140. ALDIZKARIA - 2018ko uztailaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

Aldaketa 2018ko plantilla organikoan.
Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, 2018ko maiatzaren 31n egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2018ko plantilla organikoaren aldaketa.

Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, aitzinetik 2018ko 113. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, ekainaren 13an, eta epe horretan inork ez du ez erreklamaziorik ez alegaziorik aurkeztu; beraz, 2018ko plantilla organikoaren aldaketa behin betiko onetsitzat jo da.

Carcarren, 2018ko uztailaren 4an.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti Sola.

ALDAKETA 2018KO
PLANTILLA ORGANIKOAN

Funtzionarioak.

–Idazkari kontu-hartzailea: maila: A. Lanpostuko osagarria: %43,36. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Sarbidea: VII. titulua (TAFL). Egoera: hutsik.

–Zerbitzu anitzetako enplegatua 1: maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %13. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: jardunean.

–Zerbitzu anitzetako enplegatua 2: maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %8. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: jardunean.

Lan-kontratudunak.

–Administrari laguntzailea 1: maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %18. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: jardunean.

–Administrari laguntzailea 2: maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %18. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: hutsik.

Funtzionarioen izenen zerrenda.

–Alfredo Chalezquer Pellejero. Zerbitzu anitzetako enplegatua 1. Antzinatasuna: 2010/11/22. Gradua: 2.

–Domingo Mendoza Sola. Zerbitzu anitzetako enplegatua 2. Antzinatasuna: 2010/09/21. Gradua: 2.

Lan-kontratu mugagabea dutenen izenen zerrenda.

–Mónica Pardo Pellejero. Administrari laguntzailea 1. Antzinatasuna: 1999/08/20.

Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda.

–José Joaquín Legarda Araiz. Idazkari kontu-hartzailea. Antzinatasuna: 1991/02/11*.

–Ana Isabel Calanda Pérez. Administrari laguntzailea 2. Antzinatasuna: 2017/04/04.

* (Beste osagarri batzuk: konpentsazio osagarria, irailaren 28ko 68/2009 Foru Dekretua aplikatu arte eskuratutako eskubideengatik: %18).

Iragarkiaren kodea: L1808775