226. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR NAGUSIA

Lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren karga-tasak 2020rako

Zizur Nagusiko Udalak, 2019ko urriaren 31n egin osoko bilkuran, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean ezarritakoarekin bat, jarraian agertzen den erabakia hartu zuen.

ERABAKIA:

Lehena.–Honako hauek onestea hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarako:

–Lurraren balioaren gaineko koefizienteei dagokienez, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan ezarritako berdinak aplikatzea.

–Honako karga-tasa hauek ezartzea, balio-gehikuntza sortzen den epearen arabera, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidaziorako, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin:

BALIO-GEHIKUNTZAREN SORTZEALDIA (URTEAK)

TASAK

Urte batetik behera-1-2-3-4

%18,47

5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

%25,00

16-17-18-19-20 urte edo gehiago

%18,47

Bigarrena.–Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Zizur Nagusiko Udalaren iragarki-taulan argitara dadila agintzea, orok jakin dezan.

Zizur Nagusian, 2019ko azaroaren 4an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.

Iragarkiaren kodea: L1913869