51. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 14a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

22C/2017 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Bulego eta Langelen sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Nafarroako Bulego eta Langelen sektorearen hitzarmen kolektiboaren testua (kode zenbakia: 31005105011984) aztertu da, erregistro honetan 2016ko abenduaren 29an sartu zena eta 2017ko urtarrilaren 27an zuzendu zutena, enpresaren ordezkariek eta sindikatuenetako batzuek (UGT eta CCOO) sinatua 2016ko abenduaren 29an, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. idatz-zatietan eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2017ko otsailaren 14an.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Nafarroako Bulego eta Langeletako hitzarmen kolektiboa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1702478