91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

NAFARROAKO PROBINTZIAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Probintziako Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

Adela María Nuin Iturri andrea, Nafarroako Hauteskunde Batzordeko idazkaria.

Aditzera ematen du: 2019ko apirilaren 28an behin betiko eratu zela Nafarroako Probintziako Hauteskunde Batzordea, Justizia Jauregiaren egoitzan (Elio Epailearen plaza, z.g., Iruña). Eta kide hauek dituela:

Batzordeko lehendakaria: Raquel Fernandino Nosti andrea, Probintzia Auzitegiko magistratua.

Bokal judizialak: José Francisco Cobo Sáez jauna, Probintzia Auzitegiko magistratua, eta Jesús Santiago Delgado Cruces jauna, Probintzia Auzitegiko magistratua.

Bokal ez-judizialak: Blanca Ramos Aranaz andrea, Iruñeko Abokatuen Elkargoko dekanoa, eta Fernando Azagra Díaz jauna, Iruñeko Abokatuen Elkargoko abokatua.

Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia-ordezkaria: César Berrade Ursúa jauna.

Idazkaria: Adela María Nuin Iturri andrea, Nafarroako Probintzia Auzitegiko Justizia Administrazioaren letradua.

Eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadin, honako ediktu hau egin eta sinatzen dut.

Iruñean, 2019ko maiatzaren 8an.–Idazkaria, Adela María Nuin Iturri.

Iragarkiaren kodea: J1906286