91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ORBARA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Orbarako Udalak, 2018ko abenduaren 22an egindako bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zituen 2019ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Erabakia argitaratu zen 2019ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 18an.

Jendaurrean egoteko epea iraganda inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu dira Orbarako Udalaren 2019ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hona hemen laburpena:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 12.892,30 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 1.500,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.180,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 28.645,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 9.218,16 euro.

6. kapitulua.–Kapital transferentziak: 26.728,27 euro.

8. kapitulua.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 9.686,89 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 89.850,52 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 16.877,52 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 19.446,18 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 250,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.380,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 36.140,98 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 695,84 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 60,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 15.000 euro.

Gastuak, guztira: 89.850,52 euro.

Uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearekin bat (horren bidez jorratu zen Nafarroako Toki Administrazio), argitara ematen da orok jakin dezan.

Orbaran, 2019ko apirilaren 11n.–Alkatea, Gorka Beunza González.

Iragarkiaren kodea: L1905456