16. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 24a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL FRUTO

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2019ko aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2018ko 239. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 13an.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 218.400,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 7.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 37.760,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 322.810,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 318.015,64 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 1.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 153.878,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.058.863,64 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 358.473,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 288.650,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 8.039,71 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 43.850,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 268.067,43 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 91.783,50 euro.

Gastuak, guztira: 1.058.863,64 euro.

Murillo el Fruton, 2018ko urtarrilaren 8an.–Alkatea, Juan Carlos Gabari Sanz.

Iragarkiaren kodea: L1900243