10. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

4/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Maisu-maistren eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoetako zenbait lanpostu ezabatzen dituena eta lanpostu ibiltariko izendapena duten Maisu-maistren kidegoko irakasle batzuk ikastetxeko lanpostu arruntetara atxikitzen dituena.

Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 24ko 3616/2019 Ebazpenaren bidez, argitara eman ziren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo bi kurtsoetakoen zonifikazioa eta departamentu honen menpeko ikastetxe eta programetako plantillak, eta zehaztu ziren lanpostuak ezabatzeko eta lanpostu ibiltariei atxikitzeko eskaeren prozedurak eta 2019-2020 ikasturteko lekualdatze-lehiaketaren deialdian bete beharreko behin-behineko lanpostu hutsak (Maisu-maistren kidegoko irakasleei dagozkienak).

Halaber, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen zuzendari nagusiaren urriaren 24ko 3617/2019 Ebazpenaren bidez, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Arte eta Hizkuntzen Irakaskuntzetako ikastetxe publikoen zonifikazioa argitaratu zen, lanpostuak ezabatzea eskatzeko prozedura ezarri zen eta zehaztu zen zein behin-behineko lanpostu huts sartzen diren 2019-2020 ikasturtean honako kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat egindako lekualdatze-lehiaketaren deialdian: Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta lantegiko maisu-maistren kidegoa.

Ebazpen horien 5. apartatuak ezartzen duenez, behin betiko destinoa duten irakasleek, baldin eta beren lanpostua onetsitako plantilletan aurreikusita ez badago, beren lanpostua kentzea eskatzen ahalko dute.

Kentzeko eskabidea aurkezteko epea amaituta, bidezkoa da lanpostua kendu zaien irakasleen zerrenda onestea.

Bestalde, lehen ere aipatu den Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 24ko 3616/2019 Ebazpenaren 6. puntuak xedatzen du Maisu-maistren kidegoko irakasleak, ikastetxe bati atxikitako lanpostu ibiltaria badute eta ikastetxeko lanpostu arrunt gisa agertzen bada plantillan, ofizioz ikastetxeko lanpostu arrunt berrira atxikiko direla, ondorioak 2020ko irailaren 1etik aurrera dituela.

Hori dela eta, bidezkoa da Maisu-maistren kidegoko irakasleen zerrenda onestea, lanpostua ofizioz arrunt batera atxikita izanen dutenena.

Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 24ko 3616/2019 eta 3617/2019 ebazpenetan xedatutakoarekin bat kendutako lanpostua betetzen zuten Maisu-maistren eta Bigarren Hezkuntzako kidegoetako irakasle funtzionarioen zerrenda onestea; zerrenda ebazpen honen I. eranskinean dago.

Lanpostua kentzeak 2019ko azaroaren 6tik aurrera izanen ditu ondorioak.

2. Lanpostu ibiltaria ikastetxeko lanpostu arrunt bihurtua duten Maisu-maistren kidegoko funtzionarioen zerrenda onestea (ebazpen honen II. eranskinean dago); hortaz, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 24ko 3616/2019 Ebazpenaren 6. puntuari jarraikiz, ikastetxeko lanpostu arrunt berriari atxikita gelditu dira.

Lanpostu berriko atxikipenak 2020ko irailaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

4. Ebazpen hau eta eraskinak igortzea Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Lanpostuak Betetzeko Atalera, behar diren ondorioak izan ditzaten.

5. Ebazpen honen aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, honako hauekin bat: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluak.

Iruñean, 2019ko abenduaren 23an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

I. ERANSKINA

Ezabatutako lanpostua betetzen zuten maisu-maistrak

Deiturak eta izena: Eguaras Huici, María Luisa.

Ezabatutako lanpostua: Lehen Hezkuntza, gaztelaniaz.

Ikastetxea: San Nicolás HLHIP.

Herria: Zare.

Deiturak eta izena: García González, Daniel.

Ezabatutako lanpostua: Ingelesa, gaztelaniaz.

Ikastetxea: Paderborn-Víctor Pradera HLHIP.

Herria: Iruña.

Deiturak eta izena: Laurnagarai Mihura, Miren.

Ezabatutako lanpostua: Pedagogia Terapeutiko ibiltaria, euskaraz.

Ikastetxea: “Urdazubi-Zugarramurdi” HLHHIB.

Herria: Zugarramurdi.

Deiturak eta izena: Martínez Arnaiz, Emma.

Ezabatutako lanpostua: Haur Hezkuntza, euskaraz.

Ikastetxea: Domingo Bados HLHIP.

Herria: Olazti.

Deiturak eta izena: San Martín Tres, María Teresa.

Ezabatutako lanpostua: Ingelesa, gaztelaniaz.

Ikastetxea: Virgen de la Cerca HLHIP.

Herria: Andosilla.

II. ERANSKINA

Ikastetxeko lanpostu arrunt bati atxikitako maisu-maistrak

Deiturak eta izena: Martínez Aguado, María Isabel.

Lanpostua: Pedagogia terapeutikoa, gaztelaniaz.

Ikastetxea: Monte San Julián HLHIP.

Herria: Tutera.

Iragarkiaren kodea: F1916628