160. ALDIZKARIA - 2019ko abuztuaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRAGA

Udalkideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

Larragako Udalak, 2019eko uztailaren 18an egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

Udal berria eratu denez, hautetsiendako ordainsari, bilkura-sari eta kalte-ordainen araubidea berrikusi da, Alkatetzak proposatuta. Horrenbestez, gehiengo absolutuaren bidez honako hau onetsi da:

a) Alkatea: dedikazio partziala (900 ordu urtean). Ordainsari gordina: 1.285,71 euro/hilean, hau da, 18.000,00 euro/urtean (14 soldata), 2019ko ekainaren 15etik aurrera ondorioak izanda (Gizarte Segurantzako alta).

b) Zinegotziak: Osoko Bilkuretara joateagatik: 215 euro/bilkura; gehienez, 1.500,00 euro/urte (PFEZaren araudiari lotuta), ondorioak 2019ko uztailaren 1etik aurrera sortuta.

Argitara ematen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.5 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Larragan, 2019ko uztailaren 22an.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.

Iragarkiaren kodea: L1909774