51. ALDIZKARIA - 2018ko martxoaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

23C/2018 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Lan Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako “Gozoki, opil eta pastel prestaleku eta fabrikak” sektorearen lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Nafarroako “Gozoki, opil eta pastel prestaleku eta fabrikak” sektorearen lan hitzarmen kolektiboaren testua (kode zenbakia: 31002705011981) aztertu da, erregistro honetan sartu zena 2018ko urtarrilaren 9an, enpresaren ordezkariek eta sindikatuen ordezkarien zati batek (ELA eta UGT) sinatua 2017ko azaroaren 24an eta zuzendua 2018ko otsailaren 2an, honako hauetan ezarritakoarekin bat: Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua. Eta Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren urtarrilaren 2ko 7/2018 Ebazpenaren bidez (2018ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 17koa) eskuordetuak ditudan eskumenak erabiliz, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22. eta 36. artikuluetan ezarritakoa betez,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2018ko otsailaren 5ean.–Lan Zerbitzuko zuzendaria, Javier Zubicoa León.

Nafarroako “Gozoki, opil eta pastel prestaleku eta fabrikak” sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1802007