52. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CORELLA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 24an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Udalaren 2019ko aurrekontua behin betiko onetsi da.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

2019KO AURREKONTUA

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

CORELLAKO UDALA

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 3.612.520,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 2.104.931,24 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 41.450,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 308.780,00 euro.

5. kapitulua.–Inbertsio errealak: 629.735,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 5.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 422.702,00 euro.

Gastuak, guztira: 7.125.118,24 euro.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 1.990.780,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 150.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 601.484,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 4.004.152,24 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 72.596,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 198.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 108.160,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 7.125.118,24 euro.

SAN JOSE ZAHAR ETXEA ERAKUNDE AUTONOMOA

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 783.700,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 368.854,23 euro.

5. kapitulua.–Inbertsio errealak: 32.445,77 euro.

Gastuak, guztira: 1.185.000,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.025.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 160.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.185.000,00 euro.

AURREKONTU BATERATUA

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 4.396.220,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 2.473.785,47 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 41.450,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 148.780,00 euro.

5. kapitulua.–Inbertsio errealak: 662.180,77 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 5.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 422.702,00 euro.

Gastuak, guztira: 8.150.118,24 euro.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 1.990.780,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 150.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.626.484,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 4.004.152,24 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 72.596,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 198.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 108.160,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 8.150.118,24 euro.

Corellan, 2019ko otsailaren 15ean.–Alkatea, Gorka García Izal.

Iragarkiaren kodea: L1902309