237. ALDIZKARIA - 2018koabenduaren11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

3267/2018 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez argitara ematen baita zer destino esleitu zaien, 2018-2019 ikasturterako, irakastordu nahikorik ez izateagatik ikastetxetik aldarazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei, destinoa eskualdean dutenei eta zerbitzu eginkizunetan destinoa esleitua duten kidego horietako funtzionarioei.

Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren otsailaren 13ko 580/2018 Ebazpenaren bidez, onetsi ziren irakaskuntza ez-unibertsitarioko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketakoak eta zerbitzu eginkizunetakoak esleitzeko jarraibideak, zuzendaritza-karguen izendapena egiteko arauak eta irakasleen lanaldiaren murrizketak eskatzeko prozedura, 2018-2019 ikasturterako.

Aipatu ebazpenaren hamargarren oinarriak ezartzen duenez, ebazpen honetan aipatzen diren funtzionarioei esleitutako destinoak Hezkuntza Departamentuaren web-orrian argitaratuko dira (www.educacion.navarra.es), 2018-2019 ikasturterako destinoak esleitzeko ekitaldiak egin ondoren. Halaber, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak horretarako ebazpena emanen du. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, interesdunei banan-banan egin beharreko jakinarazpena ordezteko.

Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 17ko 519/2011 Ebazpenaren bidez, jarraibideak onetsi ziren barne mugikortasuneko prozedura arautu zedin Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko Entzumen eta Hizkuntzako Programaren eta Egoera Ahulean dauden Ikasleei Laguntzeko Programaren (lehen Kultur Gutxiengoen Programa) barnean behin betiko destinoa eskualdean duten irakasle funtzionarioentzat.

Ebazpen horren bigarren oinarrian ezartzen denez, lehen oinarrian aurreikusitako nahitaezko ekitaldia egiten ez den urteetan, ikasturtea hasi baino lehen, ekitaldi publiko bat eginen da, zeinetan parte hartu beharko baitute irakasle hauek: destinoa eskualdean duten irakasleek, beren ikastetxean edo ikastetxeetan beharra osorik desagertu bada; eskualdean destino berria lekualdatze lehiaketa bidez lortu duten irakasleek; eta destinoa eskualdean duten eta bertan ikastetxea aldatzeko borondatez parte hartzea eskatu duten irakasleek.

Hautatzeko ekitaldia ekainean eginik, bidezko da bertan esleitutako destinoak argitaratzea.

Azkenik, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 14ko 963/2018 Ebazpenaren bidez, onetsi zen Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroko (NHBBZ) lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidean eta merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko deialdia.

Halaber, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 14ko 964/2018 Ebazpenaren bidez merezimendu lehiaketarako deia egin zen Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroko (EIBZ) lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

Era berean, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 27ko 1397/2018 Ebazpenaren bidez, merezimendu lehiaketarako deialdia onetsi zen, ikastetxeetan berariazko proiektu edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

Aipatu deialdietan aurreikusitako prozedurak bukaturik, bidezkoa da destinoa esleitzea, zerbitzu eginkizunetako egoeran, deialdi horietan aukeratutako izangaiei.

Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak martxoaren 7an emandako 183/2017 Ebazpenaren bidez eskuordetutako ahalmenak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Argitara ematea zer destino esleitu zaien, 2018-2019 ikasturterako, irakastordu nahikorik ez izateagatik beren ikastetxetik aldarazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei, destinoa eskualdean dutenei eta zerbitzu eginkizunetan destinoa esleitua duten irakasleei, ondoko eranskinekin bat:

–I. eranskina. Irakastordu nahikorik ez izateagatik beren ikastetxetik aldarazitako irakasleei esleitutako destinoak.

–II. eranskina. Behin-behineko destinoa duten irakasleei esleitutako destinoak.

–III. eranskina. Praktiketako funtzionarioei esleitutako destinoak.

–IV. eranskina. Zerbitzu eginkizunetan esleitutako destinoak, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak otsailaren 13an emandako 580/2018 Ebazpenean adierazitako arrazoiak direla eta.

–V. Eranskina. Destinoa eskualdean duten irakasleei hautatzeko ekitaldian esleitutako destinoak.

2. 2018-2019 ikasturterako emandako zerbitzu eginkizunek aurreko ikasturteetan interesdunek izandako zerbitzu eginkizunei bukaera emanen diete, hala badagokio.

3. Onartutako data baino lehenago bukatuko diren zerbitzu eginkizunak argitaratzea, ebazpen honen VI. eranskinean ezarritakoari jarraikiz.

4. VII. eranskin gisa argitaratzea aukeratu diren izangaiei emandako zerbitzu eginkizunak, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 14ko 963/2018, martxoaren 14ko 964/2018 eta apirilaren 27ko 1397/2018 ebazpenen bidez onetsitako merezimenduen lehiaketen deialdietakoak.

5. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

6. Ebazpen honen eta bere eranskinen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, honako hauekin bat: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluak.

7. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Kontrol Administratiboaren eta Langileriaren Araubidearen Bulegora, Deialdien Atalera, Giza Baliabideen Zerbitzuko Langileriaren Plantillarako Bulegora, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzura eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2018ko urriaren 9an.–Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendaria, Francisco Javier Iglesias Álvarez.

I. ERANSKINA

Irakastordu nahikorik ez izatea

Maisu-maistren kidegoa eta erdi mailako irakaskuntzetako irakasleak

AGUIRRE YURRITA, AINHOA.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

ARAMBURU IMAZ, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

ARANA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

ARZOZ LABIANO, MARIA JOSE.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

BAÑOS BUSTO, MARIA PUY.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

BAQUEDANO SADABA, ROSA MARIA.

Ikastetxea: SAN JORGE I HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

BARBERIA URREAGA, ANE.

Ikastetxea: IBARBERRI HLHIP (LEKUNBERRI).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

BRAVO VELEZ, AINHOA.

Ikastetxea: URRACA REINA HLHIP (ARTAXOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

BUSTO BARBARIN, ELISA LOURDES.

Ikastetxea: ITURRAMA HLHIP (ITURRAMA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

CABELLO OTXOA, BATIRTZE.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-FRANTSESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

CAÑETE DE CARDENAS MATEO, SUSANA.

Ikastetxea: JOSE M.ª IRIBARREN HOHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISTRA-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

CELAYETA ELIZONDO, ANA ROSA.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-ENPRESEN ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

CHIVITE NAVASCUES, JESUS.

Ikastetxea: SAN JORGE I HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

CIORDIA FILLAT, MARIA ALEGRIA.

Ikastetxea: SAN PEDRO HLHIP (MUTILOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

DE ANDRES MUTILVA, MARIA CRISTINA.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

DE ANDRES VIERGE, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

DELGADO VICARIO, FRANCISCO JOSE.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

DIAZ DE RADA PARDO, ASIER.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

DORAY INSAUSTI, MIREN.

Ikastetxea: ATARGI HLHIP (ATARRABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

ECHEVERRIA ROJO, ARANTZA.

Ikastetxea: PATXI LARRAINZAR HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

ESPARZA ALONSO, XABIER.

Ikastetxea: SANCHO RAMÍREZ HLHIP (ARGUEDAS).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

ESPINAL VIGURI, MIKEL.

Ikastetxea: MENDIALDEA I HLHIP (BERRIOZAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

EZCURRA TIRAPU, BATIRTZE.

Ikastetxea: MENDIALDEA iI HLHIP (BERRIOZAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

FERNANDEZ DE LAS HERAS ANSORENA, IZASKUN.

Ikastetxea: HEGOALDE IKASTOLA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

FRAGO GABARI, ANA JESUS.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

GAMBARTE OLEA, SANDRA.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

GARDE ESPARZA, ISABEL.

Ikastetxea: VIRGEN DEL SOTO HLHIP (CAPARROSO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

GARDE MARTINEZ, MARIA EDURNE.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

GOYENECHE AZCOITI, LINA ESTHER.

Ikastetxea: NUESTRA SRA. DE ORREAGA HLHIP (GARRALDA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

GURREA GONZALEZ, YOLANDA.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

HERNANDEZ ARRIETA, MARIA EUGENIA.

Ikastetxea: BERIAINGO HLHIP (BERIAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

HUARTE ZAZPE, MARIA ARANTZAZU.

Ikastetxea: AZPILAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

IBAÑEZ SANZ, MARIA LOURDES.

Ikastetxea: ITURRAMA HLHIP (ITURRAMA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

IBARRA MURILLO, MARTIN JOSE.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

IDOATE CERVANTES, ANA.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

IRIGARAY CASAS, SARA.

Ikastetxea: JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP (AZKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-FISIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

JIMENO MARIN, ANA ISABEL.

Ikastetxea: ALFONSO X EL SABIO HLHIP (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

LACALLE ZUBIRIA, NAGORE.

Ikastetxea: SAN PEDRO HLHIP (MUTILOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

LAFUENTE RODRIGUEZ, MARIA PILAR.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

LASPIDEA ARNEDO, RAKEL.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

LEIZA ARRAZTOA, ESTEBAN.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

LOPEZ GARCIA, MARIA CONCEPCION.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

LOPEZ GOMEZ, EVA.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

LOPEZ SEGURA, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

LORA RIBAS, CRISTINA.

Ikastetxea: AZPILAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MAEZTU ESPARZA, JUAN PABLO.

Ikastetxea: VIRGEN BLANCA HLHIP (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MARTIN FERNANDEZ, AMPARO.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (NOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MARTINEZ AGUADO, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: HUERTAS MAYORES HLHIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MARTINEZ ALCAT, IZASKUN.

Ikastetxea: JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ HLHIP (MENDIGORRIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MATA VILLARRUBIA, JUAN MANUEL.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MEHASI MEHASI, SHAHID RAZA.

