234. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 27a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

317/2019 FORU DEKRETUA, azaroaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen Europako atalaseak eguneratzen dituena.

ZIOEN AZALPENA

Batzordeak 2019ko urriaren 30ean onetsitako 1827 eta 1828 (EB) Erregelamendu Delegatuek, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak aldatu dituztenek, kontratuak esleitzeko prozeduretan aplikatu beharreko atalase berriak ezarri dituzte zuzentarau horien aplikazio eremuko kontratuetarako, 2020-2021 biurtekorako.

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen lehen xedapen gehigarriko 2.a) apartatuan Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio foru lege horren artikuluetako zenbatekoak eta epeak egokitzeko, Europar Batasunak zenbatekoari eta iraupenari buruz ezartzen duenari jarraikiz.

Horrenbestez, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hemeretziko azaroaren hamahiruan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

Artikulu bakarra.–Europako atalaseak.

1. Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 79.2 artikuluan eta 89. artikuluko 1.a) apartatuan ageri den 221.000 euroko zenbatekoaren ordez 214.000 eurokoa ezartzea.

2. Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 83. artikuluko 1.b) apartatuan ageri den 5.548.000 euroko zenbatekoaren ordez 5.350.000 eurokoa ezartzea.

Azken xedapen bakarra.–Indarrean jartzea.

Foru dekretu honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra, edo argitaratu eta biharamunean, egun hori baino geroago argitaratzen bada.

Iruñean, 2019ko azaroaren 13an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.

Iragarkiaren kodea: F1914534