241. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

24/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onesten duena.

2019ko azaroaren 5ean izenpetu da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Lurralde Kohesiorako Departamentuaren, Iruñeko Udalaren eta Orkoiengo Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko obrak egiteko.

Hitzarmen horren hirugarren klausulan adierazten da Lurralde Kohesiorako Departamentuak eskatu zuela “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua idazteko, eta bidezkoa dela behin-behinean onestea. Onespenarekin batera ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda ere onetsi da, desjabetze espedienteari hasiera eman ahal izateko.

Aldi berean, laugarren klausulan ezartzen da proiektua behin betiko onetsi eta gero, Lurralde Kohesiorako Departamentuak desjabetzeak egiteko kudeaketak gauzatuko dituela eraiketa-proiektuan deskribatzen diren obrak exekutatzeko behar diren lurrak okupatzeko, eta desjabetutako lurren onuraduna Iruñeko Udala dela aldarrikatzeko, kontuan hartuta lur guztiak haren udal-mugartean daudela.

Proiektuak definitzen du zer elementu behar den oinezkoentzako pasabide bat eraikitzeko PA-30 errepidearen gainean, gutxi gorabehera 20+800 kilometro-puntuan, eta hara iristeko oinezkoentzako bidexka bat eraikitzeko, oinezkoek eta ziklistek maila ezberdinetan gurutzatu ahal izateko, eta inoiz, beharrezkoa bada, zaintze lanetarako edo larrialdietarako ibilgailuek erabiltzeko modukoa.

Helburua da galaraztea Iruña eta Orkoienen artean ibiltzen diren erabiltzaileek, asko baitira, PA-30 errepidea bere sestran zeharkatzea, horrela inguruaren bide-segurtasuna hobetuko delakoan.

Iruñearen eta Orkoienen arteko hurbiltasunak oinezkoen trafiko handia sorrarazten du. Trafiko hori, batez ere, NA-700 errepidearen bazterretako espaloietatik joaten da (errepide hori Iruña-Lizarrara Etxauritik doana da), eta PA-30 (Iparreko saihesbidea) errepidea zeharkatzen du 20+800 kilometro-puntutik hurbil. Bi errepideek elkar mozten dute 25 m-ko erradioa duen biribilgune batean, zirkulatzeko bi errei dituen galtzada batek osatua. Gaur egun, oinezkoek zeharkatzen dute errepide hori biribilgunetik, eta hori oso arriskutsua da bide-segurtasunaren aldetik, bai ibilgailuen zirkulaziorako, bai oinezkoentzako.

Proiektatutako obra, oinarri-oinarrian, pasabide bat egitea da PA-30 errepidearen gainetik, baina beste sestra batean. Horretarako ez da kontuan hartu PA-30 errepidea bikoizteko proiektuan aurreikusten den trazadura, baina aski zabalera eman zaio pasabideari, bikoizketaren proiektua pasabidearen inguruan aldatuz gero, bertan egokitu ahal izateko pasabidea ukitu gabe. Aukera honek egin du posible pasabidearen luzera txikiagotzea, eta sortutako afekzioak murriztea, batez ere PA-30 errepidearen eskuineko bazterrean dagoen gas-kanalizazioari eragiten ziotenak.

Aurreikusten diren jarduketak bi dira: alde batetik, ibilbide osoan 3 m-ko sekzio askea edukiko duen oinezkoentzako bidexka bat egitea bi muturretako espaloiak lotzeko; bidexka horren zoladura hormigoizko lauza bat izanen da, gainazaleko agregakina agerian duen akabera batekin, eta baldosa edukiko duen beste zati labur bat (baldosa hori bidea pasatu eta Orkoienerantz doan espaloiak duena bezalakoa izanen da). Bigarren jarduketa PA-30 zeharkatzea posible egiten duen oinentzako pasabide bat muntatzea izanen da. 32,50 m-ko luzera duen bao batez hornitutako metalezko egitura batek osatuko du pasabidea. Argiteria publikoa jartzea aurreikusten da, led motako luminariekin, baita dauden zerbitzuak birjartzea eta babestea ere; zehatz esateko, gasa, hornidura, telefonia eta elektrizitatea.