Ikastetxea: ESPETXEA (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUEN INGELESA, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MIER GOMEZ, CARMEN.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MITXEO EZKURRA, AINHOA.

Ikastetxea: LEKAROZ BHI (LEKAROZ).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MUÑOZ CHIVITE, ENRIQUE.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

MUÑOZ GOMEZ, BEGOÑA.

Ikastetxea: ERMITAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MURUZABAL AGUIRRE, MARIA ANGELES.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

MUTUBERRIA RETEGUI, AINARA.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (DONEZTEBE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

OLITE JAURRIETA, AMAIA.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

PEREZ GOÑI, MARIA NIEVES.

Ikastetxea: JOSE M.ª IRIBARREN HOHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

PICALLO TORO, SYLVIA.

Ikastetxea: BURLADA FP IB (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2018/09/01.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

POYO POZO, RAQUEL.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (UHARTE ARAKIL).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

RECLUSA SORBET, MARIA CARMEN LOURDES.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (ORKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2018/09/01.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

REDIN ESLAVA, FERNANDO MANUEL.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-FILOSOFIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

RESANO JIMENO, MARIA JULIA.

Ikastetxea: ALFONSO X EL SABIO HLHIP (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

RIVEIRO TASSIAS, GLORIA MARIA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

ROIG GARCIA, PAU.

Ikastetxea: ERMITAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

RUBIO SAGASTUY, BLANCA INES.

Ikastetxea: ERMITABERRI HLHIP (BURLATA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

SAN JOSE BRUN, MARIA JESUS.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

SAN JULIAN RESANO, MIGUEL.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO IKASGELETAN, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

SANMARTIN SOLA, JAVIER.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

SANZ CORDERO, DANIEL.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

SAYANS LENCE, MARIA DOLORES.

Ikastetxea: DOÑA MAYOR DE NAVARRA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

SEVILLA GOMEZ, SARA.

Ikastetxea: SAN JORGE I HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

SEVILLA MONTON, LAURA.

Ikastetxea: ATAKONDOA HLHIP (IRURTZUN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

SUDON AGUILAR, RAMON.

Ikastetxea: SAN SALVADOR HLHIP (OTEITZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUAK IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK.

URTASUN YANGUAS, MARIA BEGOÑA.

Ikastetxea: MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

ZUBIETA IRIZAR, NEREA.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: LEKUZ ALDATUA IRAKASTORDURIK EZ IZATEAGATIK-AURREKO IKASTURTEKO IKASTETXE BEREAN SEGITUKO DU.

II. ERANSKINA

Behin-behinekoak

Maisu-maistren kidegoa eta erdi mailako irakaskuntzetako irakasleak

ABUIN PARDAL, OIHANA.

Ikastetxea: LANDAGAIN HLHIP (IBILTARIA) (ETXALAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AGUERRI ZAPATER, IVAN.

Ikastetxea: EZKABA HLHIP (ANTSOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AGUINAGA RUIZ, RAQUEL.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ALASTUEY DE MIGUEL, LEIRE.

Ikastetxea: ERLETA HLHIP (IBILTARIA) (LEITZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ALDAVE VELASCO, ITZIAR.

Ikastetxea: AUZALAR HLHIP (ORKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ALFARO SADA, ESTIBALIZ.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ALONSO BURGUI, CARLOS.

Ikastetxea: MONTE SAN JULIÁN HLHIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ALVAREZ POZAS, ZORAIDA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AMORENA OIARZABAL, MAITANE.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ANTON AGRAMONTE, EMILIA.

Ikastetxea: CARDENAL ILUNDÁIN HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-FISIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK (LANPOSTURA ITZULTZEA).

ARANDA BURGOS, ABIGAIL DEL CARMEN.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, ALEMANA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARENILLAS SIERRA, JUAN CARLOS.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARGÜELLES REDONDO, VICTOR.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARIAS DIAZ, CELESTINA.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARRIOLA CAPDEQUI, HARITZ.

Ikastetxea: PULUNPA HLHIP (IBILTARIA) (ITUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARRUABARRENA REZOLA, IGOR.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ARTEAGA MARTIN, MIRIAN.

Ikastetxea: DONAPEA IBP (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-SISTEMA ELEKTRONIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AYENSA GARRIDO, JESUS MARIA.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA - BERO ETA FLUIDO EKIPAMENDUEN INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AZCONA GARCIA, ANA CARMEN.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

AZCONA GARCIA, ROSABEL RITA.

Ikastetxea: NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO HLHIP (MILAGRO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BAILO ROMEO, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BANDRES LARRAZ, LORETO.

Ikastetxea: BARDENAS REALES DBHI (CORTES).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BARRONEA DOVAL, YOLANDA.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BAUTISTA GONZALEZ, BEATRIZ.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BAZTAN CORTES, JAVIER LUIS.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA-ADMINISTRAZIO KUDEAKETAKO PROZESUAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BEJARANO ELIZAGARAY, MARIA NIEVES.

Ikastetxea: CATALINA DE FOIX HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK (LANPOSTURA ITZULTZEA).

BERAZA BENGOECHEA, AIZEA.

Ikastetxea: LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA HLHIP (IBILTARIA) (LAKUNTZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BERGARA INDIANO, IRANTZU.

Ikastetxea: EZKABA HLHIP (ANTSOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BERNAL GOICOECHEA, GARBIÑE.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BONILLA AGUINAGA, MARIA.

Ikastetxea: ERLETA HLHIP (LEITZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BUÑUALES ARAMENDIA, NOEMI.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

BUSTOS JULIAN, BEATRIZ.

Ikastetxea: LORENZO GOICOA HLHIP (ATARRABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CARRASCO ZAMARRON, MARIA ESTHER.

Ikastetxea: ZELANDI HLHIP (ALTSASU).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CASADO MORENO, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CASTILLEJO GARCIA, MARTA.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO JAVIER LHIP (IBILBIDEA) (MENDABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CHASCO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO JAVIER LHIP (MENDABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CIAURRIZ UGARTE, MARIA TERESA.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

COLLADO MARTINEZ, JAVIER BERNARDINO.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

CUADRADO GINTO, SONIA.

Ikastetxea: AROTZENEA HLHIP (IBILTARIA) (NARBARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

DOMINGUEZ GONZALO, DAVID.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

DURANGO MONEDERO, IGNACIO.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ECEIZA LARRAÑAGA, MIREN KOLDOBIKE.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ECEOLAZA EZCURRA, MONICA.

Ikastetxea: EULZA HLHIP (BARAÑAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ERBITI ARMENDARIZ, RICARDO.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ESEBERRI IRIBARREN, MAITE.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ESTELA PEREZ ARADROS, IRENE.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ETXEBERRIA GARTXITORENA, AMAIA.

Ikastetxea: PATXI LARRAINZAR HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ETXEBESTE ADURIZ, ELAIA.

Ikastetxea: ERLETA HLHIP (IBILTARIA) (LEITZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

EZPELETA PRECIADO, MIRIAM.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

FERNANDEZ SANTOLAYA, MARIA ASUNCION.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

FERREIROS DIAZ, MARIA ANGELES.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GARCIA ALVAREZ, ELENA.

Ikastetxea: DEL CAMINO DBHI (VIANA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GARCIA GARCIA, INMACULADA.

Ikastetxea: PADERBORN VICTOR PRADERA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GARTZIANDIA ORMAETXEA, NEREA.

Ikastetxea: SAN DONATO HLHIP (ETXARRI ARANATZ).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GOMEZ BAILE, PEDRO JOSE.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GONZALEZ ALVAREZ, MARIA CORAL.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GOÑI PALACIOS, MAITE.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GORRITI RAZQUIN, JOANA.

Ikastetxea: GARESKO HLHIP (GARES).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

GORROCHATEGUI PEREDA, IÑAKI.

Ikastetxea: BERIAINGO HLHIP (BERIAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

HERAS YAGÜE, MARIA BLANCA.

Ikastetxea: ARTE ESKOLA (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

HUARTE GOÑI, LAURA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

IBAÑEZ RUIZ, JOSE LUIS.

Ikastetxea: I.E.S. SANCHO III EL MAYOR (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

IBARRA LACUNZA, ANDREA.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

INORIZA LORENTE, MARIA CONSUELO.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

IRIARTE ARBELOA, LUIS.

Ikastetxea: I.E.S. PADRE MORET-IRUBIDE (PAMPLONA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ISO IBAÑEZ, ANA.

Ikastetxea: GARCÍA GALDEANO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ISTURIZ LABAIRU, AMAIA.

Ikastetxea: ITURRAMA HLHIP (ITURRAMA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ITURBE SANCHEZ DE MOVELLAN, LAURA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

JAIME PASTOR, SAIOA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

JIMENEZ JIMENEZ, DIEGO.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

JIMENEZ SARNAGO, MARIA PILAR.

Ikastetxea: SANCHO III EL MAYOR BHI (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LABURU SANCHEZ, MARIA DEL MAR.

Ikastetxea: BARDENAS REALES DBHI (CORTES).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LAFOZ SALIDO, VANESA.

Ikastetxea: TORRE MONREAL HBIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LAHOZA ESTARRIAGA, ISABEL CLOTILDE.

Ikastetxea: JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP (AZKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LALLANA JIMENEZ, ALICIA.

Ikastetxea: TORRE MONREAL HBIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LAPEÑA LLERA, CELIA.

Ikastetxea: TORRE MONREAL HBIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LAS HERAS GARCIA, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-LATINA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LATASA SOLA, MAYTE.

Ikastetxea: MARTÍN AZPILCUETA HLHIP (BARASOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LEGARRA ERASUN, JOSEBA.

