10. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, argitara ematen da 2020ko udal aurrekontuko behin betiko onespena.

Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 9an.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 2.610.000,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 187.500,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelako diru-sarrerak: 2.395.251,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 3.952.889,98 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak, 14.446,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 30.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 9.190.086,98 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileen gastuak: 4.828.810,85 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 3.201.249,13 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 121,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 729.086,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 300.820,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 100.000,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 30.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 9.190.086,98 euro.

Idakirolak SL enpresa publikoaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.

GASTUAK: 471.759,13 euro.

Diru-sarrerak: 471.759,13 euro.

Antsoainen, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

Iragarkiaren kodea: L2000011