Oinezkoentzako bidexkaren gehieneko malda %6koa izanen da, otsailaren 1eko VIV/561/2010 Aginduak adierazten duen bezala (agindu horren bidez garatzen da espazio publiko urbanizatuak eskuragarri eta erabilgarri egoteko irisgarritasuneko eta diskriminaziorik ezako baldintza oinarrizkoen agiri teknikoa).

Oinezkoentzako bidexkaren luzera osoa 442 m da, gutxi gorabehera, 0+030 kilometro-puntuan neurtzen hasita, hau da, Orkoienerantz doan espaloiaren lotunea hasten den tokian, 0+472 kilometroaren ingurura arte, non Iruñerantz doan espaloiarekiko lotunea baita.

Hiru eskailera-tarte sartu dira, oinezkoentzako bidexkatik doan ibilbidea ahalik eta laburren izan dadin. Bat iparraldean da, eta beste biak hegoaldean. Zabalera 2,00 m da, eta alboetan 1,65 m-ko altuera duten bi hormatxo ditu, lurrari kontzeko eta altzairu herdoilgaitzeko eskudela jartzeko. Jarriko diren argiak led motakoak izanen dira, eta hormatxoetan sartuta egonen dira.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” proiektua behin-behinean onestea.

2. Proiektuak ukitzen dituen ondasun eta eskubideen desjabetze-espedienteari hasiera ematea (zerrenda erantsi da eranskinean), zeinaren onuraduna Iruñeko Udala baita, ukitutako lur guztiak Iruñeko udal-mugartean baitaude.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso da zerrenda hori. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Iruñeko eta Orkoiengo udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Bulegoari eta Iruñeko eta Orkoiengo udalei jakinaraztea, eta horiek premiatzea beren iragarki tauletan argitara dezaten.

Iruñean, 2019ko azaroaren 18an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“PROIEKTUA, OINEZKOENTZAKO PASABIDEA PA-30 ERREPIDEAREN GAINETIK ERAIKITZEKO,
IRUÑA ETA ORKOIEN ARTEAN, NAFARROAN”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

IRUÑEKO UDAL MUGARTEA

PA-42a

Fundación Iraizoz Astiz Hermanos

Sarasate pasealekua 20-2. ezk. (Iruña)

725

7

2344A

Leh. alorra

PA-42b

Fundación Iraizoz Astiz Hermanos

Sarasate pasealekua 20-2. ezk. (Iruña)

176

7

2344B

Larreak

PA-54a

Murillo Azcona, José Ramón

Irunbidea kalea 15 (Orkoien)

870

7

2343A

Leh. alorra

PA-54b

Murillo Azcona, José Ramón

Irunbidea kalea 15 (Orkoien)

334

7

2343B

Larreak

PA-55

Elizari Redin, Jesús María

Printzearen kalea 2-7. eskuin (Iruña)

Elizari Redin, José Javier

Gaztelugibel zeharkalea 15 (Iruña)

497

7

2342

Leh. alorra

PA-56a

Ferrer Irurzun, Inés

Hermosilla kalea 102-2. B (Madril)

García de Fernando Ferrer, Emilio Ramón

Ramírez de Arellano kalea 6 (Madril)

García de Fernando Ferrer, Inés

Mártires Concepcionistas kalea 6 (Madril)

García de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Alcalá kalea 165 (Madril)

976

7

2341A

Leh. alorra

PA-56b

Ferrer Irurzun, Inés

Hermosilla kalea 102-2. B (Madril)

García de Fernando Ferrer, Emilio Ramón

Ramírez de Arellano kalea 6 (Madril)

García de Fernando Ferrer, Inés

Mártires Concepcionistas kalea 6 (Madril)

García de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Alcalá kalea 165 (Madril)

113

7

2341B

Larreak

PA-57

Arraiza Rodríguez-Monte, Eugenio

Errotazar kalea 24-4. D-E (Iruña)

1.440

7

2345

Leh. alorra

PA-100b

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea 1 -3.a, Iruña

749

7

2476B

Elkorra

PA-101

Iruñeko Udala

Udaletxe plaza 1 (Iruña)

266

7

B/E

Bidea

Garbiguneak eta behin-behineko instalazioek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

IRUÑEKO UDAL MUGARTEA

PA-100a

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea 1 -3.a, Iruña

10

7

2476A

Lurzorua

PA-100b

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea 1 -3.a, Iruña

563

7

2476B

Elkorra

Iragarkiaren kodea: F1914948