Ikastetxea: ATAKONDOA HLHIP (IRURTZUN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LEONIS SARRATEA, MIREN EDURNE.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOPEZ ARIAS, MARIA DEL CARMEN.

Ikastetxea: HILARIÓN ESLAVA HLHIP (BURLATA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOPEZ ERREKALDE, ENARA.

Ikastetxea: AMAIUR IKASTOLA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOPEZ LOPEZ, MARIA UJUE.

Ikastetxea: ARROIZKO HLHIP (ARROITZ).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOPEZ MARTINEZ, BEATRIZ.

Ikastetxea: TORRE MONREAL HBIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOPEZ SANCHEZ, JUAN MIGUEL.

Ikastetxea: LA PAZ DBHI (CINTRUÉNIGO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOS ARCOS GARCIA, ALMUDENA.

Ikastetxea: NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO HLHIP (MILAGRO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

LOZANO FERNANDEZ, OLGA.

Ikastetxea: JOAQUÍN ROMERA DBHI (MENDABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MADURGA JIMENEZ, JOSE JAVIER.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARIEZCURRENA BALDA, JUDIT.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARIEZCURRENA SANTESTEBAN, JOSUNE.

Ikastetxea: BERNART ETXEPARE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARTIN NOGUERAS, ANA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA - MUSIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARTIN RODRIGUEZ, MARIA CARMEN.

Ikastetxea: URDAZUBI-ZUGARRAMURDIKO HLHIB (ZUGARRAMURDI).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARTINEZ ALDAZ, CRISTIAN.

Ikastetxea: DOS DE MAYO HLHIP (CASTEJÓN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARTINEZ MATAMOROS, ARANCHA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARTINEZ SINUES, ROCIO.

Ikastetxea: RICARDO CAMPANO HLHIP (VIANA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MARZO ANDREU, BELEN.

Ikastetxea: HUERTAS MAYORES HLHIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MAULEON GOÑI, CAROLINA VIRGINIA.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MENA BARASOAIN, CARLOS.

Ikastetxea: MENDIALDEA I HLHIP (BERRIOZAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MENA EDERRA, MARIA BLANCA.

Ikastetxea: HUERTAS MAYORES HLHIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MITXELTORENA SANSIÑENA, ENARA.

Ikastetxea: LEKAROZ BHI (LEKAROZ).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MUNARRIZ BAZTERRECHEA, AINHOA.

Ikastetxea: BERNART ETXEPARE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

MURUGARREN FABO, RAQUEL.

Ikastetxea: C.P.E.I.P. LOS SAUCES-SAHATS (BARAÑÁIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

NAVARRO AMEZQUETA, ION.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

OLAVERRI AIBAR, ELISA.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

OLEA TRES, MARIA DALILA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

OROZ BRETON, MIREN NEKANE.

Ikastetxea: AMAIUR IKASTOLA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

OSES ASTIAZARAN, LEIRE.

Ikastetxea: ERLETA HLHIP (LEITZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

OSTIZ CABALLERO, MIREIA.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PASCUAL SAENZ, MARIA MERCEDES.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PATIÑO MATEO, PEDRO.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PEREZ LANDA, EDURNE.

Ikastetxea: ALAIZ BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PEREZ SANTOS, ANA MARIA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PINTO LASANTA, LETICIA.

Ikastetxea: LOS SAUCES-SAHATS HLHIP (BARAÑAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PRADILLA LARRAZ, ALMUDENA.

Ikastetxea: EL CASTELLAR HLHIP (ALESBES).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

PRIMICIA OLID, AINARA.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

RICO PEREZ, IGNACIO.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ROCA LLAMAS, ESTELA.

Ikastetxea: CATALINA DE FOIX HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, FRANTSESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

RODRIGUEZ LANDIVAR, IOSUNE.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO JAVIER LHIP (MENDABIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-FISIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ROMERO EGUIZABAL, ELIZABET.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

ROMERO JIMENEZ, MARIA ROSA.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

RUIZ ARRIAZU, GARBIÑE RITA.

Ikastetxea: TORRE MONREAL HBIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

RUIZ PEREZ, RICARDO.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SAEZ DEL RIO, MARIA YOLANDA.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SAN MARTIN NICOLAS, MARISOL.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SANCHEZ AGURRUZA, FERMIN JAVIER.

Ikastetxea: IRAIN HLHIP (IBILTARIA) (LESAKA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SANCHEZ ELIZONDO, MARIA.

Ikastetxea: VIRGEN BLANCA HLHIP (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SANCHEZ SANCHEZ, AMAIA.

Ikastetxea: VIRGEN BLANCA HLHIP (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SANTESTEBAN MARIÑELARENA, OIHANA.

Ikastetxea: SANDUZELAI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SANZ DE GALDEANO ICHASO, SUSANA.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK (LANPOSTURA ITZULTZEA).

SANZ MONASTERIO, IZASKUN.

Ikastetxea: ABARTZAZUKO HLHIP (IBILTARIA) (ABARTZUZA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

SUBIZAR GARRALDA, MARTIN.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA - FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

UGARTE BAZTAN, MARIA LEIRE.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

URDANIZ BERASAIN, MIKEL.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

URTASUN MARIÑELARENA, AINARA.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

UZQUEDA GARDE, MAITE.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

VALLE CRESPO, ANA RITA.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-ADMINISTRAZIO KUDEAKETAKO PROZESUAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

VIGORRA LOYARTE, LIDE.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

VILCHEZ PALACIO, ANA MARIA.

Ikastetxea: SAN BENITO HLHIP (MIRANDA ARGA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

VILLAMUZA MANSO, ANA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: BEHIN-BEHINEKOAK.

III. ERANSKINA

Praktikak

Maisu-maistren kidegoa eta erdi mailako irakaskuntzetako irakasleak

AGORRETA ARRAZUBI, JACKELINE.

Ikastetxea: LIZARRAKO IBP (LIZARRA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

AGUIRRE RODRIGUEZ, ELENA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA - FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

AISA GALAR, ROBERTO.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALDAVE COBOS, ANDREA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALFARO OZCARIZ, PATRICIA.

Ikastetxea: SANCHO III EL MAYOR BHI (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALFONSO GASPAR, MAITE.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALONSO RUIZ, MARIA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALTUNA OCHOTORENA, CRISTINA.

Ikastetxea: LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI (LARRAINTZAR).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALVAREZ MESA, RAQUEL.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ALZORRIZ DAROCA, IBAI.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ANSA ECEIZA, ARGIÑE.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ANTON AGRAMONTE, EMILIA.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

APESTEGUIA GOÑI, BEATRIZ.

Ikastetxea: SANCHO III EL MAYOR BHI (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ARAIZ ZUGASTI, IÑAKI.

Ikastetxea: SAN JUAN-DONIBANE IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ARAMENDIA JIMENEZ DE VICUÑA, IKER.

Ikastetxea: LIZARRAKO IBP (LIZARRA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ARANGUREN ARSUAGA, EVA.

Ikastetxea: EUNATE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOA.

ARBE ARANGUREN, EDER ANGEL.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARCOS MARTINEZ, MARIA CRISTINA.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARDAIZ MAÑERU, IRANZU.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARIAS GONZALEZ, VICTOR JAVIER.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARITIO SOLANA, REBECA.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARRANZ GUTIERREZ, SANDRA.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARRIZABALAGA MARDARAS, AIORA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARTAJO AYENSA, ANA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ARZOZ URROZ, AINHOA.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

AZKONA ARRAIZA, AITOR.

Ikastetxea: ASKATASUNA BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

AZPILICUETA SANZ, NURIA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

AZPILIKUETA ERRO, FABIOLA.

Ikastetxea: ASKATASUNA BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BANDRES NUIN, ITZIAR.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BAQUE GARJON, MAITANE.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BARQUERO ARILLA, PAULA.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BARRENA REBE, ALEX.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BARRENETXEA PASCUAL, SERGIO.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BELASKO ORTEGA, MIKEL TODOR.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BELTZA IGOA, EDURNE.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BEORLEGUI CRUZ, ANA MARIA.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BERAMENDI GARCIANDIA, MARIA TERESA.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BERASTEGI MARIÑELARENA, ZOILA.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BILBAO ATXAGA, OIHANA ENARA.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BLANCO DEL MORAL, PABLO.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BODEGO LOPEZ, ISABEL.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BUENO SESMA, MARIA TERESA.

Ikastetxea: SANCHO III EL MAYOR BHI (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BURDASPAR BASTERRA, AINARA.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

BURGUI EDERRA, BEATRIZ.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CABALLERO HERREROS, ROMUALDO.

Ikastetxea: REYNO DE NAVARRA DBHI (AZAGRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CABESTRERO ECHEVERRIA, MARIA PUY.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CABREJAS GOMEZ, SABRINA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CALDERON CALLEJAS, GORETTI.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CAMPAÑA MARTINEZ, ANTONIO JOSE.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CARRERA ESNAL, BEÑAT.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CASAS OSCOZ, MARIA ROSARIO.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CASTILLO GONZALEZ, MIGUEL.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CERRATO RUIZ, JAVIER.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CIORDIA JIMENEZ, MYRIAM.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CLEMENTE JIMENEZ, ESTIBALIZ.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CORTES ERICE, AMAIA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

CUÑADO GARCES, ANA.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DE LAS HERAS OSORNO, PATRICIA NOELIA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DE LUCAS DIAZ, DANIEL GIBRAN.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DEL BARRIO SANZ, JOSEBA.

Ikastetxea: ALAIZ BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DIAZ DE ZERIO MARIN, AITZIBER.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DIAZ LOINAZ, OLATZ.

