75. ALDIZKARIA - 2018ko apirilaren 19a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

15/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, “Cordovillako goi-lautadako eremu urbanizatu berrira oinez eta bizikletaz sartzeko bide berria” proiektua behin-behinekoz onesten duena.

Aurkeztu egin da “Cordovillako goi-lautadako eremu urbanizatu berrira oinez eta bizikletaz sartzeko bide berria” izeneko proiektua, behin-behinekoz onesteko.

Galarko Udalak eskaturik, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak erredaktatu du Cordovillako goi-lautadako eremu urbanizatu berrira oinez eta bizikletaz sartzeko bide berria eta oinezkoendako bidea eraikitzeko proiektua. Proiektuan sarbide berri bat egiteko behar diren elementuak zehazten dira. Bideak atari zabaleko bi tarte izanen ditu, eta pasabide bat Ezkirotz-Imarkoian NA-6001 errepidearen azpitik. Oinezkoendako bide berri bat ere egitea aurreikusten da proiektuan, Nafarroako Unibertsitatetik datorrenari jarraipena emateko eta azpiko pasabidearekin eta bide-sarearekin lotzeko. Bideen malda ez da %6tik gorakoa izanen, pertsona guztiak igaro ahal izateko, mugikortasun murriztua dutenak barne, eta bizikletaren erabilera sustatzeko.

Sarbide berria NA-6001 errepidea urbanizazioarekin elkartzen den puntuaren ondo-ondoan kokatzen da, hegoaldera, oraingo bide-sareari traba egiten ez dion leku batean. Irabia ikastetxeko aparkalekura iristeko aukera emanen du, eta goi-lautadako etxebizitzetara ere bai, duela gutxi egin den bidean barna. Oinezkoendako bide berria, aldiz, NA-6001 errepidearekin paralelo joanen da, eskuineko bazterretik.

Proiektua jendaurrean jartzeko prestatutako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egitea eta haiek desjabetzeko espedientea berehala hastea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta proposatu duenarekin bat, eta Garapen Ekonomikorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2017 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Behin-behinekoz onestea “Cordovillako goi-lautadako eremu urbanizatu berrira oinez eta bizikletaz sartzeko bide berria” izeneko proiektua.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari. Ondasun eta eskubide horien zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso da zerrenda hori. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Garapen Ekonomikorako Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Iruñeko eta Galar Zendeako udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren webgunean argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

5. Foru agindu hau Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Bulegoari eta Iruñeko eta Galar Zendeako udalei jakinaraztea, eta horiek premiatzea beren iragarki tauletan argitara dezaten.

Iruñean, 2018ko martxoaren 22an.–Garapen Ekonomikorako kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.

ERANSKINA

CORDOVILLAKO GOI-LAUTADARA OINEZ ETA BIZIKLETAZ SARTZEKO BIDE BERRIA EGITEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZAL.

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

GALARKO UDAL-MUGARTEA

GAL-1

Galar Zendeako Udala

Udaletxeko plaza, 1, Getze-Galar

18

2

215

Lurzorua

GAL-2

Galar Zendeako Udala

Udaletxeko plaza, 1, Getze Galar

99

1

735

Lurzorua

GAL-3

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

González Tablas kalea, 9, Iruña

178

1

755

Lurzorua

GAL-4

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

González Tablas kalea, 9, Iruña

9

2

238

Lurzorua

GAL-5

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

5

2

314

Elkorra

GAL-6

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

121

1

757

Elkorra

GAL-7

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

699

1

756

Elkorra

GAL-8

Nafarroako Foru Komunitatea (Altxonbideak)

González Tablas kalea, 9, Iruña

1

1

754

Lurzorua

IRUÑEKO UDAL-MUGARTEA

PAM-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

106

4

2882

Elkorra

PAM-2

Iru Bide, S.A.

Atarrabiako etorb., zk.g., Villavesa eraikina, Iruña

259

4

2711

Lehorreko alorra

PAM-3

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

953

4

2881

Elkorra

PAM-4

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

889

4

2880

Elkorra

PAM-5

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

459

4

2870

Elkorra

PAM-6

Santafé Yetano, José Luis

278

4

2533A

Elkorra

PAM-7

Inmobiliaria de la Universidad de Navarra, S.A.

Pio XII.aren etorbidea, 53, 2.a, ezk., Iruña

428

4

2531E

Lehorreko alorra

PAM-8

Inmobiliaria de la Universidad de Navarra, S.A.

Pio XII.aren etorbidea, 53, 2.a, ezk., Iruña

32

4

2531D

Bidea

PAM-9

Inmobiliaria de la Universidad de Navarra, S.A.

Pio XII.aren etorbidea, 53, 2.a, ezk., Iruña

302

4

2531B

Lehorreko alorra

PAM-10

Iruñeko Udalaren herri-lurrak

Udaletxeko plaza, 1, Iruña

57

4

2529

Larreak

PAM-11

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

San Ignazio etorbidea, 1, 3.a, Iruña

24

4

2852

Elkorra

Iragarkiaren kodea: F1804225