163. ALDIZKARIA - 2019ko abuztuaren 21a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

465/2019 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko “San Juan de la Cadena” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari baimena ematen diona 2019-2020 ikasturtetik aurrera Atzerriko Bigarren Hizkuntza (frantsesa) irakats dezan.

Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena aurkeztu du Iruñeko “San Juan de la Cadena” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak 2019-2020 ikasturtetik aurrera Atzerriko Bigarren Hezkuntza (frantsesa) irakats dezan baimentzeko.

Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzeko Hezkuntzako kontseilariak ekainaren 2an emandako 51/2014 Foru Aginduak, uztailaren 3ko 64/2015 Foru Aginduak aldatu ondoren, ezartzen du ikastetxeek Lehen Hezkuntzako edozein ikasmailatatik aurrera eskain dezaketela Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Hezkuntza Departamentuak baimena eman ondoren.

Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzan emateko baimenaren prozedura arautzea du xede abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduak, betiere Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Iruñeko “San Juan de la Cadena” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari baimena ematea 2019-2020 ikasturtetik aurrera Atzerriko Bigarren Hezkuntza (frantsesa) irakats dezan Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera.

2. Ebazpen honetako aurreko puntuak aipatzen duen baimenak balioa izateko, bete beharko dira ekainaren 2ko 51/2014 Foru Aginduan eta abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduan ezarritako baldintzak eta prozedurak, hurrenez hurren.

3. Atzerriko Bigarren Hizkuntzaren arloko curriculuma uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuan ezarritakoa izanen da, foru dekretu horren bidez ezarri baitzen Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma.

4. Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduaren 3. artikuluko 4. puntuan aipatzen diren kasuetako bat gertatuz gero, Hezkuntza Departamentuak baliorik gabe utz dezake baimena.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

6. Ebazpen hau igortzea Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzura, Giza Baliabideen Zerbitzura, Ikasketak Antolatzeko Atalera, Atzerriko Hizkuntzen Atalera, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera eta Iruñeko “San Juan de la Cadena” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikora, behar diren ondorioak izan ditzan.

7. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2019ko uztailaren 30ean.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Roberto Pérez Elorza.

Iragarkiaren kodea: F1910218