91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ORISOAIN

2019ko 1. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 1. aurrekontu-aldaketaren hasierako onespena jendaurrean izan ondoan (2019ko 60. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 28an) inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aldaketa hori behin betiko onesten da, eranskinean agertzen den gisan, eta argitara ematen, orok jakin dezan.

Orisoainen, 2019ko apirilaren 24an.–Alkatea, Alexandre Duró Cazorla.

I. ERANSKINA

2019ko 1. aurrekontu-aldaketa

Kreditu-transferentzia

Gastuetako partida handitua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

1-1690-6390003

Kalea drainatzeko aurreikuspena

5.000,00

GUZTIRA (gastu goititua)

5.000,00

GASTUEN partida beheititua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

1-4540-6190001

Auzo-bideak konpontzea

5.000,00

GUZTIRA (gastu beheititua)

5.000,00

Iragarkiaren kodea: L1905617