91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2019. urteko aurrekontua.

Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 49. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, martxoaren 12an.

DIRU-SARRERAK:

a) Eragiketa arruntak:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 305.970,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 18.635,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 178.581,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 500.811,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 38.052,00 euro.

b) Kapital eragiketak:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 40.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 88.439,71 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 91.661,38 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.262,150,62 euro.

GASTUAK:

a) Eragiketa arruntak:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 280.723,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 509.182,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 15,045,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 119.717,53 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa eta beste batzuk: 0,00 euro.

b) Kapital eragiketak:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 236.725,56 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 100,757,00 euro.

Gastuak, guztira: 1.262,150,62 euro.

Arbizun, 2019ko apirilaren 11n.–Alkatea, Karmele Marañon Chasco.

Iragarkiaren kodea: L1905557