237. ALDIZKARIA - 2018koabenduaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ORISOAIN

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Orisoaingo Udalak, 2018ko azaroaren 21ean egin bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen 2019ko plantilla organikoa.

Beraz, Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan ezarritakoarekin bat, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan emanen da argitara, eta jendaurrean egonen da 15 egunean, aldizkari horretan argitaratzen denetik hasita, herritarrek eta interesdunek egokiak iruditzen zaizkien alegazio, eragozpen edo oharrak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe, 2019ko plantilla organikoa behin betikoa izanen da.

Espedientea aztertu nahi dutenek eskura izanen dute Udalaren Idazkaritzan.

Orisoainen, 2018ko azaroaren 23an.–Alkate udalburua, Alexandre Duró Cazorla.

Iragarkiaren kodea: L1814467