Ikastetxea: ASKATASUNA BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DIEZ ASENJO, IZASKUN.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

DIEZ ESTEVAN, BLANCA LUISA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ECHARTE OSINAGA, MAIALEN.

Ikastetxea: AGOIZKO DBHI (AGOITZ).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ECHEVERRIA LOPEZ DE DICASTILLO, SARA.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

EIZAGUIRRE GARAYALDE, ENEKO.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ELCARTE SANZ, LEYRE.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ELIO JIMENO, JUAN IGNACIO.

Ikastetxea: SANCHO III EL MAYOR BHI (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ERASO GARCIA, MIRIAM.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ERRO OSES, MIKEL.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ESKISABEL AZANZA, ELISABETH.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FAGOAGA ECHARTE, ITXASO.

Ikastetxea: LEKAROZ BHI (LEKAROZ).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FERNANDEZ BELLOSO, FELIX.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA-SISTEMA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FERNANDEZ EZQUERRO, DAVID.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FERNANDEZ GARCIA, EVA.

Ikastetxea: LA PAZ DBHI (CINTRUÉNIGO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FERNANDEZ GONZALEZ, JULIA TERESA.

Ikastetxea: SAN JUAN-DONIBANE IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FERNANDEZ SEGURA, ENEKO.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FORONDA PASCUAL, JAVIER.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FRAILE CONTRERAS, LUCIA.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

FUENTE MALO, EVA MARIA.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GALVAN SANTANA, ALICIA ESTHER.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GANUZA QUEL, AITZIBER.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCES SERRANO, VIOLETA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA AZPIROZ, IÑIGO.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA GARCIA, MARIA EUGENIA.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA LOPEZ, AMAYA.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-SISTEMA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA MOLINA, CONSTANCIO JAVIER.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INFORMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA OSES, EDUARDO.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARCIA OSES, PABLO.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARMENDIA PEÑA, OIHANA.

Ikastetxea: C.I. HEZITZAILE ESKOLA IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GIZARTEAN ETA KOMUNITATEAN ESKU HARTZEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARRIDO RIVAS, EMILIO.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GARRO OZCOIDI, ANA INES.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GIL SARRATEA, NORA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GIL ZAZPE, XABIER.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOIKOETXEA BARRIOS, JAVIER.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOIKOETXEA CIA, EGIARTE.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOMEZ ARRIOLA, GABRIEL.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOMEZ PASTOR, AMAIA.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOMEZ VALDEMORO, ANA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GONZALEZ RUIZ DE LARRAMENDI, ANE.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOÑI MAYA, ARITZ.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOÑI RAZQUIN, ERKUDEN.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOÑI VISCARRET, ANA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GOROSKIETA SOLANO, VERONICA.

Ikastetxea: REYNO DE NAVARRA DBHI (AZAGRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

GORROTXATEGUI PASCAL, IÑIGO.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HERNANDEZ ECHARREN, DANIEL.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HERNANDEZ IMIRIZALDU, ANDREA.

Ikastetxea: TAFALLAKO IBP (TAFALLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GIZARTEAN ETA KOMUNITATEAN ESKU HARTZEA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HERNANDEZ REDONDO, ALICIA REBECA.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HERRERO ALDEA, NATALIA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HERREROS HERREROS, SERGIO.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HIJANO LOPEZ, JUAN ANTONIO.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HIPOLITO YUNTA, IDOIA.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HORCADA IRIARTE, PABLO.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HORCADA LOPEZ, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: HEZITZAILE ESKOLA IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GIZARTEAN ETA KOMUNITATEAN ESKU HARTZEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HUALDE BALLAZ, LEYRE.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HUARTE MATEO, DIEGO.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

HUERTA VELA, ANA RITA.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ICHASO ASTIZ, ANDREA.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IDOATE ECHARRI, SUSANA.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

INSAUSTI POZDECH, MAITE.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IRAZABAL ZUAZUA, ITZIAR.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IRIARTE VITORIA, BLANCA ESTHER.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IRIBARREN EDERRA, AINHOA.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IRIGOYEN ANCISAR, ITZIAR.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ (ELEANIZTUNA, FRANTSESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ITURRALDE ELICECHE, IÑIGO.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ITURRALDE ELICECHE, MIKEL.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ITURRALDE ELIZETXE, AMAIA.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IZQUIERDO JIMENEZ, FERNANDO.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IZQUIERDO VELASCO, LORETO.

Ikastetxea: JOAQUÍN ROMERA DBHI (MENDABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

JIMENEZ CELDRAN, JULIETA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

JIMENEZ RAMOS, JAVIER.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INFORMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

JIMENO GUEMBE, ROSA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

JURIO GOÑI, AITZIBER.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LACALLE GARRAZA, LAURA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LANGAS CAÑADA, CAROLINA.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LARRALDE ECHARTE, BEGOÑA.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LARRAMENDI RODRIGO, ENARA.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LARREA URTASUN, MAITE.

Ikastetxea: ALAIZ BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LARUMBE SAN MARTIN, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LASHERAS MURO, JAVIER.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LAZCOZ GAMBOA, MIKEL.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LEDESMA GARCIA, JESUS.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LOGROÑO CARRASCOSA, ISABEL.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LOPEZ GOÑI, OIHANA.

Ikastetxea: I.E.S. BIURDANA (PAMPLONA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LOPEZ JIMENEZ, LAURA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LOPEZ MAZO, CARMEN.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INFORMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LOS ARCOS GARCIA, VIRGINIA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

LUEZAS ALONSO, REBECA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MAGAÑA ANSO, EDURNE.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARCILLA SOBEJANO, VIRGINIA.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARCO BENGOECHEA, SILVIA.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARIN IRIGARAY, BEATRIZ.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ ASTIBIA, MAIALEN.

Ikastetxea: AMAZABAL BHI (LEITZA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ BENITO, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ DE LIZARRONDO LARUMBE, PATRICIA.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ GOMEZ, IVAN.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ JIMENEZ, IRENE.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ MARZO, NATALIA MARIA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MARTINEZ SEGURA, NURIA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MATUTE LATORRE, JUAN CARLOS.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MENIKA SARRIONANDIA, LAIENE.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MICHELTORENA ARRAZTOA, MARIA PILAR.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MONREAL AZCARATE, MIGUEL.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MONTENEGRO NUIN, HALADY.

Ikastetxea: ARTE ESKOLA (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MORENO VIDORRETA, EDUARDO.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MOYANO LABORDA, ANA MARTA.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

MUÑOZ ATUCHA, IRATI.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

NAGORE HERMOSO DE MENDOZA, ANDER.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

NAVAJAS BENITO, ENRIQUE VICTOR.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OCHANDORENA GRACENEA, IZASKUN.

Ikastetxea: LEKAROZ BHI (LEKAROZ).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OLORIZ URRIZA, ESTEBAN.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OLZA VICENTE, LIDIA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ORDUNA ABADIAS, LEIRE.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ORIA IRIARTE, ALICIA.

Ikastetxea: BURLADA FP IB (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ORNAT BURGUI, MIREN.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OROZKO EGILUZ, LORE.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ORTE GONZALEZ, MARTA.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ORTIZ GONZALEZ, MANUELA ANGELES.

Ikastetxea: LA PAZ DBHI (CINTRUÉNIGO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OTXOA IRIARTE, KOLDO.

Ikastetxea: AGROFORESTAL IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OUELHAZI OUELHAZI, KAIS.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OYAGA AZCONA, AINHOA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OYARBIDE IZAGUIRRE, MARIA JOSE.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

OZAETA ZUÑIGA, IKER.

Ikastetxea: TIERRA ESTELLA BHI (LIZARRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PALACIOS ABAD, ALBA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ AYERRA, MARIA CAMINO.

Ikastetxea: HEZITZAILE ESKOLA IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GIZARTEAN ETA KOMUNITATEAN ESKU HARTZEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ MARTINEZ, EUGENIA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INFORMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ ORONOZ, ILARGI.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ ZUDAIRE, XABIER.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PEREZ-NIEVAS LOPEZ DE GOICOECHEA, ANDRES.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PITILLAS PELLICER, IÑAKI.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PLAZA SANCHEZ, IONE.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

PUERTAS ORTIZ, JIMENA.

Ikastetxea: JOAQUÍN ROMERA DBHI (MENDABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

QUINTANO FERNANDEZ, BEGOÑA.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RAMIREZ ELIZONDO, MARIA CARMEN.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RAZQUIN YABAR, ANA GEMA.

Ikastetxea: IRUÑA-BIURDANA BHI

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

REDONDAS DELGADO, MARTA.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

REMESAL VILLAR, GRACIELA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RODRIGUEZ ARANA, ROSA GUADALUPE.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RODRIGUEZ GARCIA, CRISTINA.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RODRIGUEZ MERINO, ROBERTO.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

RODRIGUEZ TELLECHEA, ANDREA.

Ikastetxea: I.E.S.O. MENDAUR (DONEZTEBE / SANTESTEBAN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ROLDAN ARRONIZ, ARMANDO.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ROMAN PORTAS, MARIA LOURDES.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ROSAGARAI ARIZALA, DALIA.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SAGASTIBELZA IREGUI, XABIER.

Ikastetxea: I.E.S. BIURDANA (PAMPLONA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SAN SEBASTIAN DALSEME, RAFAEL ALEJANDRO.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SANCHEZ HERNANDEZ, ANA LILIA.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SANCHEZ PUENTE, SUSANA.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SANJULIAN MURILLO, MARCO RAMON.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SANZ CONDE, CRISTINA.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SANZ GARCIA, MARTA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SEGURA MICO, JORDI.

