: 20

F

C

3

Udaltzaina

J

4020

PIZ: 26

F

C

2

Udaltzaina

J

5.–MANTENTZE-LAN OROKORRAK

5001

HERRERA TRIGUERO, PEDRO

F

C

6

Mantentze-lanetako arduraduna

J

5002

LARUMBE HUICI, EDUARDO

F

D

2

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

5003

GÓMEZ GUIALEN, IGNACIO

F

D

2

Zerbitzu anitzetako enplegatua

J

5004

MARTÍNEZ LARREA, CRISTÓBAL

F

D

4

Zerbitzu anitzetako enplegatua. Igeltseroa

J

5005

IGLESIAS LACASA, ALFREDO

F

D

4

Zerbitzu anitzetako enplegatua. Iturgina

J

5006

HUTSIK

F

D

Zerbitzu anitzetako enplegatua

H

3005

HUTSIK

F

D

Zerbitzu anitzetako langilea

H

6.–PARKEAK ETA LORATEGIAK

6001

GARCÍA-FALCES LARRAÑETA, ALFREDO

F

D

4

Lorezaintzako enplegatua

J

6002

ARGANDOÑA LARRAINZAR, ALFONSO CARLOS

F

D

4

Lorezaintzako enplegatua

J

6003

SÁNCHEZ AZCONA, LAURA

F

D

3

Lorezaintzako enplegatua

J

6004

HUTSIK

F

D

Lorezaintzako enplegatua

H

6005

HUTSIK

F

D

Lorezaintzako enplegatua

H

6006

HUTSIK

F

C

Lorategietako arduraduna

H

7.–KIROL SUSTAPENA

7001

MARTÍNEZ ARREGUI, JUAN CARLOS

F

B

6

Kirol alorreko arduraduna

J

7002

HUTSIK

F

D

Administrari laguntzailea

H

10.–SUSTAPEN SOZIO-KULTURAL KOMUNITARIOA

10001

HUTSIK

F

B

Teknikari sozio-kultural komunitarioa

H

10002

HUTSIK

F

D

Administrari laguntzailea

H

3. ERANSKINA

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE

JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

ANTZINATASUNA HITZARM. ARABERA

LANPOSTUA

EGOERA

1.–ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

1006

HUTSIK

C

Gordailuzaina

H

1007

AYERDI ZURUTUZA, MARÍA PILAR

LKF

C

6

Administrari-ofiziala. Erregistroa

J

1008

BERMEJO ROS, CANDELA

LKF

C

7

Administrari-ofiziala. Errolda

J

2.–HAUR ESKOLA

2010

ITURGAIZ SAINZ, MARÍA DOLORES

LKF

C

6

Hezitzailea

J

2011

HUTSIK

LKF

C

Hezitzailea

H

2012

HUTSIK

LKF

E

Garbiketako enplegatua

H

8.–EUSKARA ZERBITZUA

8001

LIZEAGA URDANPILLETA, ELVIRA

LKF

B

2

Euskara teknikaria

J

9.–IKASTETXE PUBLIKOA

9001

MENDOZA ANTÓN, MARÍA JESÚS

LKF

D

7

Etxezaina

J

9002

HUTSIK

LK

D

Etxezaina

H

11.–BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA

11001

HUTSIK

LK

B

Berdintasuneko teknikaria

H

4. ERANSKINA

Lanpostu hutsak betetzen dituzten lan-kontratudunen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEATZEKO ZENTROA

ARRAZOIA

LOPETEGUI OLASAGARRE, CONCEPCION

Idazkaria

ADMINISTRAZIO OROKORRA, IDAZKARITZA

PLH, KOD.: 1001

ÁLVAREZ PÁEZ, ABEL

Kontu-hartzailea

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1002

LACARRA VEGAS, JAVIER

Giza baliabideetako eta prebentzioko teknikaria

ADMINISTRAZIO OROKORRA. LANGILEAK

PLH, KOD.: 1012

SANTAQUITERIA ECHARRI, AINARA

Teknikari sozio-kultural komunitarioa

ERAGILE SOZIO-KULTURALA

PLH, KOD.: 10001

MONTAÑES ALSASUA, MARÍA PILAR

Administrari-ofiziala - Gordailuzaintza

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1006

MATEO MORENO, PILAR

Administrari-ofiziala (1/2)

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1009

EZKURDIA LOPEZ, AINTZANE

Administrari-ofiziala

HERRITAR. HARRERA BULEG. ARDURAD.

PLH, KOD.: 1003

VILLANUEVA ESAIN, ALEJANDRA

Administrari-ofiziala

Adm. orokorra

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1005

HUARTE ESTANGA, AGURTZANE

Administrari-ofiziala

Adm. Finantz.

