237. ALDIZKARIA - 2018koabenduaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ULTZAMA

Zenozko (Ultzama) UE.0.7 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

Ultzamako Udaleko Alkatetzak, 2016ko urriaren 10ean emaniko 193/2016 Ebazpenaren bitartez, behin betiko onetsi zuen Zenozko (Ultzama) UE.0.7 unitatea (5. poligonoko 3030. lurzatia) birzatitzeko proiektuaren espedientea, E.E.C. eta P.C.I. jaun-andereek eskaturik. Onespena argitaratzen da Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 35/2002 Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 95.3.b), 96.3.c), 25., 26., 149.-156., 168.-170., 72, 74. eta 79. artikuluetan eta haiekin bat heldu direnetan ezarritako ondorioetarako.

Larraintzarren (Ultzamako Bailara), 2018ko azaroaren 30ean.–Alkatea, M.ª Aranzazu Martinez Urionabarrenechea.

Iragarkiaren kodea: L1814851