Ikastetxea: IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SERRANO CALVO, ARNALDO.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SERRANO DE RODRIGO, JUAN ANGEL.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SESMA SAENZ, ALICIA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SOLANO ECHEVERRIA, LEYRE.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SOLANO ORTEGA, JULIANA MARIA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SOMOZA PULIDO, CARMEN.

Ikastetxea: ALAIZ BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SORIANO SEGARRA, MARIA DEL LLEDO.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SOTO BARRON, JORGE.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SOTO ENERIZ, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: EUNATE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

SUBERVIOLA SANTOLALLA, MARIA DEL CARMEN.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

TABUENCA TOMAS, MARIA NIEVES.

Ikastetxea: LA PAZ DBHI (CINTRUÉNIGO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

TIRADO ALARCOS, PEDRO JOSE.

Ikastetxea: PRÍNCIPE DE VIANA HLHIP (ERRIBERRI).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

TOMBILLA MANZANEDO, JOSE MANUEL.

Ikastetxea: DEL CAMINO DBHI (VIANA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

TORRONTEGUI VILLATE, IRUNE.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

TORTOSA LOPEZ, ALBA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INFORMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

UKAR ARANA, CARLOS.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ULLATE OJER, EDUARDO.

Ikastetxea: MARQUÉS DE VILLENA BHI (MARTZILLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

USOZ ALDEA, ANDREA.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VELAZQUEZ PASQUIER, LUIS.

Ikastetxea: CASTEJÓNGO DBHI (CASTEJÓN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VENTURA VARELA, JOSE CARLOS.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VENZALA BASCOY, ELISABET.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VICENTE GUIJALBA, MARIA JOSEFA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VIDAL MORENO, RITA.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

VIGUIN LOPEZ, CRISTINA.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

YUSTES RUIZ DE ZUAZO, MARTA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ZABALETA ARTAZCOZ, VIRGINIA.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

ZUFIAURRE MENDOZA, GUILLERMO.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-EKONOMIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOAK.

IV. ERANSKINA

Zerbitzu eginkizunetan esleitutako destinoak

ACEDO FERNANDEZ, TOMAS CARLOS.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

ACEDO LOPEZ, MARIA DOLORES.

Ikastetxea: DOÑA MAYOR DE NAVARRA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ADRIAN RIVAS, MARTA.

Ikastetxea: SAN PEDRO HLHIP (MUTILOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

AGRAMONTE OCHOA, BEATRIZ.

Ikastetxea: IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA-TAFALLA ().

Lanpostua: ILZ-KO ZUZENDARIA-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ALAMAN GALAR, TERESA.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MATEMATIKA (DBH) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALBA SALABERRIA, JOSEBA ANDONI.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO IRAKASLEAK-EUSKARA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALBENIZ ORDOYO, ELIANA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALCAZAR MILAGRO, CARLOS CLEMENTE.

Ikastetxea: ENERGIA BERRIZTAGARRIEN GOI MAILAKO IB (IMARKOAIN).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK ETA AUTOMATIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALDAZ IGOA, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (GAZTELANIA)-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ALFONSO AMEZUA, SILVIA.

Ikastetxea: BARDENAS REALES DBHI (CORTES).

Lanpostua: IKASKETABURUA-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ALMENAR NAVERAC, ELSA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALONSO CEA, AMAYA.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALTADILL IZURA, AINHOA.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALTUNA MENDIZABAL, JON.

Ikastetxea: ARAXES HLHIP (BETELU).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ALZUART OTEIZA, BEATRIZ.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ANDIA CELAYA, LUIS ALBERTO.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: ZUZENDARIA-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ANDION IBAÑEZ, ESTHER.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (DBH)-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

APESTEGUI URIZ, BLANCA NIEVES.

Ikastetxea: JOSE M.ª IRIBARREN HOHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

ARDAIZ ALDAZ, MARIA NIEVES.

Ikastetxea: URRACA REINA HLHIP (ARTAXOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

ARISTREGUI HUARTE, SONIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ARISTU NOAIN, ELISA.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, FRANTSESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ARIZ CIA, AMAYA.

Ikastetxea: SAN JORGE I HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

ARIZMENDI GAZTAÑAGA, GARAZI.

Ikastetxea: OIHANZABAL HLHIP (JAUNTSARATS).

Lanpostua: IDAZKARIA-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: OIHANZABAL HLHIP (JAUNTSARATS).

Lanpostua: IDAZKARIA-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ARMENDARIZ IRIGOYEN, CESAR.

Ikastetxea: OTSAGABIKO HLHIP (IBILTARIA) (OTSAGABIA).

Lanpostua: IDAZKARIA-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ARRAIZA ORDOQUI, IZASKUN.

Ikastetxea: JOAKIN LIZARRAGA HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

ARRESE VILLANUEVA, PEDRO MARTIN.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

ASENSIO IGOA, ARANTZAZU.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (NOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ASURMENDI AZCONA, MARIA PILAR.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2018/09/02.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/03. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ASURMENDI VIAÑO, MARIA DOLORES.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

AYUCAR PELLEJERO, PILAR.

Ikastetxea: ITURRAMA HLHIP (ITURRAMA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

AZKONA LOPEZ, OIHANE.

Ikastetxea: ERRENIEGA HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

AZORIN MARTIN, PALOMA.

Ikastetxea: JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ HLHIP (MENDIGORRIA).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

AZPIROTZ ARANGOA, JOSUNE.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BARANGUAN ZOZAYA, MARIA BEGOÑA.

Ikastetxea: JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ HLHIP (MENDIGORRIA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

BAZTAN SEGURA, BELEN.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. HAUTETSIA.

BEA LLORENTE, FABIOLA.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

BEA SANCHEZ, JORGE FRANCISCO.

Ikastetxea: SAN JUAN-DONIBANE IB (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

BERANGO GARCIA, YOLANDA.

Ikastetxea: EULZA HLHIP (BARAÑAIN).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

BERRADE LEZA, JAIME.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNA-KONPOSIZIOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BEZUNARTEA OROZ, MAITE.

Ikastetxea: CATALINA DE FOIX HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

BIDART GOÑI, JOXEMARI.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BLANCO LOS SANTOS, PEDRO JOSE.

Ikastetxea: SAN JUAN HLHIP (IRUNBERRI).

Lanpostua: ZUZENDARIA-GORPUTZ-HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

BORRUEL ALVAREZ DE EULATE, EVA.

Ikastetxea: EULZA HLHIP (BARAÑAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BOSQUE ARAN, BEGOÑA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BOSQUE BECANA, RUT.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2022/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

BUENO RODRIGUEZ, SUSANA.

Ikastetxea: JOSE MARÍA DE HUARTE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

BURGALETA SAEZ, ROSA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CATALAN HIGUERAS, MARIA CARMEN FELICITAS.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CELIGÜETA LIZARRAGA, MARIA.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CERRON PEREZ, ILDEFONSO JOSE LUIS.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO KATEDRADUNA-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CIENFUEGOS MARTINEZ, ANA.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CONEJO SALGUERO, EMILIA.

Ikastetxea: EL CASTELLAR HLHIP (ALESBES).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2022/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

CROCCOLINO RUFFINI, FRANCESCA.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK-GANBERA MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

CUELLAR ISO, MARIA CANDELAS.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

DE BIURRUN BAQUEDANO, CLARA ELENA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

DE MIGUEL DE VICENTE, JULEN.

Ikastetxea: ZUBIARTE EUSKALTEGIA (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA HELDUENTZAT EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

DE ZIA SAN MARTIN, XABIER.

Ikastetxea: ESPETXEA (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

DELGADO SOLA, MARIA ARANZAZU.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA

ECHAVARRI SARASOLA, RAQUEL.

Ikastetxea: AZPILKUETAKO HLHIP (AZPILKUETA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

EGAÑA GORRAIZ, JOSE JAVIER.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURU ALBOKOA (GAUEKOA)-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURU ALBOKOA (GAUEKOA)-INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2022/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ELIZALDE BEORLEGUI, JOSE JOAQUIN.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

ERKIZIA IRATZOKI, MIRIAN.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ERREA VIZCAY, MAITE.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (NOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ESEVERRI CASTIELLA, MARIA MILAGROSA.

Ikastetxea: PRÍNCIPE DE VIANA HLHIP (ERRIBERRI).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (DBH)-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ESPARZA ENCINA, JOSE MARIA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: D) ZERBITZU EGINKIZUNAK. SALBUESPENEKO ARRAZOIAK ETA PREMIA HANDIKOAK.

ESPINOSA MARTINEZ, AMAIA.

Ikastetxea: ERRENIEGA HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: IDAZKARIA-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ESQUISABEL MARTINEZ DE MORENTIN, ANA MARIA.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: IKASKETABURUA-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ESTEBAN MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ESTEBAN RODERO, MARIA TERESA.

Ikastetxea: PLAZA DE LA CRUZ BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

ESTEVEZ SOBA, ROBERTO CARLOS.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: IDAZKARIA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ETAYO SALAZAR, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ETXARTE BUEZO, OIHANA.

Ikastetxea: SAN ESTEBAN HLHIP (ERRO).

Lanpostua: ZUZENDARIA-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ETXEBERRIA GARCIA, NEREA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

FERNANDEZ GONZALEZ, MARTA.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: VICEDIRECTOR/A-INGLÉS EN CASTELLANO.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

FIGOLS LOPEZ, JESUS.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

FUENTES IRIARTE, ANDRES.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA INGELESEZ).

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GALFARSORO CRESPO, ITSASNE.

Ikastetxea: DOMINGO BADOS HLHIP (OLAZTI).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GARATE SAEZ, FRANCISCO JAVIER.

Ikastetxea: JOSE M.ª IRIBARREN HOHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUEN INGELESA, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

GARBAYO AGREDA, IÑIGO.