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1011

GARAIKOETXEA ARANBURU, MARÍA UJUE

Mezulari-mendekoa, lanaldi 1/2

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA FINANTZA ETA TRIBUTU ARLOKOA

PLH, KOD.: 1010

ASTIZ LAKUNZA, CIELO

Zuzendaria

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2001

LARRAÑEGI GOÑI, HAIZEA

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2002

NAGORE ESPARZA, BEATRIZ

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2004

NAVARRO LIZARRAGA, PILAR

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2005

TELLERÍA MARTÍN, ALMUDENA

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2006

CONTÍN DONAMARIA, CRISTINA

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2011

MORENO PELLEJEROS MARÍA TERESA

Garbitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2012

GARCÍA GILA, JUANA

Hezitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2007

CÍA GARZA, ROSARIO

Sukaldaria

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2008

CISNEROS HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL

Sukaldeko laguntzaile-garbitzailea

HAUR ESKOLA

PLH, KOD.: 2009

GARCIA LEGARDA, EMILIO JOSÉ

Sarbideen kontrola

KIROL INSTALAZIOAK

PLH, KOD.: 3010

UDALTZAIN LAGUNTZAILEA 024

Udaltzain laguntzailea

UDALTZAINGOA

PLH, KOD.: 4011*

ECHEVERRIA MIKELE, JOSÉ LUIS

Zerbitzu anitzetako enplegatua

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

PLH, KOD.: 3005

GARIJO URREAGA, ANGEL

Zerbitzu anitzetako enplegatua

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

PLH, KOD.: 5006

IRIGUIBEL ZABALZA, FERMÍN JAVIER

Garbiketako peoia

GARBIKETA ZERBITZUETAKO ENPLEGATUA

PLH, KOD.: 5025

ORTIGOSA MURILLO, ITZIAR

Administrari laguntzailea

KULTUR SUSTAPENA

PLH, KOD.: 10002

YOLDI LIZARRONDO, MERCEDES

Administrari laguntzailea

KIROL SUSTAPENA

PLH, KOD.: 7002

ISTURIZ GARCÍA, MARÍA EVA

Berdintasuneko teknikaria

BERDINTASUNERAKO ZERB.

PLH, KOD.: 11001

PLA GALINDO, IBAI

Lorezaintzako enplegatua

LOREZAINTZA ZERBITZUA

PLH, KOD.: 6004

IRAÑETA SANZ, FRANCISCO JAVIER

Lorezaintzako enplegatua

LOREZAINTZA ZERBITZUA

PLH, KOD.: 6005

AKERRETA RODRÍGUEZ, XABIER

Etxezaina

IKASTETXE PUBLIKOA

PLH, KOD.: 9002

–Polizia agenteen 4011 zenbakidun lanpostua polizia laguntzaileek betetzen dute aldi baterako, Nafarroako Poliziei buruzko 23/2018 Foru Legearen 24. artikuluarekin bat.

5. ERANSKINA

Izendapen libreko behin-behineko langileen izenen zerrenda

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

ALORRA/KUDEATZEKO ZENTROA

ARRAZOIA

4001

JIMÉNEZ JUANTO, GORKA

Udaltzaingoko burua

Udaltzaina

IL KOD. 4016

1013

Lan aholkularia eta giza baliabideak (lanaldi 1/2)

Administrazio Orokorra

IL KOD. 1013

6. ERANSKINA

Lan-kontratu mugagabekoen izenen zerrenda (subrogatua)

KODEA

IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE

JURIDIKOA

MAILA EDO TALDEA

ANTZINATASUNA HITZARM. ARABERA

LANPOSTUA

EGOERA

3011

LARRAYA ROS, INMACULADA

LK

D

-

Sarbideen kontrola

H

5007

ANDUEZA IRISARRI, ROSA MARIA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %74,65

H

5008

PEINADO, DOLORES

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %80,30

H

5009

VICENTE ARZOZ, NIEVES

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %78,83

H

5010

CALVO BEROZPE, BEATRIZ

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %73,31

H

5011

SENOSIAIN GOÑÍ, BLANCA ESTHER

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %74,65

H

5012

PEREZ SECO MONTSERRAT

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %74,65

H

5013

GONZALEZ MARTIN, MARIA SOCORRO

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %31,53

H

5014

GOÑI LECUNA, MARIA DEL MAR

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %5,83

H

5015

BRUNO SÁNCHEZ, MARIA JESUS

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %65,16

H

5016

BARGADA LARREA, ALICIA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %72,44

H

5017

BARGADA LARREA, GEMMA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %65,16

H

5018

HUICI BETELU, ANA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %100

H

5019

AYANZ MENDIOROZ, VIRGINIA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %5,35

H

5020

ZUGASTI, SUSANA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %69,06

H

5021

PORTAS DIAZ, LOURDES

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %72,44

H

5022

DELGADO SÁNCHEZ, INES

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %29,87

H

5023

OSINALDE DELGADO, EDURNE

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %59,72

H

5024

BIURRUN URRESTARAZU, JOSE MANUEL

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %21,94

H

5025

HUTSIK

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %13,38

H

5027

HUTSIK

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %72,47

H

5028

PEÑA RASTRILLO, JOSEFA

LK

E

-

Garbiketako peoia, lanaldiaren %6,00

H

Iragarkiaren kodea: L2000012