124. ALDIZKARIA - 2019ko ekainaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, apirilaren 30ean egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2019ko ekitaldiko aurrekontuan aldaketa egiteko 4/2019 espedientea.

Iragarkia 2019ko 92. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 14an; inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aldaketa behin betiko onetsirik gelditu da. Hona hemen haren laburpena:

GASTUAK:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 385.500 euro.

Gastuak, guztira: 385.500 euro.

FINANTZAKETA:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 385.500 euro.

Carcarren, 2019ko ekainaren 5ean.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti Sola.

Iragarkiaren kodea: L1907808