Ikastetxea: LA PAZ DBHI (CINTRUÉNIGO).

Lanpostua: IKASKETABURUA-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GARBAYO SENOSIAIN, MIREN.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GARCIA GOBEO, FERMIN.

Ikastetxea: ESPETXEA (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GARCIA MENDIVE, ROSA.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

GARRIDO GONZALEZ, MARIA INES.

Ikastetxea: BUZTINTXURI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIAREN ALBOKOA-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GAUDES BRUALLA, NOELIA.

Ikastetxea: SANTA VICENTA MARÍA HLHIP (CASCANTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GIL ALLUE, DAVID.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: IDAZKARIA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GIL LOPEZ, IKER.

Ikastetxea: MENDAUR DBHI (DONEZTEBE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GONZALEZ ELIZALDE, CLARA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. HAUTETSIA.

GONZALEZ GARCIA, CRISTINA.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GONZALEZ HERNANDEZ, NURIA.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (ORKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

GONZALEZ MARTINEZ, IVAN.

Ikastetxea: AZPILAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-GORPUTZ- HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GONZALEZ REGUERA, LUCIA.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GONZALEZ SUALDEA, ANDRES.

Ikastetxea: BARAÑAIN BHI (BARAÑAIN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

GORRIZ GONZALEZ, FRANCISCO.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GRELA SADA, IDOIA.

Ikastetxea: TAFALLAKO IBP (TAFALLA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO IKASGELETAN, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GURBINDO GIL, BEATRIZ.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

GURREA GARCIA, MARIA PILAR.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

HARANBURU KARRERA, IMANOL MIRENA.

Ikastetxea: IRUÑEKO HEO (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA - EUSKARA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

HERNAN MENDIBE, ION.

Ikastetxea: ALTSASU BHI (ALTSASU).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. HAUTETSIA.

HUARTE RODRIGUEZ, DANIEL.

Ikastetxea: VIRGEN DEL CAMINO IBP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2022/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

HUMANES LUNA, MIGUEL ANGEL.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

IRIARTE OSES, NORA.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: EIBZ-KO ZUZENDARIA - EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

IRIBARREN DOMINGUEZ, LAURA.

Ikastetxea: PEDRO DE ATARRABIA DBHI (ATARRABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

IZU BELLOSO, YOLANDA.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA (DBH) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

JACOSTE SAEZ, ANA JOSE.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

JASO MUTILVA, YOLANDA.

Ikastetxea: VIRGEN BLANCA HLHIP (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

JAUREGUI IDOATE, AINHOA.

Ikastetxea: MENDIALDEA iI HLHIP (BERRIOZAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

JIMENEZ BENITO, ANA BELEN.

Ikastetxea: TERESA BERTRÁN DE LIS HLHIP (CADREITA).

Lanpostua: IDAZKARIA-KULTUR GUTXIENGOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

JIMENEZ GOYA, MARIA.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-LEKAROZ ().

Lanpostua: ILZ-KO ZUZENDARIA-FILOSOFIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

JIMENEZ JIMENEZ, RODRIGO.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

JIMENEZ TOMASENA, MIREN PAKENE.

Ikastetxea: ANDRES NARBARTE XALTO HLHIP (GOIZUETA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: D) ZERBITZU EGINKIZUNAK. SALBUESPENEKO ARRAZOIAK ETA PREMIA HANDIKOAK.

JIMENO EGUINOA, ANA.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (GAZTELANIA)-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

JORAJURIA ELIZONDO, DIEGO.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

JUANENA PETRIRENA, JOSU.

Ikastetxea: ATAKONDOA HLHIP (IRURTZUN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

JURIO BURGUI, SONIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

LAKAR IRAIZOZ, MAITE.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

LANDA ARCHANCO, EKINTZA.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (DBH)-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

LASPIDEA ARNEDO, IMANOL.

Ikastetxea: DONAPEA IBP (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

LATORRE LECHA, MARIA ESTER.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (DBH)-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

LERIN ZAPATER, GEMMA.

Ikastetxea: BUZTINTXURI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

MADINABEITIA ORTIZ DE LAZCANO, JESUS.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIORDEA-LATINA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

MAIZ GOÑI, MIRARI.

Ikastetxea: TOKI ONA BHI (BERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

MAIZA ESEVERRI, XABIER.

Ikastetxea: NUESTRA SRA. DEL ROSARIO HLHIP (SARTAGUDA).

Lanpostua: IDAZKARIA-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

MARCHITE ARES, MARIA FRANCISCA.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MARCO ORDEN, ANA.

Ikastetxea: VALLE DEL EBRO BHI (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MARQUES RODRIGUEZ, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: MONTE SAN JULIÁN HLHIP (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. HAUTETSIA.

MARTIN AYLLON, MARIA DEL MAR.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

MARTINEZ DE ZUÑIGA LECUMBERRI, SILVIA.

Ikastetxea: CAMINO DE SANTIAGO HLHIP (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

MARTINEZ TORRES, JESUS.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MEDRANO GARCIA, MARIA ASCENSION.

Ikastetxea: ALFONSO X EL SABIO HLHIP (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MOLINA FERNANDEZ, FRANCISCA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-ADMINISTRAZIO KUDEAKETAKO PROZESUAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

MONREAL SAEZ, MARIA PILAR.

Ikastetxea: GARCÍA GALDEANO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MONTERO AGUADO, ELISA ISABEL.

Ikastetxea: ANDRÉS MUÑOZ GARDE HBIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MORENO MORENO, BERTA MARIA.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK-MUSIKOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

MUGA GUILLEN, BEATRIZ.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

NAVARRO CERDAN, ALICIA.

Ikastetxea: JUAN DE PALAFOX HLHIP (FITERO).

Lanpostua: IKASKETABURUA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

NUÑEZ ALDAZ, MAITE.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO IRAKASLEAK-EUSKARA EUSKARAZ (ELEANIZTUNA, ALEMANA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

OBREGOZO ISTILART, PEIO.

Ikastetxea: UHARTEKO BHI (UHARTE).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOA-MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK GAZTELANIAZ

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. HAUTETSIA.

OJER PEREA, RAUL.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

OLORIZ GOÑI, ADRIANA.

Ikastetxea: HERMANAS URIZ PI HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

OMATOS SORIA, BEGOÑA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ORTEGA LOPEZ, MARIA PURIFICACION.

Ikastetxea: MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2022/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

OTEIZA PIERA, MIREN.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

PALACIN MARTICORENA, ALICIA.

Ikastetxea: VALLE DE ARAGON DBHI (ZARRAKAZTELU).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

PAZ PEDREIRA, MARIAN.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (EUSKARA) - PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: BERRIOZARKO DBHI (BERRIOZAR).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (EUSKARA) - PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

PEÑA MARTINEZ, ROSA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO IKASGELETAN, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

PERCAZ GORDILLO, IZASKUN.

Ikastetxea: EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

PETRIZAN IRIARTE, ESTEBE.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

PICALLO GUEMBE, ALSIRA.

Ikastetxea: SAN JORGE I HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

PICALLO TORO, SYLVIA.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/02. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

PIQUER LAPUERTA, EDUARDO.

Ikastetxea: HERMANAS URIZ PI HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-FISIKA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

PIRIZ GONZALEZ, EVA MARIA.

Ikastetxea: EGA BHI (SAN ADRIÁN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

PRIETO PRIETO, MARIA LUISA.

Ikastetxea: RÍO ARGA HLHIP (BERBINTZANA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2022/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

RECALDE AMATRIAIN, MARIA CONSUELO.

Ikastetxea: JOSE M.ª IRIBARREN HOHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

REPARAZ PEREZ, AINHOA.

Ikastetxea: DOS DE MAYO HLHIP (CASTEJÓN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

REY GORRAIZ, MARIA FLORENCIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

RIBES ASINS, VICENTE JAVIER.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK-TRONPETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

RIPODAS HERMOSO DE MENDOZA, MIKEL.

Ikastetxea: IPARRALDE DBHI (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

RUIZ DE ERENCHUN BALLESTEROS, AMAIA.

Ikastetxea: ARRANO BELTZA HLHIP (IBILTARIA) (ITURMENDI).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SAGÜES OROZ, MARIA.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SALAVERRIA LOYARTE, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: ANDRES NARBARTE XALTO HLHIP (GOIZUETA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

SALVADOR ERCILLA, ELVIRA.

Ikastetxea: NAVARRO VILLOSLADA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SALVATIERRA GARCIA, MARIA CONCEPCION.

Ikastetxea: JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP (AZKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

SAN MARTIN ERVITI, MARIA LUISA.

Ikastetxea: ITURRAMA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

SANCHEZ BARRICARTE, MARIA PILAR.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: IDAZKARIA-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

SANCHEZ ESCOBAR, CAROLINA.

Ikastetxea: SAN PEDRO HLHIP (MUTILOA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SANCHEZ LEON, ANTONIO.

Ikastetxea: MARDONES Y MAGAÑA HLHIP (MURCHANTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SANSIÑENA VERGARA, MIGUEL.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNA-TRONBOIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SANTANO ZABALA, JUAN PABLO.

Ikastetxea: SAN DONATO HLHIP (ETXARRI ARANATZ).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

SANTESTEBAN EUGUI, GORKA.

Ikastetxea: HEGOALDE IKASTOLA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SANTOS TAMBO, MARIA PILAR.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-TUTERA ().

Lanpostua: ZUZENDARIA-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

SANZ ASIN, EDURNE.

Ikastetxea: GABRIEL VALENTÍN CASAMAYOR HLHIP (ITINERANTE) (OIBAR).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

SENOSIAIN MIKELEZ, FERNANDO.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SERRANO ZUECO, ELENA.

