246. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXALAR

Ordenantza fiskalen aldaketa. Behin betiko onespena

Etxalarko Udalak, 2019ko buruilaren 26ko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen udal ordenantzetan ezarritako tasa eta prezioen aldaketa (udal lokalen, kultur etxearen eta instalazioen erabilera arautzen dituen ordenantza; ur hornidura eta saneamendua arautzen dituen ordenantza; herriko jabari publikoko lurzoru, hegalkin eta zorupearen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezien ordenantza; hilerria eta hilobien banaketa arautzen duen ordenantza, eta zeremonia zibilak arautzen dituen ordenantza).

Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2019ko urriaren 4an; aldaketa hori jendaurrean egon da 30 egunez eta ez da erreklamaziorik egon interesdunen aldetik. Ondorioz, tasak eta prezio publikoak behin betikoz onartutzat ematen dira.

Etxalarren, 2019ko azaroaren 29an.–Alkatea, Miguel María Irigoien Sanzberro.

ERANSKINA

UDAL LOKALEN, KULTUR ETXEAREN, IGERILEKUETAKO INSTALAZIOEN ETA PILOTALEKUAREN ERABILERA TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Igerilekuen erabilera

Denboraldia:

7 urtetik beherakoak

dohainik

7tik 10 urte bitarte

14,26 euro

11tik 16 urte bitarte

23,76 euro

16 urte baino gehiago

46,12 euro

Familiarra (gurasoak eta 16 urte beherakoak)

100,12 euro

Hilabetea:

7 urtetik beherakoak

dohainik

7tik 10 urte bitarte

9,18 euro

11tik 16 urte bitarte

16,96 euro

16 urte baino gehiago

33,10 euro

Astea:

7 urtetik beherakoak

dohainik

7tik 10 urte bitarte

5,24 euro

11tik 16 urte bitarte

9,61 euro

16 urte baino gehiago

18,74 euro

Sarrera:

7 urtetik beherakoak

dohainik

7tik 10 urte bitarte

3,00 euro

11tik 16 urte bitarte

4,50 euro

16 urte baino gehiago

6,00 euro

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAREN TARIFAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Tarifak-Ur hornidura

Etxebizitzako erabilerarako:

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da

0,225 euro m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti

0,282 euro m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti

0,449 euro m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti

0,563 euro m³ bakoitzeko

Saneamendua

0,112 euro benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea

58,65 euro

Kontagailua jarri beharko da etxebizitza bakoitzerako.

Gainerako erabileretarako: industria, tailer, denda, ostatu, jatetxe, landetxe, ileapaindegi eta abar:

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da

0,260 euro m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti

0,323 euro m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti

0,517 euro m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti

0,648 euro m³ bakoitzeko

Saneamendua

0,112 euro benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea

58,65 euro

HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Postuak eta barrakak

10,20 euro mahai
bakoitzeko, udan

Obretarako edukiontziak

10,20 euro unitate
bakoitzeko, bestetan

Kalean egurra pilatzeagatik

45,90 euro

Por apilar leña en la calle

45,90 euro

Eremu publikoaren okupazioa

(aldamioak, hesiturak, etab.)

45,90 euro

Garabiak jartzea, eremu publikoan

45,90 euro

Okindegiko sarrera

244,80 euro

HILERRIA ETA HILOBIEN BANAKETA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Hilobien kontzesioa

50,00 euro

Panteoiaren kontzesioa

100,00 euro

Gorputz lurperatze lanak/Hobitik ateratze lanak

150,00 euro

Errauts ontzien lurperatze lanak

60,00 euro

Hilobien garbiketa

10,00 euro

ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Ezkontza zibilak

–Etxalarren erroldatuak (ezkontide bat edo biak)

40,00 euro

–Etxalarren erroldatuta ez daudenak

75,00 euro

Hil berrien aldeko agur zibilak (erroldatze-tokiaren bereizketarik gabe)

30,00 euro

Iragarkiaren kodea: L1915615