Ikastetxea: CERRO DE LA CRUZ HLHIP (CORTES).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

SESMA URZAIZ, FERNANDO.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK-KLARINETEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SIMON CORNAGO, ANA ISABEL.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: B) ZERBITZU EGINKIZUNAK. OSASUN ARRAZOIAK.

SOLA BERBERENA, LEYRE.

Ikastetxea: AZPILAGAÑA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

SOLADANA GUIBERT, MARIA ANA.

Ikastetxea: HEZITZAILE ESKOLA IB (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO IKASGELETAN, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SOLANO ORTEGA, JULIANA MARIA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SUBIZA IRIBARREN, ESTIBALIZ.

Ikastetxea: FP LUMBIER IBP (IRUNBERRI).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

SUBIZAR GARRALDA, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

SUCUNZA LAZCANO, TOMAS.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

TAINTA SANCHEZ, PATRICIA.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

TORRE CARRETERO, ROMAN.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIORDEA-MUSIKA GAZTELANIAZ (ELEANITZA, INGELESEZ).

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2021/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

TORREGARAY LARRUSCAIN, EDURNE.

Ikastetxea: NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA-ESTNA IB (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO IKASGELETAN, GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

TORRES ANTON, MARIA JOSE.

Ikastetxea: PABLO SARASATE BHI (LODOSA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

TORRON VARELA, SANDRA.

Ikastetxea: ZIZUR BHI (ZIZUR NAGUSIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

USACH ALDAZABAL, BEGOÑA LAURA.

Ikastetxea: MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB (IRUÑA).

Lanpostua: VICEDIRECTOR/A-INGLÉS EN CASTELLANO.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

USANDIZAGA ZABALEGUI, ITZIAR.

Ikastetxea: HEZKUNTZAKO IKUSKAPEN ZERBITZUA ().

Lanpostua: IKUSKATZAILEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK-IKUSKAPENA.

VAZQUEZ GALAN, JUAN JOSE.

Ikastetxea: MENDILLORRI BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIAREN ALBOKOA (DBH EGOITZA)-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

VAZQUEZ PARADELA, SABELA.

Ikastetxea: IBAIALDE BHI (BURLATA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: F) ZERBITZU EGINKIZUNAK SEME EDO ALABA ADINGABEA ZAINTZEKO.

VILLAFRANCA GARCIA, ROSA MARIA.

Ikastetxea: ALHAMA BHI (CORELLA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-TEKNOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

VILLANUEVA LIRAS, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: NHBBZ-KO ZUZENDARIA-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ZABALZA DIEZ, JOAQUIN MARIA.

Ikastetxea: NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA (IRUÑA).

Lanpostua: MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK-KONPOSIZIOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ZABALZA ESQUIROZ, SARA.

Ikastetxea: RIBERA DEL ARGA BHI (AZKOIEN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ZABALZA HERMOSO DE MENDOZA, IRENE.

Ikastetxea: PADERBORN VICTOR PRADERA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK.

ZAFRA JANDULA, MIGUEL.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/06/30.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

Ikastetxea: SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: A) ZERBITZU EGINKIZUNAK. ANTOLAKETAKO ARRAZOIAK. ZUZENDARITZA KARGUAK.

ZUDAIRE DE ACHA, MARIA REYES.

Ikastetxea: VIRGEN BLANCA HLHIP (UHARTE).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2019/08/31.

Arrazoia: D) ZERBITZU EGINKIZUNAK. SALBUESPENEKO ARRAZOIAK ETA PREMIA HANDIKOAK.

V. ERANSKINA

A.–Entzumen eta Hizkuntzako Programa, eskualdean

1. ABIZENA

2. ABIZENA

IZENA

ESKUALDEA

BETETZEN DUEN LANPOSTUA

BERTAKO HIZKUNTZA

Alzorriz

Armendariz

Mirian Sagrario

Tafallako eskualdea

61-ERRIBERRI, PRÍNCIPE DE VIANA HLHIP-C -01 [Ibiltaria] Zeinuen Hizkuntzako 3 profila, joan behar du Pitillasko IPra (saio 1), Entzumena eta Hizkuntza gaztelaniaz, eta Pitillasko IPra (3 saio), Pedagogia Terapeutikoa gaztelaniaz Pedagogia Terapeutikoarekin, gaztelaniaz, 3 saio

Gaztelania

Andres

Salinas

Ana

Iruñeko eskualdea

14-BERIAIN, HLHIP–C-01 Haur Hezkuntzan laguntza emanez

Gaztelania

Aristregui

Huarte

Sonia

Zona Tafalla

51-MENDIGORRIA, JULIÁN MARÍA ESPINAL OLCOZ HLHIP.-C-01 Pedagogia Terapetikoarekin, gaztelaniaz, 10 saio, Ikaskuntza Komunitatea Programa

Gaztelania

Azagra

Azagra

Maria Juliana

Tuterako eskualdea

24-CASTEJÓN-DOS DE MAYO HLHIP-C

Gaztelania

Berzal

Senosiain

Raquel

Irunberriko eskualdea

111-ZANGOZA-LUIS GIL HLHIP-C

Gaztelania

Campo

Balduz

Rebeca

Tafallako eskualdea

106-AZKOIEN, JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP.-C-01 Pedagogia Terapetikoarekin, gaztelaniaz, 3 saio

Gaztelania

Garcia

Gamarra

Mercedes

Lizarrako eskualdea

9-AZAGRA, FRANCISCO ARBELOA HLHIP-C-01 Gutxiengoekin, gaztelaniaz

Gaztelania

Gonzalez

Sagües

Juan Manuel

Iruñeko eskualdea

96-IRUÑA, SAN FRANCISCO HLHIP-E-01 Entzumena eta Hizkuntza gaztelaniaz, 15 saio, Inklusio Proiektuak

Euskara

Heras

Romero

Carmen

Tafallako eskualdea

50-MARTZILLA, SAN BARTOLOME HLHIP-C-01 [ibiltaria] [23 ordu] Funesko Elías Terés IPra joan behar du, 10 saio.

Gaztelania

Imaz

Jimenez

Begoña

Tuterako eskualdea

124-TUTERA, TORRE MONREAL HBIP.-C-02 Pedagogia Terapetikoarekin, gaztelaniaz

Gaztelania

Jimenez

Tomasena

Miren Pakene

Irunberriko eskualdea

37-GARRALDA, NUESTRA SRA. DE ORREAGA HLHIP-E-01 [ibiltaria], joan behar du Aurizperriko Auzperri IPra (2 saio) eta Erroko San Esteban IPra (4 saio) eta Aurizko IPra (2 saio) eta Otsagabiko IPra (7 saio) eta Luzaideko IPra beharren arabera

Euskara

Lasala

Fernandez

Marta

Iruñeko eskualdea

72-IRUÑA, BUZTINTXURI HLHIP-C-01 Pedagogia Terapeutikoa, gaztelaniaz, 4 saio, Metodologia kontsultatu behar da ikastetxean

Gaztelania

Malangre

Vera

Begoña

Iruñeko eskualdea

86-IRUÑA, MENDILLORRI HLHIP-C-02 Hezkuntza Bereziko profila

Gaztelania

Marin

Santano

Laura

Lizarrako eskualdea

4-ANDOSILLA, VIRGEN DE LA CERCA HLHIP-C-false-01 Gutxiengoekin, gaztelaniaz, laguntza emanez lehen hezkuntzan, Inklusio Proiektua

Gaztelania

Perez

Laco

Francisco Javier

Iruñeko eskualdea

78-IRUÑA, ERMITAGAÑA HLHIP-C

Gaztelania

Val

Elcarte

Maria

Lizarrako eskualdea

47-LERIN, DOÑA BLANCA DE NAVARRA HLHIP-C-01 [ibiltaria] [14 ordu] joan behar du Deikazteluko Virgen de Nievas IPra (2 saio) eta Alloko La Cruz IPra (6 saio)

Gaztelania

Viana

Celaya

Oscar

Zona Pamplona

5-ANTSOAIN, EZKABA HLHIP-E-01 Pedagogia Terapeutikoarekin, euskaraz, 3 saio

Euskara

Zabalza

Hermoso de Mendoza

Irene

Iruñeko eskualdea

58-NOAIN, SAN MIGUEL HLHIP-C-01 Inklusio Proiektua

Gaztelania

B.–Egoera ahulean dauden ikasleei laguntzeko programa

1. ABIZENA

2. ABIZENA

IZENA

ESKUALDEA

BETETZEN DUEN LANPOSTUA

BERTAKO HIZKUNTZA

Alcala

Liberal

David

Tafallako eskualdea

27-FALTZES, DOÑA ALVARA ALVAREZ HLHIP-C-01 Inklusio proiektua. Kontsultatu metodologia ikastetxean.

Gaztelania

Herrero

Cosgaya

Araceli

Iruñeko eskualdea

49-IRUÑA, CARDENAL ILUNDAIN HLHIP-C

Gaztelania

Lopez

Gorrochategui

Maria Milagros

Lizarrako eskualdea

2-ANDOSILLA, VIRGEN DE LA CERCA HLHIP-C -01 Inklusio Proiektua

Gaztelania

Marin

Velasco

Maria Jesus

Iruñeko eskualdea

58-IRUÑA, MENDILLORRI HLHIP-C

Gaztelania

Otero

Rodriguez

Maria Lucia

Lizarrako eskualdea

25-LIZARRA, REMONTIVAL HLHIP-C-01 PROArekin, Inklusio Proiektua

Gaztelania

Rey

Gorraiz

Maria Florencia

Iruñeko eskualdea

54-IRUÑA, GARCIA GALDEANO HLHIP-C-01 PROArekin, Ikaskuntza Komunitatea Programa

Gaztelania

Sarrias

Escors

Maria Begoña

Lizarrako eskualdea

37-MENDABIA, SAN FRANCISCO JAVIER HLHIP-C

Gaztelania

Urtasun

Gascue

Maria Lourdes

Iruñeko eskualdea

57-IRUÑA, JOSE MARIA DE HUARTE HLHIP-C-02 Laguntza emanez Haur Hezkuntzan (6 saio), Inklusio Proiektua

Gaztelania

VI. ERANSKINA

Maisu-maistren kidegoa eta erdi mailako irakaskuntzetako irakasleak

Aurretiaz bukatutako zerbitzu eginkizunak

ARMENDARIZ IRIGOYEN, CESAR.

Ikastetxea: OTSAGABIKO HLHIP (OTSAGABIA).

Lanpostua: IDAZKARIA-MUSIKA EUSKARAZ.

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

ARMENDARIZ NAVARRO, MERCEDES.

Ikastetxea: VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: IDAZKARIA-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/09/02.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

BERANGO GARCIA, YOLANDA.

Ikastetxea: EULZA HLHIP (BARAÑAIN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

CANO GARCIA, JOSE ANTONIO.

Ikastetxea: HERMANAS URIZ PI HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

ETAYO SALAZAR, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIORDEA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2015/07/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

FUENTES IRIARTE, ANDRES.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA INGELESEZ).

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

GARRIDO GONZALEZ, MARIA INES.

Ikastetxea: BUZTINTXURI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIAREN ALBOKOA-HAUR HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

GONZALEZ IBARRA, MARIA LOURDES.

Ikastetxea: IRUÑEKO UHEO (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2016/09/01. Noiz arte: 2018/09/01.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

IRAOLA SAEZ DE ALBENIZ, MARIA DE LOS REYES.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

ISTURIZ YOLDI, MARIA FATIMA.

Ikastetxea: CASTEJÓNGO DBHI (CASTEJÓN).

Lanpostua: IKASKETABURUA-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/04/08.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

OLORIZ GOÑI, ADRIANA.

Ikastetxea: HERMANAS URIZ PI HLHIP (SARRIGUREN).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (ELEANIZTUNA)-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

SANTANA SAENZ, MARIA ISABEL.

Ikastetxea: ARTE ESKOLA (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIA-GORPUTZ-HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

TORRE CARRETERO, ROMAN.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: ZUZENDARIORDEA-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/07/01. Noiz arte: 2018/06/30.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA BESTE ZERBITZU EGINKIZUN BAT IZATEAGATIK.

TURMO GUTIERREZ, ISABEL CATALINA.

Ikastetxea: BENJAMÍN DE TUDELA BHI (TUTERA).

Lanpostua: IKASKETABURUAREN ALBOKOA (DBH)-MATEMATIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2017/09/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

TURRILLAS TIHISTA, SANTIAGO.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: IKASKETABURUA-FISIKA ETA KIMIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2015/07/01. Noiz arte: 2018/08/31.

Arrazoia: AURRETIAZ BUKATZEA.

VII. ERANSKINA

Deialdiak

Maisu-maistren kidegoa eta erdi mailako
irakaskuntzetako irakasleak

AGUDO ARRARAS, EVA.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-IRUÑA ().

Lanpostua: ILZ-KO AHOLKULARIA-GAZTELANIA ETA LITERATURA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

AGUIRRE EGUARAS, ITSASO.

Ikastetxea: BUZTINTXURI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ALBIZU GABARI, AMAIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ALONSO MENENDEZ, MARIA.

Ikastetxea: BURLADA FP IB (BURLATA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-ILE-APAINKETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ALVAREZ IRARRETA, MARIA DE LA ALMUDENA.

Ikastetxea: DEL CAMINO DBHI (VIANA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA (BHI-DBHI) GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ARDANAZ AICUA, JULIANA ISABEL.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ARREGUI LASA, AMAIA.

Ikastetxea: RAIMUNDO LANAS HLHIP (MURILLO EL FRUTO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

AVELLANA BONO, CELIA.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MUSIKA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

BAÑOS AYESA, MARIA IDOYA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

BARBARIN MARQUINEZ, MARIA BEGOÑA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

BASURTO LUZURIAGA, MIREN GARBIÑE.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

BESADA PORTO, FELIPE.

Ikastetxea: FÉLIX URABAYEN NHBHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EKONOMIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

BLASCO LLORENTE, MARIA ROSANA.

Ikastetxea: REYNO DE NAVARRA DBHI (AZAGRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FRANTSESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

CARRICAS GARCIA DE LA VEGA, MIREN IDOIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

CEBOLLADA KREMER, ALBERTO.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

CERVERA LECUMBERRI, JOSE ANGEL.

Ikastetxea: ETI IBP (TUTERA).

Lanpostua: LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK-EKIPO ELEKTRONIKOAK GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

CRESPO VAZQUEZ, BEATRIZ.

Ikastetxea: SANTOS JUSTO Y PASTOR HLHIP (FUSTIÑANA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

DE LOS RIOS MARIN, FEDERICO JOSE LUIS.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-FILOSOFIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

DE SANTISTEBAN COMINO, LUISA MARIA.

Ikastetxea: JULIO CARO BAROJA BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK BIOLOGIA ETA GEOLOGIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

DE ULIBARRI DEL PORTILLO, MARIA TERESA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

DEL ALAMO AREVALO, AMPARO.

Ikastetxea: JOAQUÍN ROMERA DBHI (MENDABIA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-MARRAZKETA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

DOMINGUEZ MARTI, MARIA DOLORES.

Ikastetxea: GARCÍA GALDEANO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ESLAVA GARIJO, MARIA ELENA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ESPARZA SAEZ, MARIA TERESA ISABEL.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

GARCIA ELIZARI, ITZIAR.

Ikastetxea: PADRE MORET-IRUBIDE BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

GONZALEZ ARBELOA, MARIA DOLORES.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

GUTIERREZ MONESCILLO, SARA.

Ikastetxea: SANTA BARBARA HLHIP (ELO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

HUICI URMENETA, MARIA CAMINO.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-ESPARRU SOZIOLINGUISTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

IRAZUSTA ZARRA, AMAIA.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

LAQUIDAIN IMIRIZALDU, LUIS JAVIER.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

LERGA JIMENEZ, MARIA NIEVES.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

LOPEZ GIMENO, MARIA VICTORIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

LOPEZ PEREZ, MARTA.

Ikastetxea: BASOKO BHI (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-INGELESA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

MARAVI ARTIEDA, PABLO.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

MARIN SANTANO, YOLANDA.

Ikastetxea: GARCÍA GALDEANO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

MARTINEZ ESCUCHURI, MARIA PILAR.

Ikastetxea: DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ HLHIP (FALTZES).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

MORENO SOLANA, AINARA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

MUGIRO SORABILLA, MARIA PURIFICACION.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

NAVARRO BALAGUER, SANDRA ASUNCION.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-HEZKUNTZA ORIENTABIDEA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

OLASAGARRE MENDINUETA, YOLANDA.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

PARDO DEL BURGO, RAQUEL.

Ikastetxea: SAN MIGUEL HLHIP (NOAIN).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-GORPUTZ HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

RAMOS DE AGUEDA, OFELIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

RAZQUIN TELLERIA, JOSE MANUEL.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-IRUÑA ().

Lanpostua: ILZ-KO AHILKULARIA-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ROS GARRIDO, ALBA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ROYO LIZARBE, ESTHER.

Ikastetxea: SANTA BARBARA HLHIP (ELO).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ (ELEANIZTUNA, INGELESA).

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

SANCHEZ BLANCO, SILVIA.

Ikastetxea: SAN FRANCISCO HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

SANTESTEBAN EZCURRA, ISABEL.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

SARA PEREZ, IDOIA.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-IRUÑA ().

Lanpostua: ILZ-KO AHOLKULARIA-HAUR HEZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2018/09/06.

Arrazoia: DEIALDIA.

SARASUA SAUTUA, ADIRANE.

Ikastetxea: IBARBERRI HLHIP (LEKUNBERRI).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ATZERRIKO HIZKUNTZA: INGELESA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

SEBASTIAN DEL CERRO, LUIS VICENTE.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

SUBIRAN PEREZ, IGNACIO.

Ikastetxea: REYNO DE NAVARRA DBHI (AZAGRA).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-GAZTELANIA ETA LITERATURA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

TANCO GOÑI, NURIA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

URDANIZ OYARZUN, VIRGINIA.

Ikastetxea: BUZTINTXURI HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-EUSKARA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

URRA BARANDIARAN, AINHOA.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

URROZ GOICOECHEA, ORREAGA.

Ikastetxea: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROA / EIBZ (UHARTE).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-TEKNOLOGIA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

VIANA CELAYA, OSCAR.

Ikastetxea: NHBBZ (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

VINYALS GAMEZ, MARIA ALCAZAR.

Ikastetxea: IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA ZENTROA-TUTERA ().

Lanpostua: ILZ-KO AHOLKULARIA-GEOGRAFIA ETA HISTORIA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2021/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ZABALETA ZALDUA, XABIER.

Ikastetxea: ELIZONDOKO LANBIDE ESKOLA IBP (ELIZONDO).

Lanpostua: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK-EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA) EUSKARAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

ZALBA SALABERRI, OLGA MARIA.

Ikastetxea: JOSE MARÍA DE HUARTE HLHIP (IRUÑA).

Lanpostua: MAISU-MAISTRAK-LEHEN HEZKUNTZA GAZTELANIAZ.

Noiztik: 2018/09/01. Noiz arte: 2020/08/31.

Arrazoia: DEIALDIA.

Iragarkiaren kodea: F1812841